استرس از عوامل شایع ایجادکننده آفت دهان است

تهیه وتنظیم: دکتر یدالله میر عمادی دندانپزشک عمومی واحد سلامت دهان ودندان مرکز بهداشت زابل

منبع: نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلا می ایران شماره 133 دی ماه 1389 صفحه 71

دکتر محمد علی ماپار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: هنوز علت اصلی ایجاد آفت دهان شناخته نشده است با این حال استرس از عوامل شایع ایجاد کننده آفت دهان است. آفت دهان از نظر شکل ظاهری به صورت زخم هایی به قطر سه تا پنج میلی متربروز میکند. این زخم ها دردناک هستند و در هر بار ابتلا تعداد یک تا پنج عدد از آنها در دهان ایجاد میشود. هنوز علت مشخصی برای بیماری آفت دهان یافت نشده است با این وجود مشخص شده که مسائلی مانند استرس زیاد وارد آمدن ضربه و در برخی موارد ابتلا به سرما خوردگی


 در بروز آفت دهان مؤثر است. ماپار تصریح کرد : حدود 40 تا 50 درصد افراد جامعه در طول زندگی به آفت دهان مبتلا میشوند. دوره بیماری آفت دهان یک هفته تا 10 روز است و پس از آن زخم های ایجاد شده در دهان خود به خود محو میشوند.آفت دهان تنها به دلیل ایجاد زخم در فضای داخلی دهان  موجب احساس درد میشود و مشکل دیگری برای فرد مبتلا در پی ندارد. درمان آفت دهان با مصرف قرص آهن و ویتامین فولیک اسید و یا استفاده از پماد مخصوص آفت دهان تسریع میشود. در برخی موارد استفاده از نوعی داروی خوراکی و مسکن نیز توصیه میشود که البته تجویز آن باید از سوی پزشک باشد. حل کردن کپسول تتراسایکلین در آب و قرقره کردن آن در دهان نیز از روش های قدیمی بهبود زخم های ناشی از آفت است. باید به این نکته توجه شود که در بیماری آقت دهان تنها در فضای داخلی دهان زخم ه

های کوچکی ایجاد میشود و اگر در اطراف دهان و یا نقاط دیگر بدن زخم های مشابه ای ایجاد شد نباید آن را با آ فت اشتباه گرفت و باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد.