راه اندازی سایت های سلامت در دفتر آموزش و ارتقاء سلامت

راه اندازی سایت های سلامت در دفتر آموزش و ارتقاء سلامت

 

در راستای ارتقای سلامت عموم مردم، سایت های سلامت در دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده است . آدرس سایت های راه اندازی شده به شرح ذیل         می باشد.

  1. سایت آموزش سلامت همگانی http://iec.behdasht.gov.ir   
  2. سامانه مشاوره الکترونیکی سلامت www.samas.ir
  3. سامانه شناسایی سایت های سلامت  http://sabt.behdasht.gov.ir
  4. سامانه چند رسانه ای فیلم های سلامت http://www.healthtube.ir
  5. پورتال ملی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت اولیه بهداشتی www.ibpphc.ircphd.nkums.ac.ir
/ 0 نظر / 12 بازدید