چگونگی کنترل و تنظیم درجه حرارت یخچال نگهداری واکسن

2 تا 4 درجه سانتیگراد بالای صفر تنظیم نمائید.

2-      دمای ترمومتر را در شروع کار در صبح و قبل از ترک محل کار در عصر پایش نمائید. اگر درجه حرارت بین 2 تا 8 درجه سانتیگراد بالای صفر بود به ترموستات دست نزنید.

3-      پایش دمای یخچال روزی دو بار در تمام ایام هفته (تعطیل و غیر تعطیل )باید انجام شود .

4-      دمای یخچال را به روز و زمان در فرم نمودار درجه حرارت ثبت و رسم کنید .

5-      وقتی که یک فرم نمودار درجه حرارت تکمیل شد آن را با یک فرم جدید تعویض نمائید و فرمهای تکمیل شده را بایگانی نمائید .

مراحل و نحوه تنظیم درجه حرارت یخچالهای نگهداری واکسن :

 

1-    اگر درجه حرارت کمتر از 2 درجه سانتیگراد بالای صفر بود :

 

الف – ترموستات را روی درجه کمتر قرار دهید تا یخچال گرمتر شود.

ب – بسته بودن درب فریزر را کنترل کنید ، نوار درب آن ممکن است خراب شده باشد.

ج – واکسنهای حساس به سرما (DTP-DT-Td-Hep B  ) را کنترل کنید ، به وسیله استفاده از  Shake test کنترل کنید که آیا واکسنها از سرما صدمه دیده اند یا خیر .

توجه داشته باشید که واکسنها در اثر فریز شدن بیشتر آسیب می بینند تا در اثر افزایش مختصر دما .

2- اگر درجه حرارت بالاتر از 8 درجه سانتیگراد بالای صفر بود:

الف – مطمئن شوید که یخچال در حال کار کردن است. اگر نه ، کنترل کنید که آیا نفت ، گاز و یا برق برای کار کردن یخچال وجود دارد یا خیر .

ب – کنترل کنید که درب یخچال و فریزر به طور مناسب بسته باشد . ممکن است نوار درب آن خراب شده باشد .

ج – ممکن است برفک زدن قسمت فریزر مانع انتقال سرما به قسمتهای دیگر یخچال شود . در این صورت آن را برفک زدایی کنید

د – درجه ترموستات را بالا ببرید تا یخچال سردتر شود .

ه – اگر نمی توانید درجه حرارت را بین 2 تا 8 درجه سانتیگراد بالای صفر نگهدارید ، واکسنها را به محل مناسب دیگری انتقال دهید تا یخچال تعمیر شود .

آگاه باشید :

 1 – ترموستات را بعد از قطع برق به یک درجه بالاتر تنظیم نکنید چون این می تواند باعث یخ زدن واکسنها شود .

2 – ترموستات را هنگام دریافت و ذخیره سازی واکسنهای جدید در درجه بالاتر تنظیم نکنید چون این امر می تواند باعث یخ زدن واکسنها شود .

نحوه نگهداری کلد باکس ها و،واکسن کاریرها :

کلد باکس ها و،واکسن کاریرها باید پس از استفاده به خوبی خشک شوند چون بستن درب واکسن کاریر های مرطوب باعث رشد قارچ در داخل آنها می شود و ممکن است نوار درب آنها صدمه ببینند.

در صورت امکان این وسایل را با درب باز (در موقع عدم استفاده )نگهداری کنید .

ضربه و نور خورشید می تواند باعث ترکهایی در دیواره ها و درب کلد باکس ها و،واکسن کاریرها شود و اگر این اتفاق رخ دهد واکسنها در معرض حرارت قرار خواهند گرفت .

در صورتی که دیواره یک کلد باکس یا واکسن کاریر ترک کوچکی داشته باشد شما می توانید با یک نوار چسب آن را تعمیر کنید تا زمانی که آن را تعویض نمائید.

/ 0 نظر / 54 بازدید