تأثيرات ميدان مغناطيسی بر بدن انسان

هارولد بور از دانشگاه ييل برای اولين بار با انجام يک آزمايش ساده ، به وجود ميدان در اطراف موجود زنده پی برد . او با توجه به يک مولد الکتريکی که در آن آهنربا در داخل سيم پيچ دوران می کند و جريان توليد می کند ، سمندری را در يک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند . الکترودهايی که در اين ظرف وجود داشتند و به يک گالوانومتر حساس متصل شده بودند ، يک جريان متناوب را نشان دادند . هنگامی که بور اين آزمايش را بدون وجود سمندر انجام داد ، گالوانومتر هيچ جريانی را نشان نداد . اين بدان معنی است که در اطراف موجودات زنده ميدانی وجود دارد که خاصيت مغناطيسی هم دارد . بور اين وسيله را بر روی دانشجويان داوطلب خود نيز امتحان کرد و مشاهده کرد که اين ميدان در بدن انسان نيز وجود دارد و کاملاً تابع از رويدادهای اساسی زيست شناختی بدن است . او اين ميدان را ميدان حياتی ناميد زيرا هرگاه حيات از بين برود ميدان حياتی نيز با آن از بين می رود به طوری که يک سمندر مرده در دستگاه بور هيچ پتانسيلی را به وجود نمی آورد .

تشکيل ميدان مغناطيسی بدن انسان :

همان طور که می دانيد در بدن ما ميليون ها عصب وجود دارد که کار انتقال پيام در بدن به وسيله تحريک الکتريکی اين عصب ها صورت می گيرد . و در اثر شارژ بار در اعصاب ما به دور آن ها یک ميدان تشکيل می شود و ميدان بدن ما در اثر فعاليت هم زمان ميليون ها عصب به وجود می آيد .

 امواج مغزی :

دستگاه الکتروآنسفالوگرام يا موج نگار مغز چهار نوع منحنی از امواج مغزی ارائه می دهد که عبارتند از :آلفا ، بتا ، دلتا و تتا . ريتم های دلتا کندترين امواج مغزی با تناوب از 1 تا 3 دور در ثانيه بوده و اغلب در خواب عميق ظاهر می شوند .  به نظر        می رسد که ريتم های بتا که دارای تناوب 4 تا 7 دور در ثانيه    می باشند به خلق و خو بستگی داشته باشد . ريتم های آلفا از 8 تا 12 دور در ثانيه در اوقات تفکر ، تأمل آزاد رخ داده و در اثر تمرکز حواس و توجه قطع می شوند و بالاخره ريتم های تتا با تناوب 13 الی 22 دور در ثانيه ظاهراً منحصر به نواحی جلويی مغز يعنی جايی که فعاليت های پيچيده فکری رخ می دهد می باشند . امواج آلفا امواج بسيار مهمی هستند که به وسيله هانس برگر روان پزشک آلمانی کشف گرديدند و به گفته او :

"با نوعی هوشياری و خود آگاهی معطوف به درون ظاهر می شوند و تغييرات فيزيولوژی مهمی در بدن ايجاد می کنند مانند تمرکز و يادگيری و ... "

ميدان مغناطيسی بدن و امواج مغزی در معرض خطر:

حتماً تا به حال درباره خطرات گوشی های تلفن همراه يا زندگی در نزديکی نيروگاه های برق شنيده ايد . بنابر تحقيقيات پروفسور لای امواج الکترومغناطيسی که از نيروگاه های برق يا وسايل برقی مانند سشوار ، ريش تراش ، پتو برقی و ... ساتع می شود به DNA سلول های مغزی آسيب می رساند و قابليت ترميم را در آن ها از بين می برد. 

ميدان های مغناطيسی خارجی علاوه بر آسيب به DNA مغز اثر منفی دیگری نيز بر بدن دارند. اين ميدان ها باعث ايجاد خلل در ميدان مغناطيسی طبيعی بدن می شوند . همان طور که می دانيد حدود  %70 بدن ما را آب تشکيل می دهد و ملکول های آب به صورت دو قطبی هستند و وقتی ما در معرض يک ميدان مغناطيسی خارجی قرار می گيريم اين ملکول ها در جهت آن ميدان قرار می گيرند و اين پديده باعث می شود که نظم ميدان مغناطيسی بدن ما بهم بخورد.

