سخن سردبیر

سلامت همه چیز نیست

اما همه چیز بدون سلامت هیچ است

با وجود پیشرفت‌ها و دستاوردهای خیره کننده در عرصه فن‌آوری های نوین دیجیتال، ذره ای از اهمیت «برنامه آموزش سلامت عمومی» کاسته نشده است. بلکه پیچیدگی های روز افزون زندگی مدرن همچنان بر ضرورت سیاستهای بلند مدت


در آموزش‌سلامت افزوده است .       
امروزه سلامت چه از بعد روانی و چه از بعد جسمی، یک محصول اجتماعی است. در حالی می توان توقع داشت شاخصه های سلامت جسمی و روانی در جامعه مطلوب باشد، که میزان مشارکت مردم و اعتمادشان به برنامه های سلامت بالا باشد.  
البته تنظیم یک برنامه ی سلامت، بدون توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی جامعه ، به موفقیت نخواهد رسید و برای تاثیر بهتر یک برنامه جامعه نگر به نقش موثر رسانه ها در امر آموزش سلامت باید توجه خاص گردد .

زیرا نظام رسانه ای می کوشد، با مکانیسم توزیع اطلاعات درست، به مؤثرترین شیوه و در بهترین زمان، مردم یا شهروندان را "آگاه" کند. لذا  نقش رسانه‌ها در ارتقای سطح سلامت جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار است و باید به این امر مهم بیشتر توجه شود. 
رسانه‌ها به عنوان رابط میان جامعه ، مسوولان و متولیان امر سلامت می‌توانند به گسترش عدالت در سلامت، فرهنگ سلامت و توسعه سلامت کمک کنند.

بنا بر اظهار وزیر محترم بهداشت ، مردم60 % اطلاعات سلامت را از رسانه ها می گیرند و رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری در اصلاح شیوه زندگی مردم نقش مهمی ایفا می کنند . 

آموزش دهندگان سلامت ، پیشگامانی هستند که همیشه طالب درک جدیدی از رفتار انسانی و راههای جدید کاربرد دانش به منظور حل مشکلات فردی و اجتماعی بوده و همیشه در فکر توسعه سلامت در ورای مرزهای سلامت برای ترویج هنجارهای سلامت و سیاست های حامی سلامت می باشند .

 لذا باید تلاش کنیم با انتخاب و استفاده صحیح از رسانه های مناسب ، موجبات ارائه صحیح و موثر اطلاعات مطمئن سلامت از طریق رسانه ها را فراهم آوریم .