ایمنسازی و تزریقات ایمن

تهیه و تنظیم : مهدی کریمی اول

منبع : حسینی سید حمید . امامی امید . ایمن سازی و تزریقات ایمن .  چاپ اول پائیز 89

 

همکار عزیز : برنامه گسترش ایمنسازی که در سال 1363 در کشور آغاز گردید، برای اطمینان از حفظ سلامت کودکانمان، استفاده از سرنگ و سر سوزن یکبار مصرف را به عنوان یکی از مهمترین اجزا تزریقات ایمن توصیه نموده است. لذا با رعایت اصول ایمنی تزریقات، در والدین اطمینان ایجاد کنید. به خاطر داشته باشید هر پدر و مادری که کودک خود را برای ایمنسازی نزد شما   می آورد، به شما اطمینان کرده و این


 ارتباط، مسئله ای مهمتر از ایجاد محافظتی است که بر علیه بیماری در کودک او ایجاد می کنید.

پس همکار عزیز، شما مسئول هستید اطمینان یابید که:

ایمن سازی با سلامت انجام شده و هیچ خطری برای کودک شما و جامعه ایجاد نکرده است. با مطالعه این مطالب، خدمتی ایمن و  حرفه ای ارائه دهید و با والدین، ارتباطی موثر برقرار نمائید تا کودکان خود را برای دریافت و تکمیل ایمن سازی نزد شما بیاورند . به خاطر داشته باشید :

       ارتباطی مناسب برقرار نمائید و سابقه وجود واکنش های قبلی نسبت به واکسن را کنترل کنید .

       در مورد اهمیت استفاده از سرنگی که قبلا استفاده نشده توضیح دهید و از آنها بخواهید این مسئله را در مراجعه به مراکز کنترل کنند .

       در مورد عوارض شناخته شده واکسن به والدین آموزش دهید و از آنان بخواهید چنانچه کودک پس از دریافت واکسن دچار عارضه ای شد او را نزد شما بیاورند .

       به خاطر داشته باشید کلیه پیامدهای نا مطلوب ایمنسازی (AEFI )را طبق فرمهای مراقبت AEFI  به سطوح بالاتر گزارش نمائید.

       زمان و تاریخ مراجعه بعدی را قطعی کنید.

       پس از تکمیل برنامه ایمنسازی کودک ، از والدین تشکر کنید.

       برروی کارت واکسیناسیون کودکان، شماره سریال و کارخانه سازنده واکسن را در هر نوبت تزریق یادداشت نمائید .

ازمن محافظت کنید :

1-       مشخصات محل واکسیناسیون :

الف ) واکسیناسیون را در مکانی که به این امر اختصاص دارد انجام دهید.

ب) وسائل لازم برای تزریق را روی میزی که تمیز بوده و خون، پنبه آلوده و .... منظره آن را زشت نکرده باشد ، قرار دهید.

2- با رعایت اصول ذیل، واکسن را به روش صحیح آماده  کنید :

الف ) مطمئن شوید حلال مربوط به هر واکسن لئوفلیزه را در اختیار دارید، به عبارت دیگر، کنترل کنید که از حلال مناسب واکسن استفاده شود.

ب ) به هنگام باز سازی واکسن ، واکسن لئوفلیزه و حلال اختصاصی آن باید دارای درجه حرارت ( 8 – 2 درجه سانتیگراد ) یکسان با شند.

ج) برای بازسازی هر ویال واکسن از یک سرنگ و سرسوزن استفاده کنید

د) همه حلال موجود در ویال را استفاده کنید .

ر ) بعد از استفاده ، سرنگ را فورا و بدون سر پوش گذاری در Safety Box بیندازید.

ز) به خاطر داشته باشید همه واکسن های بازسازی شده را فقط تا 6 ساعت پس از بازسازی می توان استفاده کرد و پس از آن باید دور ریخته شوند.

س ) هرگز  یک سر سوزن را برای کشیدن دزهای بعدی یک ویال واکسن ، داخل ویال نگذارید.

3) برای هر کودک از یک سرنگ و سرسوزن استفاده کنید .

( ترجیحا سرنگ AD ) علاوه بر آن به موارد ذیل نیز توجه داشته باشید :

الف ) از سرنگ و سرسوزن یکبار مصرف استفاده کنید.

ب ) قبل از استفاده از سرنگ و سرسوزن ، بسته بندی را مورد بازبینی قرار دهید و اگر بسته بندی آن سوراخ شده و یا صدمه دیده است آن را دور بیندازید و از آن استفاده ننمائید .

ج ) به هیچ قسمتی از سرسوزن دست نزنید. سر سوزنی را که با سطح غیر استریل تماس داشته است، دور بیاندازید .

د ) برای جلوگیری از حرکت ناگهانی کودک در طول واکسیناسیون و بعد از آن، کودک را محکم نگاه دارید .

از خود محافظت کنید :

4) به خاطر داشته باشید برای دفع سرنگ های مصرف شده همیشه از Safety Box استفاده کنید.

الف ) هرگز بعد از واکسیناسیون به سرسوزن دست نزنید. از سرپوش گذاری مجدد سرسوزن با دو دست اجتناب کنید. اگر سرپوش گذاری لازم است ( برای مثال اگر کودک تکان میخورد و تزریق با تاخیر انجام می شود ) ، تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید .

 

ب ) سرنگ و سرسوزن را بلافاصله بعد از استفاده در Safety Box  بیندازید.

ج ) بیش از 4/3 ( 75 % ) حجم  Safety Box را پر نکنید . از نظر اطمینان بعد از استفاده در آنرا ببندید .

از ما محافظت کنید :

5– جمع آوری ضایعات ایمن سازی را به طور مناسب برنامه ریزی کنید .

توجه داشته باشید:

الف ) برای ایمنی خود قبل از حمل Safety Box برای دفع    مطمئن شوید درب بالای آن  به خوبی بسته شده است .

ب )Safety Box  ها را در یک مکان مطمئن و خشک، دور از دسترس کودکان و مردم نگهداری کنید، تا به درستی و مطابق دستورالعمل های موجود دفع شوند.

توجه : برای اجتناب از ایجاد صدمه در اثر سرسوزن  هرگزSafety Box را در دست نگیرید، تکان ندهید، فشار ندهید، یا روی آن ننشینید یا نایستید .

Safety Box پر را دوباره باز نکنید ،خالی نکنید یا مورد استفاده مجدد قرار ندهید .

بخاطر داشته باشید : همیشه باید جامعه را از تماس با ضایعات تزریقات استفاده شده محافظت کنید.