بازرس

به مناسبت یازدهم اسفند روز بهداشت محیط

بازرس

در کله هر که زنده باشد                      فکری بجز از غذا نباشد

ارثی که به ما رسیده ،جز                     از آدم و از حوا نباشد

همتای به فسفر و به آهن                   هیچ سیم و زر و طلا نباشد

کمبودی این عناصر خوب                   در جسم بجز بلا نباشد

از شاطر بد خلق محله                  بعضی حرکات سزا نباشد

روپوش سفید بر تن وی                    اما به سرش کلاه نباشد

حمام اگر رود گاهی                      لیف و حوله اش جدا نباشد

دستان وی و امید مردم                     بهتر که در آن بلا نباشد

پر خوری و درد معده تو                        از مهلت انقضا نباشد

سرگیجه ، تهوع و دوبینی                  از بخت بد و قضا نباشد

بازرس که وی را عمل نباشد               منع رطبش روا نباشد

حسین نخعی – کاردان بهداشت محیط مرکز امام رضا (ع)

/ 0 نظر / 6 بازدید