علاوه بر عوامل خارجی يک سری عوامل داخلی نيز وجود دارند که باعث ايجاد خلل در ميدان بدن می شوند . مهمترين آن ها بارهای الکتريکی ای هستند که در هنگام شارژ بار در عصب در اطراف آن به وجود می آيند و به صورت الکتريسيته ساکن در بافت های بدن ذخيره می شوند و ميدانی که در اطراف اين بارها به وجود می آيد در ميدان بدن خلل ايجاد می کند اين بارها به خصوص در نقاطی که تراکم اعصاب بيشتر است ذخيره می شوند و به دليل اينکه هم تراکم زيادی دارند و هم در نزديکی عصب های بيشتر و مهمتری قرار دارند برای بدن به شدت مضرند. از جمله اين نقاط ناحيه سر و دست ها و قسمت مچ پا به پايين است و در بين اين سه قسمت ، سر اهميت ويژه ای دارد زيرا بارهای ذخيره شده در آن علاوه بر ايجاد خلل در ميدان مغناطيسی مغز باعث اغتشاش در امواج مغزی می شوند.

همان طور که گفته شد ميدان های مغناطيسی در بدن اثر سوء دارند ما روزانه بيش از چند دقيقه در معرض ميدان هايی مثل سشوار يا تلفن همراه نيستيم اما در تمام طول عمر خود در معرض ميدانی بسيار قوی تر قرار داريم و آن ميدان مغناطيسی زمين است . و عوامل داخلی اغتشاش در ميدان بدن ما نيز فعاليت های حياتی و اجتناب ناپذيری هستند که در تمام طول عمر ما در جريانند پس چگونه می توان اين اثرات سو که باعث خلل در بدن ما  و بيماری هايی مانند سرطان می شوند را خنثی کرد ؟

بايد گفت که خداوند راه حل تمام اين سوالات را در يک عمل ساده که امکان انجام آن برای همه افراد وجود دارد و بيش از چند دقيقه هم وقت نمی برد و هيچ ضرر و عوارضی هم ندارد به انسان هديه داده است و آن نماز است .

نماز و ميدان مغناطيسی بدن :

 به طرز بسيار شگفت انگيزی اگر انسان در هر نقطه از زمين رو به قبله بايستد ميدان مغناطيسی بدنش بر ميدان زمين منطبق ميشود و در مدتی که در نماز است ميدان بدنش منظم می شود.

يکی از نکات بسيار جالبی که پروفسور بور به آن دست يافته بود اين بود که دريافت در بدن تمام دانشجويان مونث  ، ماهی يک بار تغييرات ولتاژ شديد ايجاد می شود و ميدان بدن به منظم ترين حالت خود می رسد و به همين دليل است که زنان نيازی ندارند که در اين مدت نماز بخوانند و اخيراً  نيز کشف شده است که علت اينکه قلب زنان منظم تر و قوی تر از مردان می زند نيز اين است که مردان اين تقويت ولتاژ را ندارند .

نماز و بارهای الکتريکی

همان طور که قبلاً اشاره شد بارهای زايدی که در اثر تحريکات الکتريکی اعصاب به وجود می آيند هم بر ميدان بدن و هم بر امواج مغزی اثر سوء دارند و اين اثرات در نواحی ای که اعصاب در آن تراکم بيشتری دارند خطرات جدی تری ايجاد می کنند و بايد هر چه سريع تر از نواحی دور شوند و به طرز حيرت آوری می بينيم که اين نواحی دقيقاً نواحی هستند که در وضو شسته می شوند و بنابر تحقيقات صورت گرفته بهترين راه دفع اين بارهای زايد استفاده از يک ماده رسانا است که سريع ترين و ارزان ترين و بی ضررترين ماده برای اين کار آب است  و جالب اينجاست که آب هرچه خالص تر باشد سريع تر بارهای ساکن را از بدن ما به اطراف گسيل می دهد و هيچ مايعی مانند آب خالصی که در وضو به انسان سفارش شده اين اثر را ندارد .

نماز و امواج مغزی

با دفع بارهای زايد بدن در وضو امواج مغزی در ايده آل ترين حالت قرار می گيرد علاوه بر آن حالت تمرکزی که در هنگام نماز در انسان به وجود می آيد تشعشع امواج آلفا را به اندازه قابل توجهی بالا می برد و توانايی مغز را در توليد اين امواج بالا می برند.  

منبع : http://hezare3.ir

/ 0 نظر / 11 بازدید