مشاوره مادران شیرده

مشاوره مادران شیرده

لیلی جهانتیغ کارشناس کودکان معاونت بهداشتی

منبع: سخنرانی خانم دکتر عزالدین زنجانی درکارگاه کشوری مشاوره شیردهی

مشاوره یک ارتباط دو طرفه بین مشاور (فردی آگاه و با تجربه) و مشاوره شونده (Clientنه Patient) است به منظور انتقال اطّلاعات، افزایش آگاهی فرد مشاوره شونده، تا قادر باشد درست تصمیم بگیرد. مشاوره همیشه چهره به چهره (Face to Face) است. مشاوره دارای وقت و محل مشخصبوده و باید قبل از تصمیم گیری باشد. مثال: مشاوره ژنتیک بعد از ازدواج فایده ای ندارد.

هدف از مشاوره چیست؟

1-شناخت باورهای شخصی

2-جداسازی باورهای غلط و اصلاح آن و تشویق باورهای درست با توجّه به فرهنگ

3- شناخت مادر از توانایی های خود و ایجاد باور توانایی حل مشکل در مشاوره شونده

4- شناخت مشکل و حلّ آن

5- افزایش اعتماد به نفس یا ایجاد اعتماد به نفس در فرد

6- افزایش پذیرش مشاوره شونده

7-کمک به تصمیم گیری و تغییر رفتار

سه اقدام اساسی در مشاوره

- به دست آوردن اطّلاعات لازم از مشاوره شونده. گرفتن شرح حال از موقعیت، تفکّر، وضعیت سلامت، میزان آگاهی، عادات غذایی و باورها و ...(Basic Information)

- دراختیار گذاشتن اطلاعات لازم براساس اطلاعات به دست آمده(To Provide)

- حمایت کردن، شهامت دادن و ایجاد اعتماد به نفس (To Support)      

نتیجه: مشاوره شونده می تواند بهترین تصمیم را بگیرد.در حقیقتمشاوره کردن مهارت است، غربالگری است و در صورت لزوم ارجاع است.

حق و حقوق مشاوره شونده چیست ؟

1-حق دسترسی به مشاور و تداوم مشاوره

2- حق گرفتن اطلاعات صحیح و کافی از مشاور

3-حق ابرازعقیده و حق انتخاب

4- خصوصی و محرمانه ماندن صحبت ها

5-حفظ هویت و شخصیت او

6-حق راحت بودن و تحت فشار نبودن

7-بی خطر بودن روش های پیشنهادی یا توصیه ها

خصوصیات یک مشاور خوب چیست ؟

1-به آنچه که می گوید اعتقاد و نگرش مثبت داشته باشد. 2-از فرهنگ های مختلف گروه های مختلف مطلع باشد . 3-هنجارهای جامعه را بشناسد. مثال: شیردادن در مجامع عمومی در حالی که هنجار جوامع غربی نیست .

4-با سیاست های محلّی، ملّی و بین المللی آشنا باشد.

5-اطلاعاتش کامل و به روز باشد.

6- از مهارت ایجاد اعتماد به نفس و حمایت از مادر برخوردار باشد.

7-مهارت های مناسب برای برقراری ارتباط را به کار برد (بیان ساده، همدلی کردن، ارتباط کلامی و غیرکلامی)

8-خوش رو، خوش برخورد و صبور باشد

9-حقوق مشاوره شونده را بشناسد و رعایت کند

10-هویت اورا قبول کند و رفتاری متناسب با هویت وشخصیت او داشته باشد

11-محرم راز باشد، جلب اعتماد کند و وقت بگذارد

12-راه های مناسب بیان مطلب را بداند 

13- بیان قابل فهم برای توضیح مطالب داشته باشد

14-ارائه مطلب بدون تعصّب و بدون حساسیت خاص باشد. 15-"مسئله مشاوره است نه محاکمه "

16-سریع قضاوت نکند، مقایسه نکند و برچسب نزند و احساس گناه در مشاوره شونده ایجاد نکند

17-قدرت این که بگوید "نمی دانم" را داشته باشد

18-اگر قادر به رفع مشکل نیست به فرد متخصص ارجاع دهد

19-بتواند کمک های عملی را انجام دهد

20- مهارت های گوش دادن و آموختن را داشته باشد

مهارت های مشاوره:

1)گوش دادن و آموختن

2) ایجاد اعتماد به نفس و حمایت از مادر

مهارت های گوش دادن و آموختن:

1- ارتباط غیر کلامی برقرار کنید:نشان دادن نگرش، علاقه و تمایل مشاور از طریق تغییر حالت، وضعیت چهرهو... (به غیر از صحبت کردن)

اگر این ارتباط صحیح برقرار شود: مادر احساس می کند که به او علاقمندید و به شما بیشتر اعتماد می کند .

چگونگی ارتباط :

- سر را هم سطح مادر قرار دهید و به عنوان تصدیق،  تکان دهید.

- به سخنان مادر توجّه نموده و هنگام صحبت کردن به او نگاه کنید.

- موانع را از سر راه بردارید .

- وقت کافی بگذارید .

- با محبّت، مادر یا کودک را نوازش کنید .

2- ارتباط کلامی برقرار کنید:خوب گوش بدهید و مؤثر سؤال کنید (پرسش های کلیدی داشته باشید).

مهارت 1- سؤالات باز از مادر بپرسید. (این سؤالات با چگونه، چطور، چه وقت و یا کجا شروع می شود) 

مهارت2- از پاسخ های ساده که علاقمندی شما را نشان دهد استفاده کنید.  (چه خوب، آفرین، دیگه چی ....)

مهارت3- با تکرار گفته های مادر (با اندکی تغییر) نشان دهید که به گفته های او توجه کرده اید.

مهارت 4- با همدلی و هم فکری با مادر نشان دهید که احساس او را درک می کنید.

مهارت 5- از به کار بردن کلماتی که نشانگر قضاوت و انتقاد است بپرهیزید.

مهارت های ایجاد اعتماد به نفس و حمایت از مادر :

مهارت 1- آن چه را که مادر فکر می کند یا احساس می کند بپذیرید.

مهارت 2- آنچه را که درست انجام می دهد تحسین کنید.(از هر فرصتی برای تشویق او استفاده کنید).

مهارت 3- به طور عملی مادر را کمک نمایید .

مهارت 4- اطلاعات کم ولی مناسب را با روش مثبت در اختیارش بگذارید.

مهارت 5- به زبان ساده گفتگو کنید.

مهارت 6- دستور ندهید بلکه یک یا دو پیشنهاد ارائه دهید  (در برخی موارد لازم است که دستور هم بدهید ولی دوستانه و محترمانه).

نتیجه گیری:

- مشاوره هم علم است و هم هنر.

- مشاوره، پروسه ای است که در آن مشکلات بیان می شود و اطّلاعات لازم به روز،بدون تعصّب و بر اساس مشکل در اختیار فرد قرار می گیرد. اعتماد به نفس ایجاد می کند تا فرد بتواند با شهامت و توانمندیدر رفع مشکل خود همکاری کند.

این ویژگی ها را کسانی که صادقانه مادران و کودکان را دوست دارند و به آنان توجّه می کنند بسیار راحت تر به دست می آورند.  

/ 0 نظر / 54 بازدید