بازگشایی مدارس و سلامت دانش آموزان

وجود 14 میلیون دانش آموز در حدود 000/100 مدرسه در سطح کشور فرصتی است مغتنم برای کسانی که وظیفه خطیر آموزش و پرورش این عزیزان را بر عهده دارند اگر از فرصتها به درستی استفاده شود این نونهالان به درختان باروری تبدیل می گردند که همه جامعه از ثمره آن بهره مند می شوند در این میان دست اندر کاران امر بهداشت و درمان وظیفه سنگینی بر دوش دارند زیرا برنامه ریزی جهت ارتقاء سلامت دانش آموزان در ابعاد مختلف آن با توجه به  1- کثرت جمعیت 2- آسیب پذیری بیشتر بخصوص از نظر عاطفی و روانی     3 - در دسترس بودن 4- نقش موثرداشتن در انتقال الگوههای بهداشتی از مدارس به خانواده ها در بهبود شاخصهای مربوط به سلامت جامعه و جلوگیری از عوارض ناشی از ناکارآمدی تحصیلی تأثیر بسیار چشمگیری خواهد داشت و از طرفی محیط مدرسه فضایی است که در آن تعلیم و تربیت یعنی آموزش و پرورش و شخصیت دانش آموزان امروز و آینده سازان فردا پایه گذاری و ساخته می شود از این رو اهداف بهداشت مدارس باید طوری در نظر گرفته شود تا از هر لحاظ علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فیزیولوژی دانش آموزان باعث تأمین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان و در نهایت جامعه گردد .

تعریف بهداشت مدارس از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت :

بهداشت مدارس مجموعه اقداماتی است که به منظور تشخیص ، تأمین ، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی دانش آموزان و کارکنان مدارس که به نحوی در ارتباط با دانش آموزان قرار دارند تحت راهنمایی و سرپرستی مسئولان مدرسه به اجراء در می آید .

هدف کلی بهداشت مدارس :

هدف کلی بهداشت مدارس اعتلای سطح سلامت دانش آموزان ، کارکنان مدارس و خانواده  دانش آموزان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتار و تسهیل دسترسی دانش آموزان به خدمات بهداشتی ، مشارکت نیروهای دانش آموزان ، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان است

سنین مدرسه زمان مناسبی برای تشویق دانش آموزان به عادات مفید و اصلاح عادات  مضر می باشد

سرمایه گذاری جهت تأمین حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان از مهمترین وزیر بنایی ترین سیاستها ست و باید به آن پرداخت .

 دانش آموز به عنوان فردی آسیب پذیر که سرمایه گذاری در امر بهداشت او تأثیر بسزایی در پیشرفت کشور دارد و از طرفی بهترین و موثرترین پیام آوران بهداشت برای خانواده است نیازمند توجه خاصی است .

مدرسه از نظر آموزش بهداشت نه تنها یک واحد آموزشی است بلکه محلی است که دانش آموزان در آن رشد میکنند تکامل می یابند و به یک مشاور صدیق بهداشتی در خانواده تبدیل می شوند تا نقش ارزنده خود را در تأمین و حفظ سلامت جامعه ایفا نمایند.

دانش آموزان امروز والدین فردا هستند : توفیق آگاهی و ایجاد نگرش و رفتار سلامت نگر در آنها تضمین کننده سلامت نسل آینده کشور است که پایداری برنامه های توسعه را به دنبال دارد .

دانش آموزان کودکان و نوجوانان هستند که در بهترین سن برای فراگیری مهارتهای سالم زیستن می باشند .

بنیان بسیاری از رفتارهای تأثیر گذار بر سلامت و شیوه زندگی افراد در سنین دانش آموزی نهاده می شود .

 

گروه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

منصور قزاق- ناصر میشکارسیستانی

/ 0 نظر / 14 بازدید