با عنصر فلوراید آشنا شویم

به فلور آپاتیت بسیار مقاوم میگرداند0

تئوریهای مکانیسم فلوراید عبارتند از : 

1- ممکن است که سبب پیشگیری از دوباره آهکی شدن مینا در مناطق پوسیدگی زا در دندانهای تازه رویش یافته شود.

2- ممکن است دارای اثر مستقیم روی پلاکها با تعویض سیستم باکتریال آنها داشته باشد.

3- ممکن است سبب کاهش قدرت پلاک برای تشکیل اسید شود.اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی چه اثراتی دارد ؟

تحقیقات وسیعی بر روی فلوریداسیون آب آشامیدنی صورت گرفته و تعداد زیادی از مقالات اثر مستقیم فلوراید بر روی دندان و استخوان را به اثبات رسانیده اند. در سال 1979 اثر مثبت فلوراید در زمان مصرف به مدت 10 سال و یا بیش از آن انجام شد و در قسمت دیگر :

تحقیقات 15 ساله ای که روی 23 دانش آموز انجام شده بود کاهش پوسیدگی به میزان 50-48 % رویت گردید. در بین بچه های 9-6 ساله فلوریداسیون از بدو تولد به میزان 58% کاهش پوسیدگی را نشان می دهد. در بین اهالی مناطقی که از آب فاقد فلوئور استفاده میکنند و در بچه هائی که بطور نمونه از آب حاوی فلوئور استفاده میکردند کاهش پوسیدگی به میزان 41% است. در بین بچه های 14-13 ساله از بدو تولد کاهش پوسیدگی 70% نشان داده شده پس از 14 سال فلوریداسیون آب در مناطقی برای دانش آموزان 14 ساله 57% کاهش پوسیدگی مشخص شد.

آیا فلوراید فقط برای بچه ها موثر است  ؟

اگر چه کاملا" مشخص است که فلوراید برای بچه ها نتیجه بیشتری نسبت به بزرگسالان داشته لیکن تحقیقات اخیر نشان می دهد فلوراید تواما" هم دارای اثر سیستمیک و هم اثر موضعی بر روی دندانهای در حال رویش دارد و از پوسیدگی دندان اطفال جلوگیری می کند. بررسی پوسیدگی های ایجاد شده در ریشه دندانهای بزرگسالانی که از فلور استفاده می کنند در برابر افرادی که از فلور استفاده نمی کردند نشان میدهد که 25% کمتر می باشد.

 آیا فلوراید یک ماده سمی است ؟

فلوراید هم مثل روی ، آهن و بقیه مواد معدنی است و در غذاهای روزمره ما نظیر گردو ، چای و گیاهان دریائی موجود است و مانند ویتامینهای A ، B و غیره مورد نیاز بدن می باشد که در صورت مصرف بیش از حد سمی است و البته فاصله بین مقدار درمانی و مقدار سمی آن فوق العاده زیاد می باشد اما باید خاطر نشان ساخت که مواظب بچه ها باید بود تا احیانا" محتویات تیوپ خمیر دندان را یکجا نخورند.

آیا میتوان فلوراید را به آب آشامیدنی اضافه نمود؟

در واقع هیچ نوع آب سبکی وجود ندارد واکثر آبها دارای سختی خاص خود می باشند  و از منابع خاکی و صخره ها در حین عبور عناصری را به همراه خود می آورند که از میان آنها فلور را میتوان نام برد اما در صورت کمبود این ماده تا حدی میتوان آن را به آب اضافه کرد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
زهره

مرسیاً واقعا خوب و تاثیر گذار بود