چشمه مهتاب

چشمه مهتاب

چشمهایت خواب را از من گرفت

چشمه مهتاب را از من گرفت

طاق ابروهای مشکین سای تو

سجده و محراب را از من گرفت

تا به دام گیسویت افتاده ام

تاب هایش تاب را از من گرفت

مدتی دلخوش به تصویرت شدم

دستهایی قاب را از من گرفت

فکر چشمان سیاهت نازنین

واژه های ناب را از من گرفت

                                                 حسین نخعی

/ 0 نظر / 9 بازدید