بررسی نقش فنآوری اطلاعات در اطلاع رسانی موثر در بیماری H1N1  - مطالعه موردی : ارائه الگوی بومی مناسب برای منطقه سیستان

دکتر مرضیه فخررحیمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

 مهندس علیرضا فخررحیمی مدیریت امور فنآوری دانشگاه زابل

همه گیری آنفلوآنزای H1n1  و نیز مخاطراتی که گروههای پرخطر را تهدید میکند ، استفاده از راهکاری مناسب برای افزایش سطح آگاهی جامعه را ضروری مینماید . گستردگی ابزارهای فنآوری اطلاعات و برخورداری درصد مناسبی از افراد جامعه از خدمات این فنآوری و نیز توجه به مزیت هایی همچون سرعت اطلاع رسانی ، همه گیری مخاطبان  و توجیه اقتصادی


، این فنآوری را به گزینه ای ایده آل برای انجام این مهم تبدیل می کند .

طرح مسئله :

کدامیک از ابزارهای اصلی فنآوری اطلاعات قابلیت استفاده به این منظور را دارند ؟

با توجه به گستردگی مخاطبان اطلاع رسانی ها و وجود سطح متفاوتی از برخورداری از فنآوری ، استفاده از کدام یک از ابزارهای موجود مناسب می باشد ؟

الگوی بومی مناسب برای منطقه سیستان کدام است ؟

بررسی اقدامات انجام شده :

ایجاد پایگاههای اینترنتی برای اطلاع رسانی :  اینترنت به عنوان ابزاری گسترده که فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی توانایی ارائه اطلاعات را به صورت مداوم  دارد ابزاری بسیار مفید به شمار می رود . استفاده از آموزش های پیشگیری به صورت چند رسانه ای Multimedia  نیز از جمله توانمندی های موجود است . از جمله تجربه های موفق در این زمینه میتوان به راه اندازی وب سایتی توسط کتابخانه عمومی علوم POS در ایالات متحده برای اطلاع  پژوهشگران از یافته های جدید اشاره داشت . کتابخانه عمومی علوم این وبسایت را با همکاری گوگل راه اندازی کرده است ، وبسایت فوق با عنوان influenza plos currents  از روز  پنج شنبه 20 آگوست برابر با 29 مرداد ماه راه اندازی شده است . رئیس plos، هارولد وارموس در پیامی روی وب سایت گوگل هدف راه اندازی ین وب سایت را سرعت بخشیدن به اکتشافات علمی در مورد ویروس آنفلوآنزا آ ، با ایجاد امکان برای پژوهشگران برای اشتراک فوری یافته ها و ایده های شان با سایر جوامع علمی و پزشکی در دنیا اعلام کرد. به گفته وارموس این وب سایت را "یک گروه کوچک از پژوهشگران" اداره می کنند.

آمار اعلام شده توسط وبسایت گوگل بیانگر نیازهای کاربران در این خصوص می باشد ، آمار مذکور که بر اساس منطقه جغرافیای کاربران تهیه شده است تعداد جستجویهای صورت گرفته به زبان انگلیسی را به دنبال کلید واژه خاص نشان میدهد . نکته جالب توجه در این خصوص رشد آمار جستجوست که بر میزان شیوع منطبق نمی باشد بلکه متناسب با روند رشد آگاهی کاربران سیر صعودی دارد .

آمار میزان جستجوی کلمه H1N1  در وبسایت گوگل توسط کاربران تهرانی

استفاده از گروههای خبری و سرویس پست الکترونیکی : ابزارهایی همچون گروههای خبری و سرویس پست الکترونیکی به عنوان مسیری برای ارائه اطلاعات به کادر پزشکی ، محسوب می شوند .  این الگو شامل دو سطح می باشد : سطح اول گروهی به عنوان راهبران سیستم و گروه دوم که کادر پزشکی هستند متقاضیان محسوب می شود ، راهبران در این الگو نقش جمع آوری ، بررسی و ارائه جریان مداوم و به روز اطلاعات را به کادر پزشکی بر عهده دارند .

استفاده از سرویس های پیام رسانی   پیامک

مزیت های این الگو عبارتند از :

·         تعداد زیاد مخاطبان

·         برقراربودن دائمی مسیر ارتباطی

·         امکان ارسال به صورت منطقه ای ( بر حسب الگوی پیش شماره های واگذار شده)

الگوی اطلاع رسانی از طریق پیامک قابلیت تفسیر به صورت زیر را دارد :

کارگروه اطلاع رسانی

سطح اول

پیامک

مسیر ارتباطی

افراد عادی جامعه

سطح گیرندگان

مطابق شماتیک فوق ، در این الگو کارگروهی که وظیفه اطلاع رسانی را به عهده دارد با تهیه اخبار ، اطلاعیه و یا دستورات بهداشتی و ارسال آنها از طریق پیامک ، نقش خود را ایفا خواهد نمود .  به دلیل وجود امکان انتخاب منطقه جغرافیایی گیرندگان ، این کارگروه میتواند بر حسب میزان شیوع ،  پیام های متفاوتی را برای افراد و گروههای مختلف ارسال نماید .

بررسی الگوی مناسب منطقه سیستان :

با توسعه زیر ساخت های ارتباطی و فنآوری اطلاعات در منطقه ، اکثر روستاهای منطقه قابلیت دسترسی به  شبکه جهانی اینترنت را دارند . لکن عدم تسلط کافی ساکنان روستاها با نحوه کار و توانایی استفاده از اینترنت مشکل اصلی در پیشنهاد الگوی بهره مندی از شبکه جهانی اینترنت است .

الگوی قابل پیاده سازی در این منطقه الگوی استفاده از سرویس پیام رسانی می باشد ، مزیت عمده این سیستم قرارداشتن پیچیدگی فنی در طبقه اول و عدم نیاز کسب مهارت خاص از سوی جامعه هدف می باشد. از این رهگذر مخاطبان دشواری چندانی را در هنگام کار با سیستم ملاحظه نخواهند کرد . از سوی دیگر پوشش مناسب تلفن همراه در منطقه و کثرت مشترکان امکان اطلاع رسانی وسیع را فراهم می آورد.