مگس خانگی

در حال فساد  مدفوع، خون تازه و خشک شده، خلط سینه ترشحات بینی و…تغذیه می نمایند. مگس ها از مواد آلوده تغذیه نموده و از طریق برگرداندن و مدفوع مواد بر روی مواد غذائی و همچنین از طریق موهای روی بدن، عوامل بیماری زا را بطور مکانیکی منتقل می نمایند. مگس خانگی در انتقال باکتری هایی مانند شیگلا، سالمونلا، سل و جذام و تک یاخته های انگل مانند اسهال آمیبی، تخم انواع کرمها، ویروسها مانند فلج اطفال و هپاتیت ها و بسیاری عوامل دیگر به انسان نقش دارند.

مبارزه :

1- بهسازی محیط: قراردادن زباله در کیسه های دربسته و سطلهای دربدار، دفن بهداشتی یا سوزاندن زباله، ایجاد توالت های بهداشتی، دفع صحیح فاضلاب و جلوگیری از انباشتن کودهای دامی در مجاورت اماکن مسکونی

2-مبارزه فیزیکی و مکانیکی: با قرار دادن درب روی ظروف محتوی غذا، نصب توری ضد زنگ یا پلاستیکی بر روی درب ها، پنجره ها و هواکش ها و نصب تله های نوری در فروشگاه های مواد غذائی، لبنیات ، قصابی و مغازه ها

3- مبارزه شیمیائی: با استفاده از اسپری های حشره کش که بطور موقت مگس ها را می کشند، استفاده از مواد غذایی و یا قندی محتوی حشره کش ها در کارگاه های مواد غذائی، استفاده از کاغذها و چسب های محتوی حشره کشها و سمپاشی اماکن با استفاده از حشره کش های بهداشتی .

/ 0 نظر / 10 بازدید