سلامت سینه و بستن سینه بند


یکی از علل به وجود آمدن سرطان سینه، بستن سینه بندهای فنری است.

هنگامی که خانم ها سینه بند تنگ می پوشند، باعث وارد آمدن فشار به سینه می شود و راه عبور رگ های لنفاوی را می گیرد. این مسئله باعث به وجود آمدن درد، حساس شدن و پدید آمدن کیست می گردد.

گره لنفاوی یک قسمت از سیستم ایمنی را تشکیل می دهد و به مقابله بدن در برابر عفونت و بیماری کمک می کند.

هنگامی که سرطان سینه شروع به رشد می کند و پخش می شود، اولین جایی را که درگیر می کند، گره لنفاوی است. اگر در این مرحله درمان شروع نشود، سلول سرطانی در بدن پخش می شود، به این ترتیب که ریه، استخوان یا مغز را گرفتار می کند.