پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی :
تاریخچه :
در سال 1336 بمنظور جلوگیری از سرایت بیماریها ی واگیر خصوصا در کشورهای همجوار وجلوگیری از سرعت انتشار بیماریهایی همچون وبا و طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، تب راجعه کشورهای مختلف را بر آن داشت تا تدابیری اندیشیده تا سرعت انتشار این بیماریها به کشورهای همجوار
جهت ادامه مطلب بر روی لینک به نوشته کلیک کنید
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی :تاریخچه :در سال 1336 بمنظور جلوگیری از سرایت بیماریها ی واگیر خصوصا در کشورهای همجوار وجلوگیری از سرعت انتشار بیماریهایی همچون وبا و طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، تب راجعه کشورهای مختلف را بر آن داشت تا تدابیری اندیشیده تا سرعت انتشار این بیماریها به کشورهای همجوار ، بر اثر عبور و مرورهای بین المللی را با پیشگیری از یکی از راههای زنجیره انتقال بیماریها گرفته و از همه گیریهای جهانی و منطقه ای بیماریهای خطرناک جلوگیری نمایند . بر این اساس ساختار قرنطینه مرزی طراحی و راه اندازی گردید و در سال 1337 با شروع همه گیری وبا درکشورهای آسیایی اهمیت وجود خدمات قرنطینه را به خوبی شناخته شد و سرانجام در خرداد ماه 1338 مبادرت به تربیت نیروی انسانی بنام کارمندان فنی قرنطینه نمودند. و در همان سال اولین دوره تربیت نیروی انسانی بنام کارمندان فنی قرنطینه شروع شده و در مهرماه همان سال پس از شرکت در امتحانات مربوطه در پستهای قرنطینه نوین در مرز فرودگاه بین المللی مهرآباد ؛ مرز خسروی ؛ تایباد ؛ بازرگان و پستهای قرنطینه دریایی آبادان و خرمشهر شروع به فعالیت نمودند .بعد ها با گسترش دامنه فعالیت قرنطینه ها و تحت پوشش قرار دادن سایر بیماریها و فعالیتهای بهداشتی پایگاههای قرنطینه به پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی تغییر نام داد . پایگاه مراقبت بهداشتی  مرز میلک نیز در سال 1384 بطور رسمی واقع در گمرک مرزی مستقر شده و فعالیت میکند.  هدف پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی : کل مسا فرین قبل از ورود به هر کشور در مرز بوسیله کارکنان مراقبت مرزی کنترل شده و در صورت صحت اوراق بهداشتی و حصول اطمینان از سلامتی به مسافر اجازه ی معاشرت آزاد داده می شود و سپس برای دیگر تشریفات مرزی همچون گذر نامه ؛گمرک و غیره اقدام نمایند .نکته : در حال حاضر پایگاه مراقبت بهداشتی مرز میلک بعلت تردد زیاد مسافر و کالا بعنوان پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی درجه یک کشور محسوب میگردد. خدمات پیشگیری بهداشتی که در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی ارائه می گردد :1- اجرای مراقبت روتین بطور فعال در مبادی ورودی کشور2- اجرای مراقبت فعال در شرایط بروز همه گیری داخل کشور ،حاشیه مرزودرکشورهای همسایه  3- اجرای مراقبت فوق فعال در رابطه با بروز یک اورژانس بهداشتی بین  المللی مشمول IHR  ( بیماریهای مشمول مراقبت مرزی ) مهم ترین وظیفه پرسنل مستقر در پایگاه مراقبت مرزی عبارتند از :·     کنترل اوراق بهداشتی و جداسازی افراد مشکوک به بیماریهای مشمول نظام IHR ·     نمونه برداری از بیماران و انجام آزمایشات لازم جهت کشف آلودگی ·     مواظبت از افراد جدا سازی شده ·     حفاظت از بهداشت محیط ·     صدور گواهینامه بهداشتی برای مسافرین بر حسب مورد ·     ارتقاء سطح ایمنی ساکنین محدوده مبادی ورودی بر علیه بیماریهای واگیر دار  وظایف کلی مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماریها :1-  دموگرافی (شناسایی جمعیت هدف )2-  بیماریابی در زمینه بیماریهای شایع مهم و ادغام یافته 3-  ایمن سازی گروهای هدف و در معرض خطر 4-  انجام بررسیهای اپید میولوژیکی بیماریها 5-  گزارش دهی بیماریها 6-  انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه 7-  گزارش بروز هر نوع طغیان بیماری یا همه گیری 8-  گزارش سریع هر نوع بیماری مشمول گزارش دهی وظایف کلی بهداشت محیط : 1-  نظارت بر آب آشامیدنی 2-  بازدید و بررسی ادواری از کلایه اماکن و نظارت بر مراحل تهیه ؛ توزیع و مصرف مواد غذایی 3-  نظارت و کنترل دفع بهداشتی فاضلابها 4-  نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله5-  مبارزه با حشرات و ناقلین تهیه و تنظیم برای نشریه : نورعلی اصغری کارشناس مرکز بهداشت زابل مهدی کریمی اول کاردان پایگاه مراقبت مرزی میلک