پزشک خانواده و نظام ارجاع


پزشک خانواده و نظام ارجاع

نظام سلامت در هر جامعه  یکی از مهمترین نظامها  محسوب می شود و با گذشت زمان نیازمند اصلاح و بهبود وضع موجود می باشد . امکان ندارد نظام و سیستم سلامتی داشت که کامل و جامع و مانع باشد و نیازمند اصلاحات نباشد .

یکی از مهمترین روش های افزایش دسترسی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از خدمات سلامت برنامه پزشک خانواده است . این برنامه در بسیاری از کشورها سابقه طولانی دارد و علاوه بر تامین خدمات مورد نیاز مردم امکان هر گونه سوء استفاده از نیازهای سلامت مردم توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت را کم و محدود می نماید . نظام سلامت با محوریت پزشک خانواده براساس ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر استقرار بیمه سلامت و نظام ارجاع در سال 84 اصلاح شد .

پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت و پاسخگوئی مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار ) بدون توجه به اختلاف سنی ، جنسی ، اقصادی و نوع بیماری می باشد پزشک خانواده موظف به ارائه خدمات با کیفیت ، جامع و متناسب با نیاز مردم برای تامین حفظ و ارتقای سلامت فرد ، خانواده و جامعه بوده و مسئول ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی جمعیت تعریف شده تحت پوشش می باشد .

پزشک خانواده به عنوان اولین سطح ارائه خدمات باید از مهارت لازم و کافی در زمینه غربالگری ، تشخیص و درمان بیماران ، مهارت های ارتباطی و قادر به مدیریت بیماران بویژه بیماران مزمن نیاز به مراقبت های طولانی مدت باشد .

در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع پزشک عمومی و تیم وی مسئولیت کامل سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح بالاتر مسئولیت پیگیری سرنوشت وی را نیز بر عهده دارد .

کلیه خدمات سلامت در برنامه پزشک خانواده به جمعیت تحت پوشش به شکل فعال Active ارائه می شود .

به منظور کنترل هزینه های ناشی از خدمات تکراری ، افزایش پاسخگویی به بیمار ، امکان پیگری خدمات ارائه شده به بیمار پرونده سلامت برای جمعیت تعریف شده تشکیل می شود . این برنامه هم اکنون در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 20000 نفر با همکاری سازمان بیمه خدمات درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حال اجرا می باشد .

منابع : مجموعه جزوات و کلیات درباره نظام سلامت وزارت بهداشت و درمان معاونت سلامت

تهیه کنند ه : مسعود معین فر

مدیر گروه گسترش شبکه حوزه معاونت بهداشتی زابل