نشريه شماره پنجم سردرد

سردرد

در برخورد با بیمار سردرد به این نکات توجه شود:

سن بیمار: اوج پیدایش نشانه‌های میگرن در ۲۰ تا ۳۵ سالگی است. آرتریت تمپورال تقریبا همیشه پس از ۴۵ سالگی بروز می‌کند. سردردهای ناشی از تومورهای مغزی در میانسالی و بیشتر سردردهای مزمن روزانه در سنین جوانی روی  می‌دهد.

جنس بیمار: شیوع میگرن در زنان چند برابر مردان است و بر عکس سردردهای کلاستر در مردان بیشتر دیده می‌شود.

محل درد و چگونگی آغاز سردرد

کیفیت درد و طول مدت درد

عوامل تشدید کننده به وجود آورنده سردرد و عوامل تسکین دهنده

نشانه‌های همراه

سابقه خانوادگی و مصرف دارو

انواع سردرد

سردرد به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. سردردهایاولیه عبارتند از: میگرن - سردردخوشه‌ایو سردرد مزمن روزانه. سردردهای ثانویهعلل و پاتولوژیهای متعددی دارند.

 

علل اولیه سردرد

میگرن Migraine

شایـعترین نوع سردرد بوده، عمدتا به تدریج شروع می‌شود،معمولا یک طرفه است و ۴ تا ۷۲ ساعت طول می‌کشد. با زمینه ارثی خانوادگی از هنگامکودکی و نوجوانی، سردرد ضربان داربا احتمال دوره های تهوع و استفراغهمراهی دارد و در اکثر موارد بدون پیش درامداست. در ۸۰% مواردمی تواندبه صورت اختلالات بینایی نظیر تاری دید، همی آنوپسی و یا در اندامها به صورت احساسکرختی و پارستزی و یا به صورت سر گیجه باشد و اغلب تشدید سردرد با تابش نور میباشد. شروع میگرن می تواند از ناحیه گیجگاهی، پیشانی یا پشت سر باشد. اغلب افرادمیگرنی شخصیتی وسواسی و تحریک پذیر دارند.
معیار تشخیص میگرن موارد زیرهستند: سردرد یک طرفه، کیفیت ضربان دار، شدت متوسط یا شدید، تشدید سردرد با راهرفتن و انجام فعالیت های روز مره که حداقل یکیاز موارد تهوع- استفراغ یا هر دو و یاترس و گریز از نور یا صدا را دارد.

سردرد خوشه ای Cluster headache

با شیوع بیشتر در مردان، معمولا یک طرفهبا کیفیت شدید و تیر کشنده، حدود ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه طول می کشد. پیدایش آن معمولانیمه شب و آغاز صبح است و بیمار بیقرار است، نشانه های گرفتاری عصبی خود کار به طورشایعی دیده می شود. مثلا اشک ریزش، پر خونی ملتحمه، احتقان و آبریزش بینی،برافروختگی چهره و گاهی سندرم هورنر.

سردرد مزمن روزانه Tension Headache

معمولا دو طرفه و شایع است. غیر ضرباندار، بدون تهوع و استفراغ، معمولا افسردگی و اضطراب نقش بارزی در این نوع سردرددارد. پیدایش این سردرد بیشتر در میانسالی است.

علل ثانویه سردرد

علل عروقی، خونریزی زیر عنکبوتیه، خونریزی داخلپارانشیمال ، هماتوم زیر دورا یا فوق دورا ، ایسکمیمالفورماسیونهای شریانی- وریدی ، آرتریت تمپورال ، گسیختگی شریان کاروتید یاشریان ورتبرال ، عفونت C N S ، مننژیت ، آنسفالیت ، آبسه های مغزی ، عفونت های غیراز C N S ، سینوزیت ، زونا ، عفونت سیستمیک ، C N S ، سایر اختلالات ، تومورها ،تومور کاذب مغزی و چشمی ، گلو کوما ، نوریت اپتیک نیز هامل سردردهای مزمن هستند.

همچنین سردرد دارویی و توکسیک یا متابولیک ، نیترات ها و نیتریت ها ،داروهای M A O I ، استفاده مزمن و نادرست ضد درد ها ، هیپوکسی ، هیپرکاپنه ،هیپوگلیسمی ، منو سدیم گلوتومات ، مسمومیت منواکسید کربن ، سندرم قطع الکل ، فشارخون بد خیم ، پراکلا مپسی ، فئوکروموسیتوما ، تب ، پس از انجام L P ، درد ارجاعی ازدندان ، درد ارجاعی گوش و ... از سایر عوامل مهم ایجاد کننده سردردهای شدید هستند.

چگونه سردردهای خود را درمان کنیم؟

/ 0 نظر / 24 بازدید