طنز

 

هر کجا دوستی گزیدم کودن و هالو در آمد کاکو جان

هر کجا اسبی گزیدم بدتر از یابو درآمد کاکو جان

هر که را از بهر یاری برگزیدم دشمنم شد

هر چه اینجا میوه چیدم سر بسر کرمو در آمد کاکو جان

هر دهانی را که خواندم غنچه خوش رنگ و بو

چون که رنگش پاک شد چون تلخه بدبو درآمد کاکو جان

هر زمان بر زیر زلف دلبری دستی کشیدم

آن کلاه گیسش فتاد و کله اش بی مو درآمد کاکو جان

هر زمان با دوست گفتم شرحی از درد دل خویش

طعنه زن گفتا عجب این هم ملامت گو درآمد کاکو جان

 

                                                برات خدری بهورز خانه بهداشت اکبرآباد

/ 1 نظر / 9 بازدید
???!!!!

استاد گرامی این شعر بسیار بلند تر است از این که شما نوشتید. در ضمن خیلی سالهای قبل سروده شده است.اگر خواستی اصلش را برایت ارسال میکنم.