معرفی مرکز مشاوره و تحقیقا ت سلامت شهرستان زابل

بلوار سی متری سام شرقی جنب پارک محله

مرکز مشاوره شهرستان زابل از مرداد ماه سال 1386  شروع بکار نموده است  این مرکز  شامل مرکز گذری DIC ، کلینیک مثلثی HIV/ ایدز ، مشاوره بیماریهای رفتاری ، مرکز مشاوره قبل از ازدواج ، مشاوره ترک دخانیات و.... می باشد. در ذیل واحدهایی که در رابطه با پیشگیری از بیماری HIV/ایدز و هپاتیت و کاهش آسیبهای ناشی از رفتارهای پرخطر فعالیت می نمایند معرفی می شوند.

مرکز گذری DIC

محیطی است که در آن معتادان تزریقی مورد حمایت قرار گرفته و بطور رایگان از خدمات کاهش آسیب برخوردار می گردند. در مرکز گذری خدمات حمایتی مانند غذای سبک ، پوشاک ، امکان استحمام و پانسمانهای سطحی نیز ارائه می شود هرمرکز گذری می تواند دارای یک یا چند تیم تیم سیار و یک واحد درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست باشد . 

خدمات کاهش آسیب

1- برقراری ارتباط با مصرف کنندگان مواد

2-      آموزش ، اطلاع رسانی و مشاوره با افراد دارای رفتار پرخطر

3-      آموزش و اطلاع رسانی به آحاد جامعه و کارکنان مشاغل مرتبط با افراد مصرف کننده مواد

4-      مشاوره و نمونه گیری جهت آزمایش HIV و سایر عفونتهایمنتقله از طریق تزریق و رفتار جنسی

5-      درمان نگهدارنده مصرف کنندگان مواد با داروهای آگونیست ( متادون و ... )

6-      در دسترس قراردادن سرنگ ، سرسوزن و وسایل تزریق استریل

7-      توزیع مواد ضدعفونی کننده

8-      تشویق به استفاده از کاندوم ، توزیع کاندوم و ارائه آموزش های مربوط به رفتار جنسی سالم

9-      ارائه برنامه هایی مانند تیم سیار جهت افزایش دسترسی به مصرف کنندگان سخت دسترس

10-   تشکیل گروههای همیار برای آموزش و اجرای برنامه های کاهش آسیب

11-   ارائه حمایتهای اجتماعی مانند تغذیه ، پوشاک و استحمام

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مرکزی است که خدمات مشاوره ، آموزش ، مراقبت ودرمان را به افراد داوطلب و افراد مبتلا به بیماریهای آمیزشی یا HIV مثبت ، معتادان تزریقی ، خیابانی و خانواده های آنان ارائه می کند .

فعالیتهای مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری :

1-آموزش و مشاوره

2- درمان بیماریهای آمیزشی

3- ارائه سرنگ و سوزن به متقاضیان

4- ارائه وسایل تزریق ، شوینده و ضدعفونی کننده

5- ارائه کاندوم به متقاضیان

6- انجام آزمایشات پایه ای و دوره ای

7- ارائه پروفیلاکسی دارویی جهت پیشگیری از عفونتهای فرصت طلب و سل

8- ارائه خدمات تنظیم خانواده

9- انجام معاینات ادواری بیماران و پیگیریهای لازم

خلاصه ای از  عملکرد مرکز گذری DIC از ابتدای تشکیل تاکنون :

-  تعدا پرونده های فعال تشکیل شده :        273 پرونده

-  سرنگ و سرسوزن توزیع شده :             43619 عدد

-  سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده :    22902 عدد

- کاندوم توزیع شده :                                  5726  عدد

-  تعدا پتوی توزیع شده :                               100 تخته

- آموزش چهره به چهره :                        717880 مورد

- بسته آموزشی توزیع شده :                        4611 مورد

-  تعدا معتادان HIV مثبت تحت پوشش:        7 مورد

-  تعداد معتادان هپاتیت C تحت پوشش :        1 مورد

-  تعداد معتادان هپاتیت B   تحت پوشش:       1 مورد

- تعداد  معتادان HIV+ و HCV+ :                1 مورد

-  موارد ارجاع به کلینیک متادون MMT:  185 مورد

- مشاوره داوطلبانه VCT   :                       157 مورد

- ارجاع به کلنیک مثلثی :                           157مورد

- تحت پوشش درمان نگهدارنده با متادون : 67 مورد

علاوه براین موارد فعالیتهای دیگری همچون توزیع پد الکلی ، چسب زخم ، آب مقطر ، تغذیه ، بسته های آموزشی   ، نمونه گیری خون از افرادی که سابقه رفتار پر خطر دارند،  پانسمان ، مشاوره داوطلبانه (VCT) و..... بطور روزانه  انجام می شود.

تهیه و تنظیم برای نشریه : شیرین شهریاری

/ 0 نظر / 49 بازدید