پوست نوزادان

پوست نوزادان

ام البنین عارفی-کارشناس ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت، شبنم رضایی کهخا- دانشجوی مامایی دانشکده پرستاری ومامایی زابل

منابع: ماهنامه تخصصی کودک ونوجوان درایران،شماره137

پوست نوزاد بسیار ظریف است وبه راحتی تحریک و آزردهمی شود و باید به سلامت پوست نوزاد توجه نمود.

- قبل از6هفتگی برای تمیزکردن نوزاد از صابون یاموادشوینده استفاده نکنید زیرا پوست راخشک می کند.

- برای شستن ناحیه شرمگاهی معمولا استفاده از آب خالی کافی است.

- ریختن چند قطره روغن درآب وان به پیشگیری از خشکی پوست کمک می کند.

چندین مشکل پوستی بی خطر وجود دارند که به طور شایع شیرخواران رامبتلا می کنند.این مشکلات عبارتند از:

- لکه لکه شدن پوست که بخشی ازآن به خاطر قابل مشاهده بودن رگ های خونی درنتیجه کمبودچربی زیرپوست وبخشی دیگر هم به علت نارس بودن گردش خون ودرنتیجه جریان خون نابرابر درپوست ایجاد می شود.

- میلیا یا نقاط سفیدرنگی برروی بینی وگونه ها که ازبسته شدن مجرای غده های چربی پوست ناشی می شود.این نقاط بدون هیچ درمانی درعرض2هفته اول پس از تولد بهبودمی یابند. درموارد پوسته پوسته شدن یا ورقه ورقه شدن پوست روی دست وپا باملایمت مقداری محلول نرم کننده برروی ناحیه مبتلا بمالید.

- اریتم سمی که بثورات کوچک، سفیدرنگ وغالبا شبیه جوش های چرکی کوچکی درزمینه پوست قرمزرنگ هستند. که درقسمت های مختلف تنه واندام ها درروزهای اول تا سوم زندگی ظاهر می شوند وغالبا طی یک هفته اول زندگی بدون درمان برطرف می گردند.

- عرق جوش که دانه های قرمزکوچکی هستند واغلب برروی صورت وقفسه سینه ایجاد می شوند.مطمئن شوید که شیرخوارتان گرمش نباشد، این حالت هیچ درمانی لازم ندارد.


/ 0 نظر / 19 بازدید