ارگونومی رنگ ها

خدیجه قره باغی،کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان هامون

منبع: نشریه باور تندرستی،تابستان91-شماره سوم

کدام رنگ را برای محیط کارم انتخاب کنم؟

واکنش افراد و جوامع و سلیقه آنان برای انتخاب با هم تفاوت دارد، بنابراین رنگ آمیزی در و دیوار محیط کار باید به صورتی باشد که برای اکثر کارکنان محیطی آرامش بخش و مطلوب را فراهم نماید. برای دستیابی به این هدف پژوهش های زیادی صورت گرفته است که نتایج آن امروزه در صنعت و در طراحی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

ارگونومی ادراکی یا روان شناسی صنعتی، شاخه ای از دانش ارگونومی است که اهمیت هر رنگ و کاربرد آن در محیط را بر کاهش یا افزایش ادراکات افراد مورد بررسی قرار می دهد. همین مطالعات تاثیر استفاده از رنگ مناسب در کاهش حوادث کاری یا افزایش بازده کاری را نیز نشان می دهند.

رنگ قرمز: این رنگ با ایجاد احساس هیجان در افراد، فعالیت امواج مغزی را تحریک کرده، ضربان قلب را زیاد و ناآرامی و بی قراری ایجاد می کند. اما به کار بردن مشتقات معتدل تر این رنگ مانند سرخابی و صورتی گرم، باعث آرامش عضلات و رفع گرفتگی و


خستگی در افراد می شود. حتی به کارگیری قرمز به صورت نقطه ای یا به مقدار محدود در محیط، خستگی در افراد را از بین می برد.

رنگ آبی: این رنگ ضربان قلب و فشارخون را کاهش می دهد و باعث آرامش، قدرت و سلامتی در افراد می شود. استفاده از رنگ آبی در اتاق خواب ها ،به خصوص کودکان و مطب های پزشکان بسیار مناسب است.

رنگ نارنجی: نارنجی، رنگی صمیمی وگرم است و استفاده از آن به مقدار کم در محیط می تواند باعث رفع خستگی در افراد شود. این رنگ دستگاه هاضمه را تحریک می کند و برای آشپزخانه و رستوران ها بسیار مناسب است. اما استفاده زیاد از آن در محیط، حس بی قراری بوجود می آورد. همچنین از این رنگ برای اعلام کاهش سرعت در جاده ها و مسیرهای خروجی بهره می گیرند.

رنگ زرد: استفاده کم از رنگ زرد،نشاط و شادی در افراد بوجود می آورد و تمرکز را تقویت می کند اما استفاده زیاد از آن ایجاد خستگی و ترس می کند.

رنگ سبز: سبز آرامش و سکون در افراد بوجود می آورد، اضطراب را دور می کند و موجب رفع تنش وگرفتگی عضلانی در افراد می شود. در نتیجه بیشتر در بیمارستان ها، اتاق های جراحی و حتی در مکان های آموزشی شاهد این رنگ هستیم. البته بهتر است در محیط های کاری به مقدار زیاد استفاده نشود، زیرا این فضاها نیازمند هوشیاری، نشاط و آرامش است.

بنفش: این رنگ هیجان رنگ قرمز و آرامش رنگ آبی را باهم دارد. بنفش نمادی از عرفان و حالات معنوی است و بطور کلی طیف هایی از این رنگ، اثری آرام کننده روی قلب دارند. بنفش حس عمل گرایی را نیز افزایش می دهد.