بیماری آلزایمر

شامل: ژنتیک، تغییرات نوروترانسمیتر، اختلالات عروقی، هورمون های استرسی، تغییرات خواب دوره ای، آسیب به سر و تشنج می باشد. نقش التهاب و استرس و انفارکتوس مغزی به صورت فاکتور های شرکت کننده در آلزایمر شناخته شده است. مرگ در نتیجه عوارض مثل پنومونی، سوءتغذیه و دهیدراتاسیون رخ می دهد.

تظاهرات بالینی: علایم بسیار متغیرهستند. شامل:

1- در مراحل زودرس فراموش کاری و کاهش حافظه وجود دارد گرچه مهارت های اجتماعی و طرح رفتاری سالم باقی می ماند. فراموش کاری بیشتر در فعالیت های روزانه رخ می دهد (مثلا بیمار در یک محیط آشنا گم می شود یا یک داستان مشابه را تکرارمی کند).

2- بیمار ممکن است رفتارهای پرخاش گرانه نامناسب نشان دهد.

3- تغییرات شخصیت واضح هستند. بیمار ممکن است افسرده، مشکوک، پارانوئید، خشمگین و خشن شود.

4- مهارت های تکلم از بین رفته و فعالیت های فیزیکی و بیقراری افزایش می یابد.

5- اشتها ممکن است با سطوح بالای فعالیت، افزایش یابد. دیسفاژی با پیشرفت بیماری قابل توجه است.

6- بیمار نیاز به کمک در زندگی روزانه دارد مثل توالت رفتن، زیرا   بی اختیاری ادراری رخ می دهد.

تشخیص پرستاری

1- اختلال در فرایند تفکر در ارتباط با کاهش در عملکرد شناختی .

2- خطر آسیب در ارتباط با کاهش عملکرد شناختی.

3- اضطراب در ارتباط با اختلال در فرایندهای ذهنی.

4- عدم تعادل تغذیه: کمتر از نیاز بدن با توجه به کاهش عملکرد شناختی.

5- عدم تحمل فعالیت در رابطه با عدم تعادل در فعالیت/استراحت.

برنامه ریزی و اهداف        

اهداف برای بیمار شامل حفظ عملکرد شناختی، ایمنی فیزیکی، کاهش اضطراب، تغذیه کافی، بهبود تحمل فعالیت، مراقبت از خود و اجتماعی سازی، حمایت و آموزش به مراقبت است.

/ 0 نظر / 20 بازدید