خبر و خبر نویسی 2
خبر و خبر نویسی یکی از ارکان اصلی فعالیتهای اطلاع رسانی و مطبوعاتی را تشکیل می دهد در عصر حاضر که آن را عصر ارتباطات نامگذاری کرده اند خبر و انتشار آن یکی از مهمترین و اساسی ترین نقش ها را بر
جهت ادامه مطلب بر روی لینک به نوشته کلیک کنید
عهده دارد .نوشتاری که پیش رو دارید با هدف آشنایی شما عزیزان با نحوه تهیه و تدوین خبر و خبر نویسی تهیه شده است . روزنامه نگار فردی است که دارای تجربه بسیاری در کار نوشتن و تجزیه و تحلیل و تفسیر مسائل و وقایع روز جامعه است و با خیرنگار تفاوت دارد . خبر نگار فردی است که ناقل خبر است و در صدد تهیه و جمع آوری اخبار و اطلاعات برای انعکاس از رسانه ها می باشد .خبری که از طریق رسانه ها به مردم انتقال داده می شود باید دارای سه اصل صحت و درستی ، روشن و واضح بودن و جامعیت و کامل بودن باشد . این مفاهیم از از مرحله گردآوری اطلاعات یک رویداد خبری تا مرحله تنظیم و انتشار آن باید در نظر گرفته شود .تعریف خبر : خبر گزارش عینی از واقعیت هاست که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ارزشهای خبری : 1- ارزش در برگیری : عمومیت داشتن یا مهم بودن رویداد برای بسیاری از افراد جامعه 2- ارزش شهرتی : اشخاص حقیقی و حقوقی که به خاطر فعالیت هایشان در جامعه شناخته شده باشند ارزش خبری شهرتی دارند . مثال : رییس جمهور از مترو بازدید کرد 3- ارزش برخورد ، اختلاف و تضاد :  برخورد ممکن است بصورت جسمی ، فکری یا ایدئولوژیکی باشد . اخبار سرقت ، قتل ، جنایت ، تصادف ، سیل ، زلزله ، جنگ ، اعتصاب ، سوء استفاده مالی ، جدالهای سیاسی و ... نمونه ای است که در آنها عامل برخورد ، اختلاف و تضاد وجود دارد . ودلیل اهمیت آن نیز احتمال بر هم خوردن توازن موجود در جامعه و تاثیر مراقبت مادی و معنوی آن است 4- ارزش استثناء و شگفتی :  رویدادهای غیر عادی ، غیر قابل پیش بینی و عجیب و نادر که مورد توجه افراد می باشد و باعث تحریک حس کنجکاوی خواننده می شود 5- ارزش بزرگی : فراوانی تعداد و مقدار 6- ارزش مجاورتی : واقعه ای ممکن است برای فرد ، گروه یا مردم یک شهر خبر ولی برای فرد ، گروه یا شهری دیگر ارزش خبری دیکسان نداشته باشد . که به دو صورت می تواند برای خواننده ارزش داشته باشد .الف : مجاورت جغرافیایی :  خواننده تمایل دارد رویدادهای محل یا شهری که در آن زندگی میکند را کسب کند بعد خبرهای استان ، کشور و سایر کشورها را .ب : مجاورت معنوی : بعد مجاورت معنوی و عقیدتی و ایدئولوژی 7- ارزش زمان و تازگی رویداد عناصر خبر : هر خبر برای اینکه خبر محسوب شود باید از عناصر مختلفی تشکیل شده باشد . هر خبر هر چند کوچک و کوتاه باشد باید بر اساس عوامل و عناصر زیر تکمیل شود : 1- که ؟ ( WHO ) : شخص یا اشخاصی که در واقعه و رویداد خبری شرکت و مداخله دارند . عنصر که در خبر همیشه انسان نیست ممکن است شئی یا سازمانی مد نظر باشد . 2- چه ؟ ( WHAT) : موضوع و نوع واقعه یعنی آنچه رویداد را تشکیل می دهد تبیین گردد .3- چرا ؟ ( WHY) : علت و انگیزه ای که سبب ایجاد واقعه شد. 4- چگونه ؟ ( HOW) : چگونگی وقوع که ترتیب و کیفیت واقعه است معلوم گردد .5- کی و کجا ؟ ( WHEN, WHERE ) : زمان و مکان واقعه یا رویداد لحاظ شود .بدین ترتیب یک خبرنگار هنگام نگارش خبر باید به شش سوال که ؟ ، کجا ؟ ، کی ؟ ، چه ؟ ، چگونه ؟ ، و چرا ؟ پاسخ داده باشد تا بتواند خبری جامع و کامل و روشن تهیه کرد مثال 1 : عباس حسین زاده دانش آموز( که ) ، ساعت 5/3 بعدالظهر دیروز ( کی ) هنگام عبور از خیابان امام خمینی ( کجا ) با اتوبوس شرکت واحد تصادف کرد ( چه ) و به علت خونریزی مغزی ( چگونه ) در گذشت علت حادثه بی احتیاطی راننده شرکت واحد عنوان شد ( چرا ) مثال 2 : دانش آموزان ایرانی ( که ) در هفته اول تیر ماه سال جاری ( کی ) توانستند مقام سومی المپیاد جهانی فیزیک ( چه ) را که در کشور ایسلند ( کجا ) برگزار شد کسب کنند ( چگونه ) و برای کشور افتخار آفرین شوند ( چرا ) .تفاوت خبر با گزارش و تفسیر : خبر گزارش عینی از واقعیت هاست که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ولی در تعریف گزارش بطور کلی می توان گفت تلفیق خبر و تحقیق است که گزارشگر پیرامون موضوع سوالات گوناگونی را مطرح و تمامی جوانب موضوع را بررسی و تحلیل می کند . تهیه برای نشریه : محمود فاطمی کارشناس مسئول ارتباطات و آموزش سلامتمنبع : خبرو خبرنویسی برای مطبوعات تالیف سید شهاب سید محسنی