تفکر عمیق روزانه، یک میلیونر می سازد

     می شود که جریان افکار شما برای کارهایتان موفقیت به همراه آورد."

مردی که سنش به30 سال هم نمی رسید ولی رئیس یک شرکت بیمه شده بود، همین تمرکز را بر روی ذات هستی داشت تا به نتیجه دلخواهش رسید.  

این مرد سالها بود که عادت داشت هر روز بر ذات هستی تمرکز کند و از مدت ها قبل متوجه قدرت افکار و سخنانش در رابطه با شکست و موفقیت شده بود. برای همین هر روز صبح یک ساعت را به تفکر در مورد ذات و این که چگونه با افکارش آن را با جزئیات مشخص شکل دهد، می پرداخت.

هر روز در این ساعت، او برای همان روز و آنطور که دلش   می خواست باشد، به طریق ذهنی نقشه می کشید و در فکرش، ارقام فروشی را که آرزو داشت در آن روز بدست آورد، نگه می داشت.

بعدها، زمانی که مسئول گروهی از فروشندگان شرکت بیمه مذکور شد، هر روز صبح در مورد فروشندگان و مقدار فروشی که دوست داشت در آن روز داشته باشند، فکر می کرد. او از طریق همین روند، توانست روزانه ی صحیح و قابل اعتمادی که ذات هستی برای او می خواست را برای خود و دیگران به عمل در آورد بطوری که با تکرار این روش توانست معاون رئیس شود و تا 35 سالگی هم میلیونر شود.

آری با هر تفکر در سکوت و با هر کلام قلبی که به ذات هستی القا می کنید در واقع به ذات هستی دیکته خواهید کرد که برای شما چه کند.

وقتی در سکوت قرار گرفته اید و توجهه تان را به غنی بودن ذات هستی معطوف کرده اید، چنین بنظر می رسد که آسمانها و زمین دست در دست یکدیگر، در راستای بوجود آوردن نتایج رضایت بخش برای شما، مشغول بکار هستند.

با تفکر به ذات الهی و اینکه ذات الهی در همه حال ثابت و واقعی است بدون هیچ نگرانی به رویاهایتان فکر کنید و آنها را جامه ی عمل بپوشانید.

 ما می توانیم بطور آگاهانه، سنجیده و با کنترل دیدگاه هایمان درباره ی ذات هستی، دنیای خود را کنترل کنیم. واقعیت این است که ذات جوهر هستی است و همیشه در همه جا جاریست، اما این ذات خستگی ناپذیر هستی که ویران نشدنیست توسط افکاری  که آن را بصورت نتایج عینی و مفید شکل می دهند، کنترل می شود. ما باید دائما به این فکر کرده و آن را درک کنیم، چون این ذات در برگیرنده تمام عوامل خوب، مانند: زندگی، عشق، عقل، شعور و تمام قدرت هاست، اما زمانی که این ذات غیر فعال باشد، مطمعنا زمانی طول   می کشد تا انسان آن را آنطور که می خواهد شکل دهد.

اگر چنین بنظر می رسد که شما در مرحله ای از زندگی تان ناراضی هستید، چنین بگویید:

"ذات الهی تنها و تنها واقعیت زندگی من است و من هم اکنون از این ذات الهی راضی هستم."

و برای ضروریات مشخص خود چنین بگویید:

"ذات الهی، این جا و هم اکنون برای من بنحو شایسته ای متجلی می شود."

و بخاطر داشته باشید که ذات الهی هرگز در تجلی خواست هایمان با شکست مواجه نمی شود.

و نتایج ثمر بخش ذات الهی همیشه به شکل مناسب و عالی آن ظاهر می شود.

/ 0 نظر / 76 بازدید