پاسخ به پرسشهای رایج درموردمسائل نوزادان

 

پاسخ به پرسشهای رایج درموردمسائل نوزادان

 

منبع: فصلنامه شیر مادر بهاروتابستان 95شماره 65و66مقاله دکتر سید حسین فخرایی فوق تخصص نوزادان واستاد دانشگاه شهید بهشتی

 

دوره نوزادی یکی از دوره های پرخطر زندگی محسوبمیشود. این دوران با مسائل خاص خود به ویژه مراقبت ها وتوجهات ویژه پزشکی همراه است. مهمترین مسائل رایج مراقبتی دوران نوزادای به شرح ذیل میباشد:

 

تغدیه نوزادان ترم:

 

بهترین منبع غذایی برای هرنوزاد، شیرمادرخودش می باشد.آموزشهای مناسب شیردهی به مادران دردوران بارداری وقبل از زایمان طی مراجعات سرپایی جهت مراقبتهای پرناتال درمراکز بهداشتی ودرمانی شروع میگردد،بهگونه ایی که بعد اززایمان مادرآمادگی کامل ذهنی وجسمی درخصوص تغذیه شیرخوار راداشته باشد. تغذیه ساعت اول تولد درتداومشیردهی تاثیر بسزایی داشته وهم اکنون تاکید فراوان دراین خصوص شده است. بدیهی است که درصورت عدم وجود منع مصرف تغذیه با شیرمادر،شروع شیرمصنوعی جهت تغذیه نوزاد،هیج توجیه منطقی نخواهد داشت.

 

مراقبت بند ناف:

 

بند ناف نوزادپس ازتولد محلمناسبی جهت کلونیزاسیون ارگانیسم های مختلف است. درصورت عدم رعایت بهداشت بند ناف،بروز عفونت دراین قسمت میتواندزمینه سازسپسیس وعفونت های جدی ترواحیاناتهدید کننده حیات باشد. کلامپ بند ناف درشرایط استریل دراتاق زایمان گذاشته میشود. تاکید میشود بند ناف ازپوشک نوزادبدون پوشش نگهداری شود.استفاده ازالکل یا بتادین وسایرموادآنتی سپتیک بصورت روتیندرمراقبت بند ناف توصیه نشده ومراقبت خشک بند ناف مناسب است. درصورت آغشته شدن بند ناف به ادرار ومدفوع نوزاد،تمیز کردن آن با آب بهداشتی وصابون کافی است.

 

استحمام نوزاد:

 

اولین حمام نوزاد بعد از تثبیت وضعیت بالینی وترجیحا بعد از 6ساعت توصیه می گردد. آب ولرم وشامپوبهترین ماده جهت شستن نوزادمی باشد.

 

دمای اتاق نوزاد:

 

کنترل دمای بدن یکی ازنکات بسیارمهم مراقبت نوزادان بوده وهیپوترمی وهیپرترمی هردومیتوانند با ایجاد عوارض نامناسب،نوزادرا درمعرض خطر قراردهند.دمای محل نگهداری نوزادترم سالم درمنزل 22تا23درجه ودربیمارستان حدود24تا26درجه سانتیگرادمی باشد.

 

زردی نوزاد:

 

زردی نوزادیکی ازمسائل رایجدرروزها وهفته های اول عمراست. عدم تشخیص ودرمان به موقع زردی می تواند منجر به آنسفالوپاتی مزمن ناشی از بیلیروبین وعواقب دراز مدت ناشی ازآن گردد. زردی شدید وپاتولوژیک نوزاد با فتوتراپی ویا تعویض خون درمان می گردد. اما موارد خفیف زردی بدون درمان دارویی برطرف خواهد شد. با توجه به عدم اطمینان از اثر بخشی ونیز احتمال بروز عوارض،استفاده ازداروهای سنتی همچون شیرخشت، ترنجبین وقطره بیلیناستر دردرمان زردی توصیه نمی شود وقطع شیرمادرنیز درمورد زردی اعم از زردی روزهای اول ویاطول کشیده جایز نیست.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید