سخن سردبیر

در آموزش‌سلامت افزوده است .       
امروزه سلامت چه از بعد روانی و چه از بعد جسمی، یک محصول اجتماعی است. در حالی می توان توقع داشت شاخصه های سلامت جسمی و روانی در جامعه مطلوب باشد، که میزان مشارکت مردم و اعتمادشان به برنامه های سلامت بالا باشد.  
البته تنظیم یک برنامه ی سلامت، بدون توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی جامعه ، به موفقیت نخواهد رسید و برای تاثیر بهتر یک برنامه جامعه نگر به نقش موثر رسانه ها در امر آموزش سلامت باید توجه خاص گردد .

زیرا نظام رسانه ای می کوشد، با مکانیسم توزیع اطلاعات درست، به مؤثرترین شیوه و در بهترین زمان، مردم یا شهروندان را "آگاه" کند. لذا  نقش رسانه‌ها در ارتقای سطح سلامت جامعهبسیار مهم و تاثیرگذار است و باید به این امر مهم بیشتر توجه شود. 
رسانه‌ها بهعنوان رابط میان جامعه ، مسوولان و متولیان امر سلامت می‌توانند به گسترش عدالت درسلامت، فرهنگ سلامت و توسعه سلامت کمک کنند.

بنا بر اظهار وزیر محترم بهداشت ، مردم60 % اطلاعات سلامت را از رسانه ها می گیرند و رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری در اصلاح شیوه زندگی مردم نقش مهمی ایفا می کنند . 

آموزش دهندگان سلامت ، پیشگامانی هستند که همیشه طالب درک جدیدی از رفتار انسانی و راههای جدید کاربرد دانش به منظور حل مشکلات فردی و اجتماعی بوده و همیشه در فکر توسعه سلامت در ورای مرزهای سلامت برای ترویج هنجارهای سلامت و سیاست های حامی سلامت می باشند .

 لذا باید تلاش کنیم با انتخاب و استفاده صحیح از رسانه های مناسب ، موجبات ارائه صحیح و موثر اطلاعات مطمئن سلامت از طریق رسانه ها را فراهم آوریم .

/ 0 نظر / 20 بازدید