اصول تهیه مواد غذایی سالم برای پیشگیری از وبا

را حداقل 70 درجه حرارت دهید. مواد غذایی خام را نخورید، مگر این که پوست آنها را بکنید.

2-خوردن فوری مواد غذایی پخته: وقتی بین پختن و خوردن مواد غذایی فاصله باشد، نظیر تهیه غذا از رستوران ها یا فروشندگان دوره گرد، آن را باید تا60 درجه یا بیش تر حرارت دهید و سپس مصرف کنید.

3- ذخیره درست مواد غذایی پخته: در صورت نگهداری مواد غذایی باقی مانده و از پیش آماده، آنها را در اسرع وقت تا 10 درجه سرد نمایید و سپس، در فریزر یا جعبه یخ دار( دمای زیر 10 درجه) ذخیره کنید. غذاهای پخته و ذخیره را پیش از خوردن دوباره به طور کامل حرارت دهید. غذای کودک شیرخوار باید بلافاصله پس از تهیه خورانده و هرگز نباید ذخیره شود.

4- گرم کردن درست مواد غذایی پخته: ذخیره سازی درست در درجه حرارت پایین، رشد میکروب را کند می کند، اما آنها را نمی کشد. گرم کردن کامل یعنی، تمام قسمت های مواد غذایی باید حداقل70 درجه حرارت داده شوند. غذا را گرم بخورید.

5- جلوگیری از تماس مواد غذایی خام و پخته: ممکن است مواد غذایی خوب پخته شده حتی با تماس اندک با مواد غذایی خام آلوده شود.(برای مثال، از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم با تخته های  برش آشپزخانه و تیغ چاقوها).

6- انتخاب مواد غذایی فراوری شده

7- شستن مکرر دست ها: دست ها را پیش از تهیه غذا کامل بشویید. اگر در حین تهیه غذا مجبور به انجام کارهای دیگر به ویژه تعویض کهنه بچه یا تمیز کردن بچه یا استفاده از سرویس بهداشتی شدید، حتما دست ها را با آب و صابون بشویید. پس از تهیه غذا با ماهی و صدف، پیش از دست کاری سایر غذاها، دوباره دست ها را بشویید.

8-تمیز نگهداشتن سطوح آشپزخانه: مواد غذایی به آسانی آلوده می شوند و لازم است تمام سطوحی که برای تهیه غذا استفاده       می شوند، به طور مطلق تمیز نگهداشته شوند. باقی مانده غذاها    خرده های نان و تکه های چربی منشا بالقوه میکروب هستند. لباس هایی که در شستن و خشک کردن مواد غذایی، آماده کردن سطوح، ظرف ها و وسایل آشپزخانه استفاده می شوند، باید روزانه تعویض و پیش از استفاده جوشانده شوند.

9- استفاده از آب سالم: استفاده از آب سالم برای تهیه غذا، به اندازه آشامیدن مهم است.

/ 0 نظر / 10 بازدید