ارتباط استرس با فرسودگی شغلی

ارتباط استرس با فرسودگی شغلی

تهیه کننده:کبری فواد کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت زابل

منبع:استرس محیط کار چالش همگانی- رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی وکیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه – محقق اردبیلی، نادر حاجیلو – فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی – سال 3-شماره 3-91

تاثیر استرس بر سلامت می تواند بر اساس پاسخ های فردی بسیار متنوع باشد به طوری که استرس زیاد می تواند باعث اختلال در سلامت فرد از قبیل فرسودگی جسمی و روانی، استرس و افسردگی و همچنین بیماری قلبی عروقی و    اسکلتی– عضلانی شود.

استرس جزء واقعیت های غیر قابل انکار جنبه های مختلف زندگی ماست. استرس بر کلیه بخش های زندگی از جمله زندگی زناشویی، زندگی اجتماعی و زندگی شخصی تاثیر دارد. وقتی استرس وارد زندگی شغلی ما می شد، بحث استرس شغلی به میان می آید.

شنا سایی و تقلیل استرس شغلی از آن جهت دارای اهمیت است که هم هزینه هایی را بر سلامت فرد تحمیل می کند و هم هزینه های اقتصادی گزافی را بر کسب و کار و کارفرمایان وارد می کند. سالانه مبالغ زیادی صرف تامین سلامت کارکنان و مقابله  با کاهش باروری آنها می شود. گرجه برخی از استرس هایی که در محیط کار وجود دارند می تواند مفید باشند و موجب انگیزش و باروری و خلاقیت شوند، اما وقتی که شدت این استرس افزایش و مدت آن تداوم می یابد، اوضاع فرق       می کند.

دلایل استرس شغلی

شیفت های کار: شیفت های کاری باعث به هم زدن ساعت بیولوژیک کارکنان شده که پیامد آن بروز خستگی، کج خلقی، بی خوابی، بی اشتهایی، عدم تمرکز وضعف حافظه است.

حقوق کم: عدم پرداخت حقوق وامکانات مناسب و اختلاف بین نتایج کار وارزیابی عملکرد انجام گرفته خصوصا هنگامی که این اختلاف ناشی از تعصبات نژادی ومسائل جنسیتی باشد باعث ناامیدی در پرسنل می شود.

سبک مدیریت: تکنیک های سنتی مدیریت با هدف جلوگیری از ناامیدی و عصبی بودن در کار بی اثر است و این مسئله خصوصا در یک مدیریت سلسله مراتبی و استبدادی بیشتری نمایان می شود. عدم توجه به بیماری های روحی، روانی کارکنان و اولویت قرار ندادن این مشکل باعث کاهش کارایی پرسنل و به وجود آمدن افسردگی شده اند.

ساعت کار زیاد: مطالعات نشان داده که فشار به پرسنل جهت کار بیشتر و اضافه کار برای کسب بهره وری بیشتر باعث شده که کارکنان کمتر به مسائل خانوادگی بپردارند و احساس کنند بین کار و روابط خانوادگی می بایست یکی را انتخاب نمایند، که  این مسئله باعث عدم رضایت آنها می شود.

راه های کاهش استرس در محیط کار

- به  کارکنان و احساسات و آرزوهای آنها احترام بگذارید .

- کار و مسئولیت های افراد را با قابلیت آنها هماهنگ کنید.

- انگیزه ها و امنیت وفرصت لازم را برای کارکنان جهت استفاه از مهارت آنها فراهم آورید.

- یک راه ارتباطی برای تقابل اجتماعی بین کارکنان و مدیران ایجاد کنید.

- برای پرسنل اطلاعات و منابع مورد نیاز جهت انجام درست کارها، فراهم سازید.

- علائم هشدار دهنده ی استرس زا را تشخیص دهید و برای رفع آن اقدام کنید.

- وقتی دچار استرس هستید آرام قدم بزنید، این امر می تواند آرامش و سلامتی شما را باز گرداند.

- از بردن کارهای اداری به منزل خوداری کنید.

- سعی کنید متوجه هر گونه تغییر در الگوی غذایی و نوشیدنی خود باشید.

- به رؤسا حقیقت را بگویید، از گفتن اتفاقات موجود در دفترتان به مدیر شرکت نهراسید.

- از روش زندگی افرادی که استرس ندارند الگو بگیرید .

- از انجام کار در آخر هفته یا دیر وقت پرهیز کنید.

 

/ 0 نظر / 94 بازدید