کراتین چیست؟

تهیه و تنظیم: وحیده نجاری- مرکزبهداشتی درمانی لطف ا...، شبکه بهداشت و درمان هامون

منبع: راهنمای آموزشی کارکنان سالن های ورزشی بانوان در زمینه پیش گیری از سوء مصرف، دکترعلی نیک فرجام و مجیدتوکلی و...

کراتین رایج ترین مکمل مصرفی در ورزش است و باعث افزایش سوخت و ساز انرژی در بدن می شود، پیش ساز اسید امینه است و در گوشت قرمز به وفور یافت می شود.

بدن انسان توانایی ساخت کراتین به میزان کم را دارد و بیشترین غلظت بافتی کراتین در عضله اسکلتی دیده می شود. در فعالیت های کوتاه مدت و شدید اهمیت دارد.

مصرف کراتین چه اثراتی دارد؟ به طورکلی باعث افزایش سطوح کراتین فسفات عضله می شود و اثرات آن عبارت اند از:

1- افزایش قدرت عضلانی: مکمل های کراتین بر قدرت توان و افزایش قدرت عضله تاثیرگذار است و در برنامه های قدرتی موثر است.

2- افزایش وزن بدن: طی یک دوره4 تا5 روزه


 مصرف،1تا2کیلوگرم به وزن بدن افزوده می شود که بخش عمده این فرایند ناشی از احتباس آب است.

3- رفع خستگی

مصرف کراتین چه عوارضی را به همراه دارد؟ کراتین علی رغم اثراتی که در ورزشکاران دارد، عوارضی را نیز ایجاد می کندکه شامل:

1- تاثیر جانبی ناخواسته مکمل کراتین، افزایش وزن است.

2- باتوجه به نوع مصرف مکمل کراتین، گزارش های زیادی از اختلالات معدی روده ای، قلبی- عروقی و عضلانی وجود دارد.

3- خوردن کراتین فراوان با کرامپ های عضلانی همراه است.

4- نگرانی عمده دیگری که در خصوص مصرف کراتین مطرح شده فشار زیادی است که بر اثر محتوای نیتروژن زیاد کراتین به کلیه ها وارد می شود.