تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

از برقراری ارتباط افراد ذیل با فصل نامه افق طلایی سلامت متشکریم :

1-       آقای محمود مختاریان  ، مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی در روزنامه کیهان و ایران ، داور رشته های گرافیک و عکاسی ، لیسانس تبلیغات روابط عمومی و فوق لیسانس علوم اجتماعی با ارائه نکته نظرات و انتقادات فنی و ارزشمند در زمینه طراحی جلد و صفحات داخلی ، تقسیم بندی مطالب اهمیت استفاده از تصاویر و لگوی فصل نامه .

2-      آقای مجتبی کندری کاردان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی حیدر آباد با ارائه دو شعر در زمینه سلامت و نمایشنامه اعتیاد بلای خانمانسوز .

3-    آقای مهدی آتش پنجه کارشناس فنی و حرفه ای زابل با ارائه نکته نظرات ، انتقادات و پیشنهادات ارزنده در زمینه طراحی و تولید فصل نامه و طنز ادبی .

/ 0 نظر / 33 بازدید