ایدز و دندانپزشکی

ایدز و دندانپزشکی

دندانپزشکان برای محافظت از خود ، همکاران و بیمارانشان در مقابل عفونت HIV مسئولندو باید مطمئن باشند که سرویس پزشکی آنها بیماران را مبتلا به عفونت نمیکند . ازآنجایی که گرفتن تاریخچه ومعاینات نشانگر ابتلا به عفونت  HIV نمی باشد بایستیهمواره در تماس با خون و دیگر مایعات بدن توجه لازم را به عمل آورد . بنابرایندندانپزشکان بایستی همواره موارد زیر را مد نظر داشته باشند    :
الف ) حفاظت شخصی

۱- استفاده از دستکش جراحی ، ماسک ، عینک و لباس محافظ و به حداقل رساندن خروجبزاق از دهان بیمار          

۲- پوشیدن دستکش مناسب حین خروج خون و دیگر مایعات دهانی ودر محل وسایل آلوده به خون
۳-هنگامی که دستکش حین کار سوراخ شد بلافاصلهبایستی دست ها با دقت شسته شوند و دستکش تعویض گردد . وسایل آلودهبایستی از ناحیه استریل خارج گردند      .  
۴- اجازه دهید خونریزی ناشی از نوک سوزنتداوم یابد و سپس محل را با آب و صابون بشویید          .
۵- وسایل هر بیمار بایداستریل گردد . وسایلی که قابل استریل کردن نیستند بایستی زیر آب با فشار زیاد گرفتهشوند و سطح آنها تمیز گردد و با یک دزانفکتان مناسب سوآب شوند

۶- خون و بزاققبل از تهیه رادیوگرافی و قبل از پالیش بایستی از محیط دهان تمیز شوند

۷-سردستگاه رادیوگرافی و دسته دستگاه لایت کیور بایستی با کاغذ غیرقابل نفوذ پوشیدهشود . کاور بایستی برای هر بیمار تعویض گردد     ۸- محافظت در برابر صدماتتصادفات ناشی ازوسایل تیز مانند سوزن و بیستوری باید صورت گیرد . روی چنین سرسوزنیمجدداً پوشش نگذارید ویا آن را مجدداً استفاده نکنید و بلافاصله آن را از سر سرنگخارج سازید . پس از استفاده این وسایل بایستی در یک پوشش غیرقابل نفود قرار گرفته وحتی المقدور از حوالی منطقه کار دور شوند و عیناً مانند وسایل آلوده تمیز شوند                .
۹-حوله و پارچه بلافاصله پس از استفاده در کیسه غیرقابل نفود قرار داده شود . این وسایل نبایستی مجدداً در همان روز مورد استفاده قرار گیرند۱۰-حوله هاو پارچه ها بایستی با یک دزانفکتان و آب ۷۱ درجه سانتی گراد برای مدت ۲۵ دقیقه شستهشوند . چنانچه درجه حرارت پایین تری استفاده گردد بایستی از شوینده های مناسب حرارتپایین استفاده شود  ۱۱-محل آلوده به خون و یا دیگر مایعات بدن بایستی در یکمحلول دزانفکتان مناسب غوطه ور شود ( ترجیحاً هیپوکلریت سدیم نیم تا یک درصد) مخلوطدزانفکتان و خون بایستی شسته و مجدداً با دزانفکتان ضدعفونی گردد       .           
۱۲-دندانپزشک با پوست صدمه دیده نباید برای بیمار کار مستقیم دندانپزشکی انجام دهد . چنانچه مجبور به انجام کار شدید محل زخم را با یک پوشش مناسب بپوشانید . دست ها رابا آب و صابون ،‌ بلافاصله پس از تماس با خون یا مایعات دهان بشوئید    ب ) دفعمواد زاید                  

۱-کلیه سوزن ها و دیگر وسایل تیز یکبار مصرف را پس از استفاده دریک ظرف مقاوم در بسته ( مثل قوطی شیرخشک ) جمع آوری کنید و روی آن جمله وسایل آلودهخطرناک را قید نموده سپس دور بریزید             .
۲- در حد امکان باید از تماس دست باآمالگام یا جیوه خودداری شود                .
۳- در مدخل فاضلاب ساکشن دستشویی وکراشوارصافی پلاستیکی گذاشته شود تا خرده های آمالگام جمع آوری گردد . هر چند انتقال HIV از طریق بزاق به اثبات نرسیده است اما به منظور به حداقل رساندن موارد فوری احیاءدهان به دهان ،‌راه های هوایی ، کیسه های احیاء تنفسی و یا وسایل تنفس دیگر باید درمحل هایی که احتمال عفونت وجود دارد در دسترس باشد . مراقبین بهداشتی که ضایعاتبازو یا درماتیت ترشحی دارند باید از هر گونه مراقبت مستقیم با بیمار و دست زدن بهوسایل مراقبت بیمار تا رفع این وضعیت معاف باشند 

تظاهرات دهانی ایدز

سندرم اکتسابی نقص ایمنی(AIDS)در سال ۱۹۸۱و ویروسHIV به عنوان انبولوژی اْنسندرم در سال ۱۹۸۴ شناخته شد. ویروس HIV تمایل زیادی به سلولهای ایمنی دارد . اینویروس به سلولهای T-helper که در سطح خون مولکول CD۴را دارند حمله می کند . چندهفته تا چند ماه پس از تماس اولیه با ویروس HIV در بعضی افراد علائمی از عفونت حادظاهر

/ 0 نظر / 8 بازدید