( آی ایوب )

( آی ایوب )  

از پینه های دستانت

خوشه های طلائی گندم

می چینم

و از جام نگاه خسته ات

صبوری و تلاش می نوشم

خطوط پیشانیت

مرا

به کشتزار قناعت می برد

آی ایوب

به ترکهای پات

بگو

ببارند

پایداری را

 

غلام حسین نخعی کاردان بهداشت محیط

مرکز بهداشتی درمانی امام رضا (ع)

/ 0 نظر / 26 بازدید