شاخص ها و اهداف جدید بیماری سل

در بسیاری از نقاط جهان و از جمله کشور ما تشخیص داده نشده و یا تحت درمان مناسب قرار نمی گیرند، متاسفانه در حال حاضر شاهد آنیم که در نتیجه همین کاستی ها و همزمان با افزایش موارد مبتلا به ویروس ایدز، زمینه پیدایش و انتشار باسیل های سل مقاوم به چند دارو ( Multi Drug Resistant TB = MDR-TB) فراهم آمده است.


 

10 دانشگاه با میزان بروز بالای گزارش شده سل درسال 1394 :

زابل، ایرانشهر، گلستان، زاهدان، دزفول، اهواز، گیلان، مشهد، هرمزگان و قم.


            تخمین میزان مرگ و میر سلبجز مواردHIV؛

 

 

 

میزان مرگ و میردر000/100نفر

World

21

EMR

14

Iran

5/3

 

 


            چشم انداز، آرمان، مقاصد و اهداف END TB؛

2050

2035

2030

2025

2020

شاخص

حذف* بیماری سل در جهان

95%

90%

75%

35%

کاهش موارد مرگ مسلول نسبت به 2015

90%

80%

50%

20%

کاهش میزان بروز سل نسبت به 2015

صفر

صفر

صفر

صفر

خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سل

*تعریف حذف سل:   میزان بروز کمتر از یک مورد سل در یک میلیون نفر جمعیت

      10 شاخص جدید برنامه کنترل سل؛

اهداف جدید

شاخص

ردیف

90 %

پوشش شناسایی و درمان سل

1

90 %

میزان موفقیت درمان

2

0

درصد خانوارهای تحت مخارج کمرشکن

3

90 %

درصد موارد جدید و عود سل که با روشهای سریع تشخیص داده شده

4

90 %

پوشش درمان سل نهفته

5

90 %

پوشش بررسی موارد تماس

6

100 %

درصد انجام آنتی بیوگرام در بیماران مسلول( به روش معمولی و سریع)

7

90 %

پوشش درمان با داروهای جدید

8

100 %

مستندسازی وضعیت عفونت همزمان HIV در بیماران مسلول

9

کمتر از 5 %

میزان کشندگی سل

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 23 مهر روز ملی مبارزه با سل"

بر تمامی پیشگامان و تلاشگران عرصه ی سلامت مبارک

 

 

شاخص ها


 و اهداف جدید بیماری سل

ابوالفضل پناهی میشکار   معاونت بهداشتی زابل

منابع: راهنمای کشوری مبارزه با سل وزرارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / http://tb-lep.behdasht.gov.ir


سل یک بیماری با عامل شناخته شده  واپیدمیولوژی مشخص است و اصول درمان آن از حدود 60 سال قبل شناخته شده و بیش از یک ربع قرن است که رژیم درمان کوتاه مدت برای آن به کار می رود، ولی بخشی از بیماران مبتلا به سل هنوز در بسیاری از نقاط جهان و از جمله کشور ما تشخیص داده نشده و یا تحت درمان مناسب قرار نمی گیرند، متاسفانه در حال حاضر شاهد آنیم که در نتیجه همین کاستی ها و همزمان با افزایش موارد مبتلا به ویروس ایدز، زمینه پیدایش و انتشار باسیل های سل مقاوم به چند دارو ( Multi Drug Resistant TB = MDR-TB) فراهم آمده است.


 

10 دانشگاه با میزان بروز بالای گزارش شده سل درسال 1394 :

زابل، ایرانشهر، گلستان، زاهدان، دزفول، اهواز، گیلان، مشهد، هرمزگان و قم.


            تخمین میزان مرگ و میر سلبجز مواردHIV؛

 

 

 

میزان مرگ و میردر000/100نفر

World

21

EMR

14

Iran

5/3

 

 


            چشم انداز، آرمان، مقاصد و اهداف END TB؛

2050

2035

2030

2025

2020

/ 0 نظر / 61 بازدید