آیا می دانید که ..... (3) 
مجتبی کندری کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هامون

معصومه رهدار کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

منبع .واژه شناسی پزشکی ؛نوشته:فاتحی، فرهاد؛1389.ص:260و187

- ماهیچه خیاطه (Sartorius) طولانی ترین ماهیچه بدن است که از استخوان لگن به سطح داخل استوان درشت نی امتداد  می یابد. بر اثر انقباض این ماهیچه، ساق پا به سمت داخل و ران به سمت خارج حرکت می کند. این حرکت پا وضعیتی را ایجاد می کند که زمانی خیاط ها (sartor) در حین کار به آن صورت می نشسته اند. در مورد منشا این واژه دو فرضیه وجود دارد. بنابر فرضیه این واژه به وضعیت نشستن خیاطان در


زمان قدیم به حالت چار زانو اشاره   می کند. فرضیه دوم معتقد است وجه تسمیه این واژه مربوط به محل اتصال ماهیچه به درشت نی است که خیاطان در زمان قدیم معمولا برای دوخت شوارک آنجا را اندازه می گرفتند.

- برآمدگی جلوی گردنAdams Apple  یا سیب آدم نامیده   می شود. این ساختار که به برآمدگی حنجره مصطلح است، غضروفی در حنجره می باشد. تستسترون، هورمون جنسی مردانه، باعث بزرگ شدن حنجره و در پی آن طویل شدن تارهای صوتی می شود که منجر به تغییر صدا در بلوغ  می شود. بر اساس یک افسانه قدیمی، قسمتی از سیب ممنوعه که آدم آن را به حوا داد. در گلوی آدم گیر کرد و باعث ایجادAdams Apple  در همه انسانها شد. اما چرا این میوه ممنوعه، الزاما سیب می باشد؟ در اصل نوع میوه ممنوعه مشخص نیست ولی در آثار هنری همواره شکل سیب به آن داده شده است. علت می تواند آن باشد که میوه ممنوعه از درخت نیکی و بدی چیده شده است. و ریشه لاتین برای بدی و شر malumاست که به معنای سیب می باشد. این ریشه در واژه های چونmalady به معنای ناخوشی و  malignant به معنای بدخیم  نیز دیده می شود. پیشوند mal- به معنای بد در واژه هایی malnutrition نیز از همین ریشه می باشد.