HIV/AIDS  را بهتر بشناسیم

خلیل شهریاری مدیر گروه بیماریها

منبع : آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص بیماری ایدز ، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ، اداره کنترل ایدز 1390

HIV گرفته شده از حروف اول سه کلمه ی Humanimmunodeficiency virus " "به معنای " ویروس نقص ایمنی" می باشد. وجودHIV  را در فرد، عفونتHIV  می نامند. HIV باعث بیماری به نام AIDS        می شود.

 AIDS چیست؟ اصطلاحAIDS  از حروف اول کلمات "Acquired immunodeficiency syndrome"گرفته شده است. که می توان آن را به" نشانگان نقص ایمنی اکتسابی" ترجمه کرد.

Acquired (اکتسابی) یعنی این که بیماری ارثی نیست، بلکه بعد از تولد و در اثر تماس با یک عامل ایجاد کننده بیماری بوجود می آید.

Immunodeficiency (نقص ایمنی) یعنی این که مشخصه این بیماری، ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن می باشد.

Syndrome  (نشانگان) اشاره به گروهی از علایم دارد که در مجموع بیانگر یا مشخصه بیماری است. در AIDS این علایم شامل عفونت ها و یا سرطان های مشخص و همچنین کاهش تعداد سلول های خاصی


HIV/AIDS (به نام (CD4+ T در دستگاه ایمنی فرد می باشد. 

ایدز از کجا آمده است ؟ منشأ پیدایشHIV  در واقع ناشناخته است. ولی این عدم شناخت، تاثیری در واقعیت موجود ، اهمیت و چگونگی پیشگیری از انتشارHIV  ندارد. مهم این است که در حال حاضرHIV  در سراسر دنیا و در بین همه گروه های سنی، زن و مرد و مذاهب مختلف پیدا می شود.

اولین مورد شناخته شدهHIV در انسان، از نمونه خون مردی می باشد که در سال1959میلادی در کینشاسا(جمهوری دمکراتیک کنگو) گرفته شده بود. چگونگی عفونی شدن این مرد ناشناخته می باشد.

در سال 1983 میلادی ویروس عامل AIDS  یعنیHIV  کشف شد

HIV چگونه باعث AIDS می شود؟ این ویروس ، نوع خاصی از سلولهای سفید خون  CD4+T cell))که برای فعالیت طبیعی دستگاه ایمنی انسان ضروری هستند را بتدریج نابود می کند. در اکثر افراد با عفونت HIV  ، سال ها طول می کشد تا دستگاه ایمنی به اندازه کافی تخریب گشته و AIDS بوجود آید.

بعد از ورود HIV به بدن و ایجاد عفونت، چه زمانی تا ایجاد AIDS طول می کشد؟

این زمان بسیار متفاوت بوده و به عوامل زیادی از جمله وضعیت سلامت فرد وابسته می باشد. لازم به ذ کر است تعدادی از افراد در عرض کمتر از 1 سال (چند ماه) از ورود HIV به بدن، دچار AIDS می شوند. در کودکان سرعت پیشرفت عفونت HIV به AIDS بیشتر از بزرگسالان است.

 

آیا درمانی برای HIV/AIDS وجود دارد؟ در حال حاضر درمان قطعی  وجود ندارد. داروهای بسیاری برای درمان عفونتHIV  وجود دارند، گر چه درمان قطعی محسوب نمی شوند، ولی فرد را برای سالم ماندن کمک خواهند کرد. درمان های موجود می توانند طول عمر فرد را افزایش داده وکیفیت زندگی فرد را بهتر نمایند. و در نهایت این که این درمان ها به قطع زنجیره انتقال منجر نمی شوند.