سنجش میزان احتمال آسیب دیدگی مینای دندان

تهیه و تنظیم : دکتر علی اکبر محمد قاسمی

واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی

با انجام آزمون ذیل ، آسیب دیدگی مینای دندان خود را بسنجید.


 

ردیف

پرسش

الف

ب

ج

1

چند بار در روز مسواک می زنید

2-3 بار

1 بار

اصلا

2

آیا مابین وعده های غذایی شیرینی  می خورید؟

هیچگاه

گاهی

اغلب اوقات

3

جقدر مبتلا به دندان درد می شوید

هیچگاه

1-2 بار در سال

خیلی زیاد

4

مسواک زدن دندان هایتان چقدر طول می کشد

حدودا 2 دقیقه

حدودا 1دقیقه

حدوا 30ثانیه

5

در روز چند بار نوشیدنی هایی که دارای شکر باشد  می خورید

هیچگاه

1-2 بار

بیش از 2 بار

6

آیا از خمیر دندانی که حاوی فلوراید و مواد معدنی است استفاده می کنید

همیشه

گاهی اوقات

هرگز

7

مسواک خود را چند وقت یک بار عوض می کنید؟

3 یا زودتر از 3 ماه

هر 3-6 ماه

دیرتر از 6 ماه

8

هر چند وقت یک بار برای بررسی وضع دندان هایتان نزد دندانپزشک می روید؟

بیش از یک بار در سال

کمتر از یک بار در سال

فقط وقتی دندان درد  می گیرم

9

شیوه مسواک زدن خود را چگونه بهتر می کنید؟

از دندان پزشکم سوال      می کنم

سعی            می کنم خودم راه مناسبی پیدا کنم

اصلا به این موضوع فکر نکردم

10

آیا به طور روزانه از هیچ یک از محصولات زیر استفاده        می کنید: مسواک برقی/ نخ دندان /  دهان شویه

از همه آنها

حداقل از یکی از آنها

هیچکدام

چگونه نتیجه آزمون تحلیل می شود ؟

امتیازهای هر ستون را جمع کنید.

تعداد پاسخ های ( الف ) را در یک ضرب کنید.

تعداد پاسخهای ( ب ) را در دو ضرب کنید .

تعداد پاسخهای ( ج ) را در سه ضرب کنید .

حاصل ضرب های انجام شده را جمع کنید .

نتیجه آزمون بین 10-1 : احتمال آسیب دیدگی مینای دندان کم است.

به برنامه مراقبت روزانه دندان های خود ادامه دهید و از خمیر دندان های حاوی فلوراید استفاده کنید.

نتیجه آزمون بین 20-11 : احتمال آسیب دیدگی مینای دندان وجود است.

ممکن است دچار مشکل شوید. برای کاهش مزان آسیب مینای دندان های خود و جلوگیری از گسترش پوسیدگی باید توجه خاصی به بهداشت دهان ودندان خود، و پاسخ های خود در ستون های ب و ج داشته باشید. با دندانپزشک خود در رابطه با این امر مشورت کنید.

نتیجه آزمون بین 30-21 : احتمال آسیب دیدگی مینای دندان زیاد است.

اصلا وضعیت مناسبی نیست ولی مضطرب نشوید! با وجود احتمال زیاد آسیب دیدگی مینای دندان ها و در نتیجه ابتلا به پوسیدگی دندان، راه های زیادی هست که می توانید این احتمال را کاهش دهید. از خمیر دندان های شروع کنید که علاوه بر فلوراید مواد معدنی مورد نیاز برای مینای دندان ها را سرعت می بخشد.

بهداشت دهان و دندان خود را با توجه به آزمون فوق بهبود ببخشید و به پاسخ های خود در ستون های ب و ج توجه کنید. با دندان پزشک خود در باره راه های موثر کاهش احتمال آسیب دیدگی مینای دندان مشورت کنید .