موارد ضرورت تجویز شیر مصنوعی

خانواده نیز جلب شود و از بیمار نبودن شیرخوار اطمینان حاصل گردد.   
*چندقلویی: چنانچه علیرغم تغذیه چندقلوها با شیرمادر رشد آنان مطلوب نباشد، لازم است با هر شیرخوار بعنوان یک قل برخورد نمایند و شیرمصنوعی را به هریک برحسب نمودار رشد آنان توزیع کنند .       
*بیماری های مزمن و صعب العلاج مادر: مانند بیماری های کلیوی، قلبی، کبدی و جنون و سوختگی شدید هر دو پستان که منجر به معلولیت و از کار افتادگی مادر و اختلال در شیردهی او گردد به تشخیص یا تایید پزشک متخصص. 
*داروها و مواد رادیواکتیو: مواردی که مادر مجبور به استفاده مستمر(بیش از یکماه) از داروهایی نظیر آنتی متابولیت ها              (متوتروکسات، هیدروکسی اوره، مرکاپتوپورین و...) بروموکریپتین، فنین دیون، لیتیوم، ارگوتامین، تاموکسیفن و فن سیکلیدین بوده و یا مادر معتاد به مواد مخدر تزریقی نظیرکوکایین و هروئین باشد. همچنین مواد رادیواکتیو درمدت درمان با نظر پزشک معالج .         
*جدایی والدین: درصورتی که نگهداری شیرخوار برعهده پدر باشد.      
*فوت مادر         
*فرزندخواندگی: بایستی آموزش های لازم به مادر برای ایجاد شیردهی ارائه گردد.           
مقدارشیرمصنوعی موردنیاز :              
*درموارد بسیار نادر که شیرخوار به طور کامل از شیرمادر محروم است، مقدارلازم شیرمصنوعی عبارت خواهد بود از :

 

تا پایان 6 ماهگی

هر ماه 8 قوطی

48 قوطی

ماه هفتم و هشتم

هرماه 6 قوطی

 12 قوطی

ماه نهم تاپایان دوازدهم

هرماه 3 قوطی

12 قوطی

جمع 72 قوطی

 

*اگر بعنوان کمک به شیرمادر تجویز می شود ، مقدار لازم به شرح ذیل خواهد بود .

               

تا پایان 6 ماهگی

هرماه تا4  قوطی                              

24 قوطی

ماه هفتم و هشتم

هرماه تا 3 قوطی

6 قوطی

ماه نهم تاپایان دوازدهم

هرماه تا 2 قوطی

8 قوطی

جمع 38 قوطی

 

تغذیه با شیر مادر معمولاً می‌تواند با موفقیت انجام شود اگر:       

* مادر بخواهد و احساس خوبی در باره آن داشته باشد.        
*شیرخوار در وضعیت صحیح پستان را بمکد.       
*شیرخوار به طور مکرر و هر زمان که مایلاست تغذیه شود. 
پس وظیفه ما آگاه سازی مردم در همه جا :

- ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر، حق مادر، حق کودک و دفاع از حقوق بشر است.

- داشتن فرزند سالم و با نشاط که بتواند دوران کودکی را به سلامت پشت سر گذارد آرزوی هر پدر و مادریست و شیرمادر بعنوان یک غذای استثنایی همراه با دنیایی از عاطفه و مواد ایمنی بخش نقش غذا و دارو داشته و در حقیقت اکسیر زندگی است.  
- در قطره قطره شیرمادر، امید به زندگی، رشد و تکامل و در یک کلمه زندگی می درخشد.

/ 0 نظر / 19 بازدید