اولویت برنامه های سال 1397 در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اولویت برنامه های سال 1397 در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تهیه و تنظیم: محمود فاطمی

1- اولویت های کلی

- ارائه خدمت منطبق بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع متناسب با گام های اجرایی تعیین شده از طریق توسعه گام های برنامه متناسب با منابع تخصیص یافته

- اصلاح و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و ثبت برخط خدمات، پایش (راستی آزمایی) و ارزشیابی مبتنی بر پرونده الکترونیک با استفاده از سامانه های بهداشت برای ثبت، مدیریت و پایش و ارزشیابی برنامه

- اصلاح نظام پرداخت به سرانه‌ای تعدیل شده با خدمتِ راستی آزمایی شده برای ارائه دهندگان خدمت و دانشگاه با افزایش پوشش و ارائه خدمت اثربخش و جلب رضایت مردم

- انجام اصلاحات در برنامه اجرایی مبتنی بر نتایج ارزشیابی با ارتقای کیفیت برنامه با استفاده از نتایج پایش و ارزشیابی

- اصلاح برنامه آموزشی نیروهای درگیر برنامه و ارائه دهندگان خدمت از طریق توافق با معاونت آموزشی برای اصلاح برنامه های آموزشی متناسب با نیاز

2- اولویت های مرکز مدیریت شبکه:

- اصلاح و توسعه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع متناسب با منابع

- اصلاح، تکمیل و توسعه پرونده الکترونیک سلامت

- طراحی و استقرار نظام پایش و ارزشیابی

- اصلاح نظام پرداخت و تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد راستی آزمایی شده

گام های استقرار برنامه پزشک خانواده

- گام اول: تبیین الزامات قانونی، برنامه ریزی برای تأمین منابع و تصویب برنامه اجرایی

- گام دوم :برقراری نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با سقف بسته متناسب با خدمات ارائه شده (capitation adjusted by service) و استقرار نظام پایش و ارزشیابی مرتبط با نظام پرداخت برای مراقبین سلامت فعلی

- گام سوم: کاربرد پرونده الکترونیک سلامت توسط کلیه ارائه دهندگان خدمت شاغل در بخش بهداشت

- گام چهارم: تخصیص افراد به مراقب سلامت (به جای تخصیص به پایگاه) و مطالبه پیگیری خدمات مراقب سلامت برای همه شهرنشینان با نظام پرداخت سرانه‌ای تعدیل شده با خدمات ارائه شده.

- گام پنجم: فراهم کردن اینترفیس خود مراقبتی الکترونیک برای کاهش کار مراقب و تبادل اطلاعات با فرد تحت پوشش

- گام ششم: اجبار کاربرد پرونده الکترونیک سلامت برای همه ارائه دهندگان خدماتِ سطح یک (حتی پزشکان بخش غیر دولتی)

- گام هفتم: انتخاب پزشک عمومی یا سایر پزشکان مجاز توسط مردم و برقراری ارجاع مراقب به پزشک خانواده

- گام هشتم: استقرار پرونده الکترونیک سطح 2 و 3 و ارجاع الکترونیک به متخصص بدون حذف مراجعه مستقیم.

- گام نهم: تهیه و استقرار گایدلاین خدمات مهم

- گام دهم: تغییر نظام پرداخت پزشک خانواده بهcapitation adjusted by service  و مراجعه انحصاری به مراقب و پزشک خانواده خود با اجازه مراجعه به متخصص با یا بدون ارجاع.

- گام یازدهم: الزامی کردن ارجاع الکترونیک از سطح یک به دو و سه.

- گام دوازدهم: اصلاح نظام پرداخت سطح دو و سه و مشارکت پزشک خانواده و متخصص در ریسک مالی تحمیلی به بخش سلامت

راه اندازی "مركز پايش و ارزشيابي مراقبتهاي سلامت" و راستی آزمایی به دو روش سیستماتیک و راندوم از طریق:

- مركز تماس Contact Center))

- مدیریت ارتباط با مشتری CRM

- تلفن گویا ( IVR )

مبانی اصلاح نظام پرداخت

1- پرداخت سرانه ای تعدیل شده بازای خدمت

2- خدمت واقعی و ثبت شده (پرداخت دستمزد)

3- خدمت غیرواقعی و ثبت شده(جریمه)

4- خدمت ثبت نشده(عدم پرداخت)

5- خدمت ناقص و ثبت شده(کسر پرداخت)

مداخلات برنامه ریزی شده جهت کنترل هزینه های بهداشت:

1- اصلاح نظام پرداخت 

2- مدیریت و کنترل توسعه پروژه های عمرانی

3- برون سپاری و خرید خدمات قابل واگذاری

4- کاهش قیمت ارائه خدمات

5- برنامه های کاهش پرداخت از جیب مردم

6-شناسایی و استفاده از فرصت ها جهت خلق منابع

3- اولویت برنامه های مرکزسلامتمحیط وکار

- کاهش تصدی گری با ایجاد و توسعه دفاتر خدمات سلامت محیط و کار

- توسعه برنامه ایمنی آب

- شروع برنامه ایمنی فاضلاب

- ساماندهی دفع پساب و پسماند بیمارستانی

برون سپاری خدمات سلامت محیط و کار

- صدور کارت بهداشت

- خدمات ممیزی بهداشت محیط

- مشارکت در صدور مجوز پروانه ها

- نظارت و رتبه بندی رستوران ها و هتل ها

- نظارت و رتبه بندی اماکن ورزشی و استخرها

- رتبه بندی ممیزی مشاغل خانگی و کارگاهی مرتبط با مواد غذایی

- شناسایی و نظارت بر اماکن بهداشتی و درمانی غیر مجاز

- نمونه برداری و آنالیز سموم در محصولات کشاورزی و غذایی(مجتمع های سلامت)

4- اولویت برنامه های بهداشت دهان و دندان

- ارتقاء کیفیت و پوشش خدمات دندانپزشکی برای گروه هدف

1- کودکان زیر14 سال،مادرانباردار و شیرده

2- اضافه کردن پوشش کودکان 3-6 سال

3- اجرای طرح دهان « بدون دندان پوسیده»

- طرح واگذاری دندانپزشکی مراکز "شیفت عصر" به بخش غیردولتی

- تربیت و بکارگیری بهداشتکار دهان و دندان جهت خدمات در روستا

- پوشش کامل افراد زیر 14 سال، مادران باردار و شیرده

5- اولویت برنامه های مرکزمدیریتبیماری های واگیر

1- برنامه حذف بیماری مالاریا

- توانمند سازی و آموزش رده های مختلف سطوح ارائه خدمت

- فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش همگانی پیشگیری از بیماری مالاریا

- اجراي عمليات كنترل ناقلين (سم پاشي و لارو كشي) و حشره شناسي

- تامين پكيج حفاظت فردي و مقابله با طغيانها و پشه بند و قرص مفلوكين

- تقویت پست های پاسيو و امكانات بيماريابي در شهرستانهاي داراي انتقال محلي مالاريا

- تقویت اقدامات تشخيص و تضمين كيفيت در سطح کشوری و دانشگاهی و اجرای نظام OTSS و راه اندازی بانک کشوری اسلاید

2- برنامه کنترل بیماری سل فعال و نهفته

- کمک به راه اندازی و نگهداري بخش بستری مراکز ارجاع منطقه ای سل بیماران مسلول مقاوم در دانشگاه زابل، اهواز و زاهدان (پاسخگو به بیش از 100 بیمار)

- کمک به راه اندازی آزمایشگاههای کشت و آنتی بیوگرام سل مورد نیاز در دانشگاه ایران و کرمان (پاسخگو به بیش از 500 بیمار مشکوک به مقاومت دارویی در سال)

- کمک به ارتقاء و نگهداري آزمایشگاههای آنتی بیوگرام سل موجود در کشور (پاسخگو به بیش از 10000 بیمار مسلول خاص و با احتساب اضافه کردن روش های تشخیصی سریع مولکولارLPA)

- " کمک به ارتقاء و نگهداري آزمایشگاههای کشت سل(با احتساب تهیه و استقرار دستگاه جین اکسپرت در20 آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی در راستای تعهد بین المللی حذف)"

- نگهداري آزمایشگاههای میکروسکوپی

- " ارائه خدمات بستری رایگان به بیماران مسلول مقاوم بستری شده در بیمارستانهای مرجع تعیین شده (بدون احتساب داروهای ضد سل) اجراي برنامه هايتشخيصي و بیماریابی فعال سل و عفونت سلی در گروههاي هدف "افراد در تماس، HIV+، معتادان تزریقی، دیالیزی ها، زندانیان، پرسنل بهداشتی درمانی، (+/-پروفیلاکسی)

- اجرايDOTS بیماران مسلول برای افراد دارای اندیکاسیون به مدت 180 روز

- اجرايDOTS بیماران مسلول مبتلا به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل 630 روز

3- برنامه کنترل بیماری ایدز و بیماری های آمیزشی

4- برنامه تامین واکسن های روتاویروس و پنوموکک و افزودن آنها به برنامه ایمن سازی

5- برنامه کنترل فعال آنفولانزای پرندگان

6- اولویت برنامه های مدیریت بیماری های غیرواگیر

- اجرای برنامه ریزی شده طرحایراپن (خطرسنجی بیماری های قلبی عروقی،بیماری های مزمن ریوی،دیابت،سرطانپروستات،سرطانپستان،سرطانسرویکس)

- تکمیل نظام ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

اجزاء ایراپن

- ارزیابی خطر10 ساله ابتلا به سکته قلبی و مغزی با استفاده از چارت خطرسنجی

- اندازه گیری قندخون و کلسترول خون با استفاده از دستگاههای پرتابل/آزمایشگاهی

- اندازه گیری ابعاد آنترپومتریک

- نمونه گیری با ابزار سیتوبراشینگ و پاپ اسمیر

- تشخیص آسم با استفاده از پیک فلومتر

«ایراپن» به طور روشن و واضح بر روی موارد زیر تمرکز می کند:

- 4 بیماری غیرواگیر(بیماری های قلبی و سکته مغزی، دیابت، سرطان و بیماری ریوی مزمن)

- 4 عامل خطر رفتاری(مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم، نداشتن فعالیت بدنی و مصرف الکل)

- 4 عامل خطر بیولوژیکی مشترك بیماری غیرواگیر (چاقی، اختلال کلسترول، اختلال قند خون و فشار خون)

برنامه ملی ثبت سرطان

- باز تعریف (Re Code) و ثبت اطلاعات سال های 82 به بعد، در سامانه جدید.

- کنترل کیفیت داده ها با تعامل بین دبیرخانه ملی ثبت سرطان و دبیرخانه های دانشگاهی.

- آنالیز نهایی داده ها و ثبت.

- انتشار داده و دسترسی به آن از طریق وب سایت.

همچنین نرم افزار سیمای سرطان به عنوان یک نرم افزار پیشرفته برای ثبت و مدیریت اطلاعات سرطان، در سال 2018 به تایید نهادهای بین المللی از جمله WHO و IARC خواهد رسید.

7- اولویت برنامه های دفتر سلامت خانواده

1- کاهشمرگ ومیر مادران باردار :

- طراحی و برنامه ریزی مراقبت های ویژه در خونریزی های بارداری و زایمان

- طراحی نظام عوارض شدید بارداری و زایمان

- طراحی فرآیند پیگیری مادران باردار پرخطر در سطح 1 و 2 و بازطراحی سامانه بارداری های پرخطر

- بهبود دسترسی به مراقبتهای زایمان

-  ارتقاء برنامه کلاس های آمادگی برای زایمان به عنوان جزیی از برنامهترویج زایمان طبیعی در طرح تحول سلامت

- طراحی نظام مراقبت زایمان ایمن

- اجرای آزمایشی کلینیک های قلب و بارداری در دانشگاه های منتخبآموزشی دستور عمل ترانسفوزیون در بارداری و زایمان

- اجرای پایلوت غربالگری آنتی بادی در زمان بارداری یا پس اززایمان در دانشگاه های منتخب

2- برنامه کشوری کاهش مرگ و میر نوزادان

ماده 76 قانون برنامه ششم توسعه:دولت مکلف است با رعايت سیاست های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمین نمايد:

عنوان

96

97

98

99

1400

کاهش میزان مرگ نوزادان(کمتر از 7 در هزار تولد زنده)

9.5

8.7

8

7.4

6.9

افزايش درصد مراقبت تكاملي نوزادان در بخش مراقبت ويژه نوزادان

43.8

50.4

57

63.6

70

كاهش درصد صدمات زايماني نوزاد

10

9

8

7

6

نوزادان باوزن کمتر از 1500 گرم 1 درصد از موالید را شاملمی شود ولی 55 درصد از مرگ را را به خود اختصاصمی دهد.

برنامه کشوری کاهش مرگ و میر نوزادان:

- اجرای برنامه احیا و مراقبت های ضروری نوزاد برای بقا

- برنامه مراقبت تکاملی نوزاد در بیمارستان

- پیگیری مراقبت از نوزاد پر خطر

- فن آوری داده ها در بخش مراقبت ویژه

- برنامه مراقبت تغذیه ای نوزادان

- مراقبت تنفسی نوزاد

- مراقبت روانی، معنوی

8- اولویت برنامه های دفتر سلامت روان

برنامه کاهش آسیب های مصرف مواد:

- کاهش میزان شیوع اچ آی وی در میان کسانی که مواد تزریقمیکنند(سالانه نیم درصد).

- افزایش درصد بیمارانی تزریقی تحت پوشش مراکز کاهش آسیب درمان با آگونیست آستانه پائین از 30 به 50 درصد

- افزایش درصد مراجعین به مراکز کاهش آسیب که خدمات(سرنگ،سوزن،...) دریافت میکنند از 45 به 60 درصد.

برنامه تشخیص و مراقبت از اختلالات شایع روانپزشکی:

- درصد موارد مثبت در افرادی که غربالگری اولیه سلامت روان شده اند(شاخص مورد انتظار:17درصد)

- درصد تشخیص اختلال روانپزشکی توسط پزشک در افرادی که در غربالگری اولیه سلامت روان مثبت شده اند. (شاخص موردانتظار40 درصد)

- درصد افراد مبتلا به اختلال روانپزشکی ارجاع شده از پزشک که آموزش روانشناختی را دریافت کرده اند. (شاخص مورد انتظار 70 درصد)

- درصد بیماران شناسایی شده مبتلا به اختلالات شایع روانپزشکی که در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه خدمات مراقبتی دریافت میکنند(شاخص مورد انتظار70 درصد افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی که تحت پوشش هستند).

9- اولویت برنامه های دفتر آموزش

- ارتقاء و توسعه برنامه خود مراقبتی با محوریت استفاده از فناوری های اطلاعات

- تقویت و توسعه کیفی مراکز آموزش بهورزی

- توانمند سازی مراقبین سلامت

- توانمند سازی کارشناسان بهداشت روان و تغذیه

/ 0 نظر / 81 بازدید