تغذیه بهتر برای عمر طولانی تر

گردآورنده : حبیب اله شهرکی واحد معاونت غذا و دارو کارشناس مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

منابع : بارنارد ، نیل ترجمه فشارکی زاده ، حسن  غذا برای بهتر زیستن چاپ دوم 1381 مرکز نشر دانشگاهی صفحه 40 الی 41

بدن انسان تاریخ انقضای مشخصی ندارد . دوران عمر انسان قابل افزایش است. غذاهایی که به عنوان صبحانه ، ناهار و شام انتخاب می کنیم ، نه تنها می توانند ما را از بیماریهای خطرناک و کشنده نجات دهند ، بلکه تاثیر بنیادین بیشتری بر دوران زندگی ما خواهند داشت . برای مثال رژیم غذایی در سرعت بخشیدن به روند رشد و سن بلوغ کودکان موثر است . رژیم غذایی همچنین در سرعت


 رسیدن ما به دوران بلوغ ، اثر دارد و ممکن است به نوبه خود ، در سرعت به پایان رسیدن این مسابقه زندگی ، دخالت داشته باشد .

آثار رژیم غذایی در دوران بلوغ ظاهر نمی شود . غذاها اثر خود را از زمان به راه افتادن کودک آغاز می کنند . کودکان گیاهخوار ممکن است در ابتدا اندکی آهسته تر از بچه های گوشتخوار رشد کنند ، اما معلوم شده که سرانجام ولی کمی دیرتر ، به قد و اندازه سایر بچه ها خواهند رسید . اثر رژیم غذایی گیاهی در هر یک از مراحل رشد کودکان نمایان است . این کودکان رشد آهسته تری دارند و دیرتر به بلوغ می رسند . احتمال مرگ ناشی از بیماریهای قلبی در آنان کمتر و نیز احتمال بروز سرطان در دوران میانسالی شان اندک است .روی هم سالهای زندگی آنها در مقایسه با کودکانی که با رژیم غذایی نوع غربی بزرگ شده اند ، طولانیتر است . ورزشکاران که استروئید ترزیق        می کنند ، آشکارا رشد سریعی خواهند داشت ، اما شروع بیماریهای قلبی ناشی از سخت شدن جدار سرخرگها ، نیز زودتر خواهد بود .

حال ببینیم اگر ما عمری طولانیتر داشته باشیم ، سرانجام به چه علت خواهیم مرد ؟

من شخصا ، برنامه ام این است که در 120 سالگی بمیرم ، مردمانی که روش سالم زیستن را پیشه کرده اند ، تنها به سالهای عمر خود           نمی افزایند . آنان اغلب از بیماریها در امان هستند و با ناتوانیهای پیش رونده ناشی از سرطان ، سکته ، بیماری قند  و چاقی دست به گریبان نخواهند شد . آنها سالهای طلایی زندگانی را فقط با مراقبتهای دائم پزشکی به دست نمی آورند و عمر خود را در رفت و آمد بین مطب پزشکان و داروخانه ها سپری نمی کنند .

دکتر روبرت کهن علل مرگ افراد را در سنین خیلی بالا ، یعنی 85 سال و بیش از آن بررسی کرد . او دریافت که مرگ بسیاری از افراد ، علت مشخصی نداشته است . بیشتر آنها نه شکسته شده و نه از کار افتاده بودند . علت مرگ آنها تنها به دلیل سالخوردگی بوده است . بنابراین افزودن بر سالهای عمر به معنی شکسته و معلول شدن نیست و نباید سالهای پایانی عمر با فلاکت درازمدت همراه باشد.

نتیجه اینکه ، تردیدی نیست که بهترین رژیم غذایی بر پایه حبوبات ، غلات ، سبزیها و میوه ها استوار است . دکتر ویلیام کاستلی سرپرست بخش پژوهشهای قلب فرامینگهام چنین می گوید : گرچه برخی گیاهخواران را مورد تمسخر قرار می دهند ، لیکن این حقیقت این است که گیاهخواران تعداد بسیار کمی از بیماران قلبی ما و تنها 40 درصد بیماران سرطانی را تشکیل می دهند . طول عمر آنان بیش از ما است . بطور میانگین مردان گیاهخوار 6 سال و زنان گیاهخوار 3 سال بیشتر عمر می کنند ، آن هم عمری اکثرا در سلامت .

بیشتر مردم از اینکه می توانند در مرور زمان کنترلی بر اندام خود داشته باشند ، آگاهی ندارند . لیکن بهترین شواهد علمی گواهی می دهند که حداقل می توان چین و چروک گوشه های چشم و پیشانی را به تاخیر انداخت . می توان تا پایان عمر استخوانهای محکمی داشت و مدت زمان خیلی طولانیتری موهای سر خود را حفظ کرد و می توان اندامی متناسب ، کلسترولی به میزان کلسترول 10 سالگی و کنترل بسیار بیشتری بر سلامت کلی خود داشت . روشن است به هر شکلی عمر کنیم سرانجام به کام مرگ فرو می رویم ، اما با پیروی از روش نوین تغذیه ، سپر و پوششی پرتوان ، برای مقابله با آثار زودرس پیری در اختیار خواهیم داشت .