ارگونومی کار با رایانه

     اگر شما با كامپيوتر كار  مي كنيد  كه  موجب مي شود ساعات زيادي را پشت  ميز كارتان  بگذارنيد  احتمال اينكه در پايان روز در ناحيه  پشت وگردن  احساس گرفتگي يا درد داشته باشيد  زياد  خواهد بود .

      كار كردن به شيوه نشسته همراه با حركات  تكراري  و  اينكه مدت طولاني در يك حالت قرار بگيرید دردهاي مختلفي دربدن شما ايجاد مي كندكه درصورت تغيير  رويه ندادن به شكل مزمن در خواهد آمد .

     زماني كه در هنگام كار با كامپيوتر بدن بيش از حد به جلو خم شده باشد . شانه و عضلات گردن قادر به نگهداشتن وزن سر نيست و به ياد داشته باشيد كه بيشتر دردهاي ناحيه گردن و پشت كه هنگام كار با كامپيوتر عارض مي شوند به دليل قرار گيري نادرست بدن روي صندلي و پشت ميز است . هنگام كار پشت خود را تا حد امكان صاف نگه داريد ، از خم شدن روي صفحه كليد بپرهيزيد حتي مي توانيد يك يادداشت كوچك روي صفحه مانيتور كامپيوتر نصب كنيد و هر بار با ديدن آن طرز نشستن خود را تنظيم كنيد ( يك راه حل ساده براي عادت كردن به صاف نشستن نزديك كردن بدن و صندلي به ميز است ) با جابجا كردن مانيتور بر روي ميز بهترين وضعيت را براي آن انتخاب نماييد كه احتياج نباشد براي كار با كامپيوتر بدن را در حالتي غير از حالت صاف و عادي خود قرار دهيم البته در صورتي كه ميز كار شما طوريست كه مجبوريد مانيتور را در گوشه ای از آن قرار دهيد مي توانيد هنگام كار با كامپيوتر با جابجايي صندلي به يك وضعيت مناسب دست يابيد .

جند نكته در مورد كاربران كامپيوتر :

1-در صورتي كه درخشندگي صفحه مانيتور شما زياد است آن را تنظيم كنيد و در صورت لزوم از عينك ضد اشعه استفاده نماييد .

2- در طول كار با كامپيوتر با تمركز بر روي هر چيز ديگري به جز صفحه رايانه چشم ها را در حالت استراحت و آرامش قرار دهيد .

3- پلك بزنيد ، بسياری از كاربران كامپيوتر حتي به اندازه كافي پلك نمي زنند ، اين امر منجر به خشك شدن چشم و مشكلات ديگري مي شود .

4- در صورتي كه زياد تايپ مي كنيد از نگهدارنده كاغذ استفاده كنيد.

5- مچ شما نبايد در حالت خم قرار گيرد و در زمان استفاده از كيبرد ، موس و ساير وسايل ورودي ،  مچ بايد در امتداد ساعد باشد تا دچار عوارض مزمن در مچ دست نشويد.

6- بازو ها و آرنج ها زماني آرامش دارند كه نزديك بدن باشند .

7- در فاصله زماني 45 دقيقه تايك ساعت از جاي خود بلند شويد چند قدم راه برويد و نرمش كنيد به اين كار كه كلاً 3 تا 5 دقيقه در هر نوبت طول مي كشد به چشم وقت تلف كردن نگاه نكنيد در طول زمان متوجه خواهيد شد كه دو فايده مهم دارد :

الف)‌ بازده كاري شما را بيشتر مي كند

ب) از اضافه وزن شما جلوگيري مي كند

غلامرضا ابراهیمی - کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای