تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال در بحرانها

غیر عادی است که سلامت و بقاء جمعیت  را بلافاصله در معرض خطر قرار میدهد. " تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال در بحران ها"  بر حفاظت و حمایت از تغذیه سالم و مناسب شیرخواران و کودکان کم سن تمرکز دارد.

باورهای غلط رایج و مؤثر بر تغذیه با شیرمادر در بحران ها

باور غلط: مادر مبتلا به سوء تغذیه نمی تواند شیر بدهد.

حقیقت :مادران مبتلا به سوء تغذیه قادر به شیردهی هستند. سوء تغذیهمتوسط مادر اثر جزیی بر تولید شیر دارد و یا بی اثر است. در واقع،مادر با صرف ذخایر بدنی خود،به تولید شیر ادامه        می دهد. مایعات و غذاهای اضافی برای احیاء ذخایر بدنی مادر  لازم است و فراهم کردن مکمل های ریزمغذی ممکن است مورد نیاز باشد. مادر همچنین نیاز به تشویق و حمایت از شیردهی مکرر دارد.

راه حل : تغذیه مادر را تامین کرده ، مراقبت و حمایت نمائید و بگذارید تا او فرزندش را تغذیه نماید.

باور غلط :  نگرانی و استرس از تولید شیرمادر پیشگیری می کند.

حقیقت:   استرس مانع تولید شیرمادر نمی شود. اما ممکن است بطور موقت ، جاری شدن شیر را مختل نماید.

راه حل :  شرایطی برای مادر فراهم کنید که تا حد امکان  استرس کمتری را  تحمل کند ( مثل یک مکان حفاظت شده ، یک چادر برای مادر و کودک ، حمایت و  اطمینان دادن به مادر توسط سایر مادران ، نگهداری مادران و کودکان در کنار یکدیگر ، گوش دادن به نیازهای خاص مادران ) و اطمینان پیدا کنید که کودک به نحو مؤثری پستان مادر را میمکد تا جریان  شیر مادر تداوم یابد

باور غلط:  اگر مادر یکبار شیردهی اش را قطع کند ، نمی تواند دوباره تولید شیرش را برقرار کند.

حقیقت: مادر می تواند به برقراری مجدد شیردهی بپردازد. محدودیت زمانی وجود ندارد. حتی در برخی موارد مادر بزرگ ها موفق به شیردهی به نوه های خود شده اند.

راه حل : مادران را برای شیردهی و برقراری مجدد آن حمایت کنید.

اقدامات لازم در بحرانها

برای مقابله با بحران آماده شوید :

آمادگی برای انجام اقدامات سریع و مناسب در بحران ها، امری کلیدی است. توسعه سیاست حفاظتی، مقررات قوی بین المللی ، ظرفیت سازی کارکنان و تقویت نهضت بیمارستان های دوستدار کودک در همه حال و نه فقط در بحران ها ضروری است.

حمایت های همه جانبه را جلب کنید :

 با جلب حمایت های سیاست گزاران و مدیران، پشتیبانی و حمایت مؤثر از تغذیه شیرخواران را بعنوان بخشی از مراقبت های بهداشتی در شرایط عادی و نیز بخشی از  برنامه های همکاری برای آمادگی در  بحران ها منظور کنید.

برنامه تنظیم کنید :

برای پیشگیری از اهداء جانشین شونده های شیرمادر،بطری و سر شیشه ها و گول زنک ها ، برنامه ریزی کنید و بمنظور آمادگی در برابر هر نوع محصولات اهدایی تغذیه شیرخواران، یک برنامه اجرایی داشته باشید. با ایجاد شبکه و برقراری ارتباط در تمام  بخش ها ، موجبات همکاری ها را فراهم کنید.

بهترین آمادگی برای مادر جهت رویارویی با بحران،این است که شیردهی او بخوبی برقرار شود. مادری که فرزندش را شیر        می دهد و به توانایی خود برای شیردهی در هر شرایطی اعتماد دارد، بهترین موقع  است که به آن عمل کرده و سایر مادران را برای شیردهی کمک نماید.

هوشیار باشید :

 نسبت به طرح ها یا گزارشات اهدای فورمولای شیرخوار ، فرآورده های شیری و سایر جانشین شونده های شیرمادر ، بطریها و سرشیشه ها هوشیار باشید. پایش و گزارش کردن تخلفات از کد و قوانین بین المللی در بحران ها یک قدم مهم در جهت حفظ تغذیه با شیرمادر است.

فعال باشید :

 یک بیانیه مشترک بین سازمانی و انتشار آن می تواند برای پیشگیری از اهدا محصولات استفاده شود.

برای برقراری ارتباط کار کنید :

 از"راهنمای رسانه ها در مورد تغذیه شیرخواران در بحران ها" برای توسعه و انتشار پیام ها جهت تقویت تغذیه با شیرمادر در بحران ها استفاده کنید.

دانش خود را بکار بگیرید :

روش های مطلوب تغذیه را در هر بحرانی که در کشور اتفاق    می افتد ، مورد تاکید قرار دهید و منابع و مواد آموزشی کلیدی را با یکدیگر در میان بگذارید. مشاورین آموزش دیده ای که میتوانند کمک های ماهرانه شیردهی را ارائه کنند، در طول بحران کمک بزرگی محسوب می شوند. مشاورین شیردهی ممکن است نیاز به آموزش تکمیلی در مورد مهارت های ویژه مرتبط با موقعیت بحران داشته باشند. مثل چگونگی کمک به مادران مصدوم ، شیرخواران یا مادران مبتلا به سوء تغذیه ، مادران نیازمند حمایت برای برقراری مجدد شیردهی ، زنان نیازمند به حمایت برای دایه شدن.

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

7-1 آگوست سال 2009 گرامی باد

(  16-10 مرداد ماه 1388 )

تهیه و تنظیم : لیلی جهانتیغ کارشناس کودکان معاونت بهداشتی

منابع : مقاله ترجمه شده ی شعار واهداف هفته جهانی شیر مادرسوسن سعد وندیان اداره کودکان  شیرمادر وزارت بهداشت ودرمان سال 88

/ 0 نظر / 10 بازدید