چاقی و لاغری

چاقی و لاغری

در بین مقولاتی که به سلامتی و تناسب در اندام می پردازند موضوع چاقی موضعی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
شما وقتی می توانیداز چاقی موضعی رهایی یابید که بتوانید عضلات این موضع را به حرکت وادارید. اعتقادبر این است که چنانچه عضلات ناحیه درگیر چاقی موضعی را به حرکت در آورید. چربی آنناحیه بر طرف می گردد. همچنین در رابطه با چاقی پاها اعتقاد بر این است که با حرکاتدادن ممتد پاها در طول روز می توان چربی این ناحیه را از بین برد.

واقعیتاین است که بدن با مکانیزم خاصی تصمیم می گیرد که چربی را در کجای بدن ذخیره نمایدو از چربی ذخیره شده در چه جایی استفاده نماید. چربی را کجا نگه دارد و از کجا آنرا مصرف نماید، این سیستمی است که به میزان بسیار زیادی با وضعیت ژنتیک شما ارتباطدارد. بدن با توسل به استراتژی های بسیار زیرکانه ای چربی را در نقاطی از بدن ذخیرهمی نماید که در مواقع مصرف، به سرعت به آنها دستیابی داشته باشد .

جالب است بدانیم که بدنچربیهای اضافی خود را در ناحیه میانه اندام (قسمت شکم، پهلوها، باسن و ناحیه فوقانیرانها) ذخیره می نماید چون مکانیزم حیاتی خاصی در این عملکرد نهفته است. این ناحیهبهترین موضعی است که بدن بایستی انرژیهای اضافی خود را در آن ذخیره نماید چون درهنگام انتقال چربیها به دیگر اعضاء بدن که به آن نیاز دارند از حداقل انرژی استفادهمی نماید. به یاد داشته باشید که ذخیره چربی علیرغم ظاهر نامتناسبی که به بدن میدهد یک استراتژی بسیار حیاتی است. بنابراین بدن می خواهد قابلیت و کیفیت تأثیر واستفاده از چربیها را به حداکثر برساند و در این رابطه به ظاهر شما اصلاً توجهیندارد. نتیجه این که بدن با ذخیره چربی به مقدار مورد نیاز در دسترس ترین نقطه، بهگونه ای ذخیره سازی می نماید که در هنگام نیاز از کوتاهترین فاصله یا صرف کمترینانرژی بیشترین مقدار چربی را برداشته و به هر کجای بدن که بدان نیاز هست ارسال و آنرا به بهترین نحو مصرف نماید بدون آنکه ذره ای ریخت و پاش به خرج داده و یا آن راحدر دهد، چربی انرژی است آنهم بهترین نوع انرژی و مکانیسم توزیع بدن قدر این انرژیرا به خوبی میداند. بدن چربی را بعنوان یک ماده با ارزش ذخیره می کند ولی شما میخواهید از شرش خلاص شوید.

تصور کنید چقدر مضحک است که بدن مقدار زیادی چربیرا در انگشتان دست یا پا ذخیره نماید! چون با حرکت شما، بدن به انرژی نیاز دارد وبایستی این انرژی را از انگشتان دست یا پا بردارد و دوباره وقتی استراحت می کنیدانرژی را در انگشتان ذخیره نماید. یک چرخش بی معنی انرژی از انگشتان دست و پا بهبدن و از بدن به انگشتان دست و پا رفت و آمد کند.
با توجهبه مکانیزم اشاره شده در بالا بدن شما نیاز به انرژی یا بهتر است بگوییم چربی قابلحمل و در دسترس دارد و در دسترس ترین محل برای ذخیره این انرژی که فاصله مناسبی تاکلیه نقاط بدن داشته باشد در میانه راه و وسط بدن می باشد!

