خبر وخبر نویسی

خبر و خبر نویسی

خبر پر ارزشترین کالای روز است و نقش خبر سازان در دنیای امروز بسیار با اهمیت است . خبر گزارشی از واقعیت هاست ولی هر واقعیتی را نمی توان خبر نامید . خبر الزاما گزارش رویدادهای جاری و تازه نیست .بلکه ممکن است واقعیتی باشد که سالها قبل رخ داده و با نمایان شدن اطلاعات تازه ارزش خبری پیدا کند . گاهی خبر رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد اما هنوز رخ نداده است . مهمترین مرحله در فرایند تهیه خبر شناخت خبر است که بدون شک به مهارت فردی و ذاتی خبر نگار مربوط است به گونه ای که چگونگی و شیوه نگارش خبر یک نوع مهارت علمی و تجربی محسوب می شود . در تهیه خبر باید سه اصل درستی خبر ، روشنی خبر و جامعیت خبر مورد توجه قرار گیرد . تنظیم خبر از مراحل سخت کار خبری است که بدون شناخت ارکان آن امکان پذیر نیست . ارکان خبر در واقع پاسخگویی به سوالهای مخاطب است . در صورت عدم استفاده صحیح از این عناصر ، خبر دچار ابهام شده و جذابیت کافی را نخواهد داشت . عناصر مهمی که باید در این زمینه به آنها توجه داشت عبارتند از :

که :پاسخگویی به این سوال ارزش شهرت خبری را در بر دارد و مخاطب با مطالعه خبر سوال چه کسی ؟ چه گروهی ؟ چه چیزی ؟ را در ذهن خود پاسخ گوید .

کجا : پاسخ به این سوال به ارزش مجاورت اشاره دارد یعنی با اشاره به مکان مورد نظر این سوال در ذهن مخاطب پاسخ داده شود که رویداد در چه محلی اتفاق افتاده است

کی : پاسخگویی به این سوال تاکیدی بر ارزش زمان و تازگی رویداد دارد .

چه : چه از جمله عناصری است که اگر خبر با پاسخگویی به آن شروع شود سبب جذابیت خبر می شود

چرا ؟ چگونه ؟ : علت ، انگیزه ، نحوه وقوع رویداد با این عنصر پاسخ گفته می شود . در واقع این عنصر به تشریح و تعریف رویداد می پردازد .

در تهیه و تنظیم خبر چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد :

1- تیتر : تیتر اصلی ترین قسمت یک خبر است . هر مخاطب قبل از هر چیز با نگاه به تیترها تصمیم به مطالعه خبر می گیرد و یا از مطالعه آن صرف نظر می کند . تیتر به خبر هویت و اعتبار می دهد و در زمانی اندک این امکان را به خواننده می دهد که کلیاتی از خبر را دریابد . تیتر باید با لید خبر هماهنگی داشته باشد

2- لید : پاراگراف و بند اول در تنظیم خبر را لید می نامند . لید در اصطلاح به معنی هدایت و راهنمایی است و در واقع خلاصه مطالب مهم هر خبر است که خواننده را به مطالعه خبر اصلی تشویق می کند .

3- متن خبر : قسمت اصلی خبر ، متن آن خبر است که پس از تیتر و لید می آید و خبر اصلی در آن به شیوه های مختلف نگارش می شود .

امروزه کار تهیه خبر دچار تحول شگرفی شده است و هر ساعت تکنیک جدیدی برای ارائه خبر مناسب و جذاب پدید می آید . در واقع روشهای جدید در اختیار موسسات خبری قرار می گیرد تا یک خبر موفق شود بیشترین حجم مخاطب را با خود همراه سازد . 

تهیه و تنظیم برای نشریه: حسینعلی ستوده

منبع : جزوه آموزشی خبر و خبر نویسی وزارت بهداشت

/ 0 نظر / 18 بازدید