ویزیت های جدید در برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

ویزیت های جدید در برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

زهرا رضایی کهخا مدیرگروه سلامت جمعیت،خانواده ومدارس – ام البنین عارفی کارشناس سلامت کودکان معاونت بهداشتی

منبع : بوکلت چارت مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک – اداره کودکان وزارت متبوع ، سال 1395

- هرکودک و خانواده اش منحصر به فرد می باشد. بنابراین توصیه های مراقبت بهداشتی و پیشگیرانه کودکان برای مراقبت از کودکانی که از سرپرستی شایسته والدین برخوردار بوده و مشکل عمده مهمی از خود نشان نمی دهند و به نحو مطلوبی به رشد و نمو می پردازند توصیه می گردد و اگر شرایط از وضعیت نرمال فاصله گرفت معاینات دیگری ضرورت می یابد.

- ملاقات قبل از تولد با والدین در معرض خطر یا والدینی که برای بار اول صاحب فرزند می شوند و نیز کسانی که نیازمند مشاوره هستند توصیه می گردد. این ملاقات قبل از تولد می بایست شامل راهنمایی والدین در مورد آنچه باید منتظر آن باشند و مسائلی که پیش خواهدآمد، گرفتن شرح حال مناسب، توضیح مزایای تغذیه با شیرمادر و نیز روش برنامه ریزی شده تغذیه می باشد.

- برای هر نوزاد می بایست ارزیابی های لازم مربوط به کودک تازه متولد شده انجام گیرد. توصیه به تغذیه با شیرمادر صورت پذیرد، کلیه نوزادانی که از شیرمادر تغذیه می شوند می بایست 48 تا 72 ساعت پس از ترخیص از نظر وزن، روش تغذیه با شیرمادر، تشویق ها و توصیه های لازم ارزیابی شوند.

- در هر ملاقات برنامه ریزی به روز شده و تکمیل می گردد .

- فرم غربالگری شیرمادر درویزیت 5-3 روزگی تکمیل می شود. در صورتی که در این زمان تکمیل نشد تا 2 ماهگی این فرم تکمیل شود .

- غربالگری متابولیک باید طبق دستورالعمل کشوری انجام شود .

- غربالگری شنوایی اگر در زمان تولد انجام نشده باشد در ویزیت های بعدی انجام شود (ترجیحا قبل از 6 ماهگی).

- برای بعضی کودکان انجام ارزیابی های دندانپزشکی ابتدایی زودرس تر مناسب می باشد، معاینات بعدی طبق توصیه دندانپزشک انجام شود.

- مشاوره تغذیه ای متناسب با سن براساس راهنمای تغذیه می بایست بخش تفکیک ناپذیر هر ملاقات با والدین باشد .

- غذای کمکی از پایان6 ماهگی برای کودک شروع شود .

- ویتامینA+D طبق دستورالعمل مکمل ها برای کودک شروع شود .

- قطره آهن طبق دستورالعمل مکمل ها برای کودک شروع شود .

 

 

 

/ 0 نظر / 111 بازدید