از نقطهنظر دیرینه شناسی محل تجمع چربی در بدن دلالت مستقیم بر نوع جنسیت دارد. که این امردر زنان مصداق دقیقی دارد. که محل تجمع چربی در آنان نظیر، رانها، باسن و بالاتنهها باعث بوجود آوردن حالت فیزیکی خاصی از نظر جلب توجه جنس مخالف میگردد. با در نظرگرفتن این واقعیت فیزیکی محل تجمع چربی در شما به همان دلیل از پیش تعیین شده استچربی بدن بعنوان یک طرفند زیبایی شناختی و آرایندگی همواره در این استراتژی رلاساسی را ایفا نموده است. (این استراتژی ها و عملیات به صورت خود کار انجام میپذیرد و شما اصلاً لازم نیست که کاری در جهت ذخیره سازی چربی در این یا آن ناحیه از بدن خود انجام دهید )

بدن شما چربی را در نواحی از بدن جمع آوریمینماید که سلولهای چربی در آن ناحیه تجمع بیشتری دارند ممکن است ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که زمانی که شخصی تحتعمل لیپوساکشن قرار می گیرد و تعدادی از این سلولهای چربی را از بدن خود و از ناحیهمشخصی خارج می کند، ناخودآگاه باعث می گردد که تجمع چربی در نقاطی صورت پذیرد که ناخوشایند تر از گذشته باشد.

بدن بایستی بلایی سر این چربی که وجود آن غیر قابل انکار است بیاورد. در نتیجهاگر سلولهای چربی ناحیه ای از بدن را خارج نموده باشید به هر حال باید منتظر باشیدتا این چربی در جایی دیگر که اصلاً فکرش را نمی کردید جمع گردد، به هر حال این خودیکی از بزرگترین نقاط ضعف لیپوساکشن است. بعد از لیپوساکشن همه چیز عالی به نظرمیرسد تا اینکه در مقابل آینه متوجه می شوید که 5 لیتر از چربی های اضافی بدن شمادر اطراف زانوانتان آویزان شده اند.

واقعاً چگونه بایستی چربیهای اضافی ناحیه شکم و رانها را زدود؟
در جهان هیچ غذائی،هیچ ورزشی و هیچ داروی گیاهی وجود ندارد که بتوانید چربی ناحیه خاصی از بدن را آبکند.

اگر می خواهید از مقدار چربی بدنتان کم کنید بایستی مقدار کالری کمتریاز آنچه که از دست می دهید مصرف کنید. در یک جمله بایستی دچار کمبود کالری شوید. درچنین حالتی بدن شما شروع به مصرف چربیهای ذخیره بدنتان و تبدیل آنها به انرژی مینماید و با ادامه این روش بدن شما آغاز به مصرف چربی از تمام نقاط بدنتان می نماید. اما هرگز بدن این میزان چربی را از یک موضع بر نمی دارد.

اگر مرد هستید،چربیهای موضعی شکم، پهلوها و رانها آخرین قسمتی هستند که مصرف می شوند. در گامهایاول بدن چربیهای قسمت فوقانی مثل صورت، گردن و انتهائی بدن را مانند بازوها و پاهامصرف می نماید.

سپس چربیهای بالاتنه شما مصرف می گردد مثل سینه و در ادامه ازناحیه رانها و باسن چربی مصرف می گردد و سرانجام چربیهای ناحیه شکم و پهلوها مصرف می گردد.

راه دیگری وجود ندارد جز آنچه که بنام ژلهای موضعی لاغری متداول هستند، که البته اینمواد شدیداً سمی و قادر به حل کردن چربیهای موضعی می باشند اما بسیار خطرناکند واگر شخصی در راستای کسب سلامتی اقدام به لاغر شدن می کند هرگز نبایستی از چنین محصولاتی استفاده نماید.

این بدان معناست که اگر واقعاً خواستار حذفچربیهای موضعی از بدن هستید بایستی یک سیستم کامل و همه جانبه برای کلبدن در راستای کسب یک سلامتی کامل را طرح ریزی نمائید.
برای خانم ها شاید رهائی از مشکلات 5 کیلوگرم چربی در رانها و باسن بسیار سخت و طاقت فرسا باشد. شاید بسیاری از شما که سعی در حذفچربیهای این ناحیه از بدن نموده اند بارها این واقعیت نمود پیدا کرده باشد یا اینکهپیشرفتهای کمی حاصل نموده اند اما زدودن همین چند کیلو چربی از ناحیه رانها و باسنبسیار غیر ممکن بوده است ، علی الخصوص اگر چنانچه در رژیم غذائی خود از غذاهایآماده مصرف نوشابه که شدیداً چاق کننده بودهو به تجمع چربیهای موضعی کمک می نمایند استفاده می نمائید.

