برنده بودن در صد درصد اوقات

تهیه وتنظیم : آرزو دلدار

منبع کتاب زنده باد خودم ... اثر وین دایر/ترجمه بدری نیک فطرت / نشر دایره / چاپ نهم/پاییز 1386/تیراژ 1500 جلد

یک شخص نا محدود صد در صد اوقات برنده است. برای برنده تمام وقت شدن باید این اندیشه را پذیرفت که برنده شدن مستلزم وجود بازنده نیست. فرهنگ ما با اندیشه خلق برنده از طریق بیرونی آمیخته است، یعنی در دنیای بیرون، شخص باید فرد دیگری را شکست داده یا هدفی بیرونی را کسب کند تا به عنوان برنده شناخته شود. اما یک شخص بی نقطه ضعف نامحدود بر اساس نظامی که بیشتر مردم مأیوسانه خود را در دام آن می یابند، عمل نمی کند .

برنده شدن به زعم یک شخص نامحدود جریانی درونی است. توانایی آن است که حقیقتا در همه ی موقعیت های زندگی خود را برنده بدانید (زیرا براساس علایم درونی عمل می کنید) اگر ارزش شخص به جای معیار بیرونی بر درون استوار باشد، مجبور نیست دیگری را شکست دهد تا برنده شود.

شخص از درون هدایت شده تنها به این دلیل که دیگری در یک روز معین دارای مهارت هایی بیشتر از او بوده به خود برچسب بازنده نمی زند .

شخص نامحدود، واقعیت برد و باخت را به خوبی می داند. واقعیت


 این است که هیچ کس در هیچ چیز بیش از چند دقیقه در یک روز بهتر نیست. امکان دارد که بسیاری از کسان در گوشه و کنار جهان باشند که در هر روز بر قهرمانان رشته های مختلف جهان برتری یابند.

اگر این واقعیت را بپذیرید، شروع به درک این موضوع می کنید که اگر ما تعریف بیرونی برد و باخت را به کار ببریم (یعنی انسان باید دیگری را شکست دهد تا برنده شود، در غیر این صورت بازنده است) پس همه ی ما در کلیه ی روزهای زندگیمان بازنده هستیم .

اگر می خواهید تبدیل به یک شخص نامحدود شوید، باید از این دو بخشی برد/باخت فراتر رفته و دیگر خود را بازنده ندانید.

اگر به ذهن خود بسپارید که نظر درونی شما یک انتخاب شخصی است، می توانید این فلسفه را بپرورید که هر چه هستید برنده اید، بدون اینکه ابداَ خودتان را فریب دهید.

اولین گام در پرورش نظریه برنده بودن در صد درصد اوقات این است که این اندیشه را رها کنید که در مسابقات معین می توان به اشخاص برچسب برنده و بازنده زد.

برعکس نظریه برنده کامل بودن آن است که اجازه می دهد خودتان را در همه ی اوقات برنده بدانید که در این حال جا برای رشد باقی می گذارد و هرگز ضرورتی ندارد که برای تعیین ارزش خویش مقایسه ای به عمل بیاورید.

نکته مهم این است که هر کاری بکنید فرصتی است تا به خودتان به چشم برنده بنگرید. می توانید از هر تجربه واحد پندی بیاموزید و هنگامی که از تجربیات زندگی خویش به عنوان محرکی برای رشد استفاده کنید نه مدرکی که دال بر کمبود های خویش، در جهت برنده صد در صد قرار می گیرید.

بردن براستی یک نظریه است، در حالی که شکست دادن رقیب کاری است که بعضی روزها می کنید و بعضی روزها  نمی توانید.

پس لازم به یاد آوریست که هرگز هیچکس نمی تواند هر کس دیگری را در تمام اوقات شکست دهد .

و این کار روی سیاره ای با میلیاردها انسان کاری غیر ممکن است  اما هر کس می تواند از هر کاری برنده بیرون آمده و مهارت های بیشتری کسب کند تا شایستگی بیشتری در کارها پیدا کند، به شرط آنکه در درون خویش خود را برنده بپندارد.

پس از همین حالا خودتون رو یک برنده بدونید در هر کاری که هستید.

برقرار باشین و شاد