تجربه نشانداده است که عملاً غیر ممکن است که چربیهای موضعی بدن را بدون داشتن یک برنامه دقیقروزانه ورزشی محو کرد. بدون داشتن برنامه ورزشی قدرت عملی بسیار نامتحمل می باشد.

با پیاده نمودن و درگیر شدن در یک برنامه ورزشی قدرتی، شما قادرید ساعتها حتیروزها پس از اتمام ورزش به سوختن چربیها ادامه دهید. روشهای دیگری در کنار این راهحل مانند کنترلنمودن میزان کربوهیدراتهای مصرفی و ایجاد تعادل در هورمونهای بدن وجود دارد که در سوخت و ساز چربی ها موثرند.

برخی اعتقاد به استفاده از هورمونهای رشد و مکمل های غذائی خاص دارند. این دسته یقیناً می توانند در کاهش چربی بدنکمک نمایند و با استفاده از مکانیسم تعدیل روند پیری در بدن به نتیجه می رسند. البته شایان ذکر است این دسته نیز هرگز بدون تدوین یک برنامه ورزشی منظم و رعایت رژیم غذائی سالم و کافی به مقصود نمی رسند.

بیاد داشته باشیم هرگاه سخنی ازحذف چربیهای موضعی علی الخصوص در ناحیه شکم، پهلو، رانها و....پیش می آید. هیچموفقیتی حاصل نمی گردد مگر اینکه در برنامه ریزی جهت کسب نتیجه نهائی درگیر نمودن کل سیستم بدن دخالت اساسی داشته باشد. بعبارت دیگر هیج راه میانبری برایسوزاندن چربیها بدون دخالت یک برنامه کلی سلامتی حاصل نمی گردد و حتی اگر از راههایمیان بر و سهل الوصولی نظیر لیپوساکشن استفاده شود، بهر تقدیر برنامه ذخیره سازیبیولوژیک چربی ناچاراً چربیهای اضافی را در محل دیگری از بدن گردآوری می نماید کهنتیجه عمدتاًٌ بسیار زشت تر از زمانی است که چربیهای در ناحیه شکم قرار داشتند.

بنابراین اگر مایل به حذف چربیهای اضافی بدن هستید، آنرا به صحیح ترین روشاعمال نمائید. سوزاندنچربیهای اضافی یک کار جدی است، و اگر چه رژیم غذائی هم در رسیدن به این هدف کمک می

/ 2 نظر / 26 بازدید
تازه کار

از راهنمایی و مطالب مفید شما سپاسگذارم حداقل از اینکه جانب انصاف را رعایت کردید و گفتید که ژل های لاغری لیپو ساکن و غیره هم موثرند اما نمی توانند درمان کامل ایجاد کنند و بیشتر باید رو به تغذیه و ورزش بیاوریم بسیار برای من مفید تر بود تا مطالبی که فقط می خواهند با نوعی دگماتیزم بگویند فقط ورزش فقط تغذیه سالم. به خدا من همه این ها را سال هاست که دارم اما سلولیت من بر طرف نشده

سهیلا شادی

[لبخند]سلام .با تشکر از زحمات شما .مدت 2 سال قبل اقدام به عمل باز جهت حذف چربیهای شکم کرده ام که متاسفانه چربیها در پهلوها خودنمایی میکنند آدم پرخوری نیستم اما گاها وقتی استرس دارم شدیدا به خوردن رو میاورم دوست دارم از قرصهای چربی سوز استفاده کنم اما اعتمادی به تبلیغات ندارم خواهش میکنم در صورت امکان بنده را راهنمایی کنید متشکرم