اچ آی وی و ایدز در جمهوری اسلامی ایران

اچ آی وی و ایدز یکی از چالشهای بزرگ هزاره سوم با سرعت در حال شیوع و گسترش است . این بیماری با آلوده کردن جوانان و با از بین بردن بسیاری از افراد در مهمترین دوران زندگی موجب چالشهای بهداشت عمومی ، اقتصادی و اجتماعی می شود و پیشرفت و توسعه را در جوامع به خطر می اندازد . طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) هر چند در گذشته  شیوع ابتلا به اچ آی وی و ایدز در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی پایین بود ، ولی روند رو به رشد آلودگی در سنوات اخیر این کشورها را در وضعیت اورژانس قرار داده است . جمهوری اسلامی ایران نیز در وضعیت جغرافیایی بسیار پر خطری قرار گرفته ، هم اکمنون بالاترین سرعت انتشار آلودگی در همسایگی شمالی ایران ، منطقه شرق قاره و نیز منطقه مدیترانه شرقی مشاهده می شود از طرفی همسایه شرقی ایران ، افغانستان از عمده ترین تولید کنندگان مواد مخدر است بنا براین کشور در مسیر ترافیک مواد مخدر قرار گرفته است .

جمهوری اسلامی ایران همگام با 188 کشور عضو سازمان ملل متحد در خرداد ماه 80 ( ژوئن 2001 ) به پیشگیری و کنترل      اچ آی وی و ایدز متعهد شد و در این راستا فعالیتهای وسیعی را انجام داده که مورد توجه و قدردانی سازمانهای بین المللی نیز قرار گرفته است .

 اولین مورد ابتلا به اچ آی وی و ایدز در ایران در سال 1365 در یک کودک مبتلا به هموفیلی گزارش شد . در سال 1374 ، با شناسایی همه گیری در برخی زندانهای کشور موارد شناخته شده یکباره افزایش چشم گیر یافت که این سیر سعودی تا کنون نیز ادامه دارد.  اولین مورد انتقال اچ آی وی و ایدز از راه مصرف تزریقی مواد در سال 1371 شناسایی شد با افزایش تدریجی آن و برای اولین بار در سال 1374 مصرف تزریقی مواد شایع ترین راه انتقال مطرح گردید و در سالهای بعد نیز شایعترین راه انتقال باقی ماند . بر اساس آمار منتشر شده  تا تاریخ 1/7/87 در مجموع 18320 نفر مبتلا به اچ آی وی و ایدز در کشور شناسایی شده اند که 7/93 درصد آنان را مردان و 3/6 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند همچنین در حال حاضر 1592 نفر مبتلا به ایدز نیز شناسایی شده و 2800 نفر نیز در اثر ابتلا به ایدز فوت کرده اند . شایع ترین گروه سنی اچ آی وی مثبت نیز جوانان 35-24 سال هستند( 3/39 درصد )، شایع ترین علت انتقال اچ آی وی نیز به ترتیب استفاده از تزریق مشترک در مصرف کنندگان تزریقی مواد 69  % رابطه جنسی 9/7 % ، انتقال از مادر به کودک 6/. % و 4/2 % نیز به علت دریافت فراورده های خونی بوده است  همچنین راه انتقال در 2/21 % مبتلایان نامشخص مانده است . در حالی که سهم راه انتقال ناشناخته طی سالهای اخیر رو به افزایش است این فرضیه  نیز مطرح می شود که ننگ و عار ناشی از روابط جنسی علت بخشی از این افزایش را در بر می گیرد .

موارد شناسایی شده در همسران مبتلایان نیز 76 مورد در سال 1383 بوده است . همچون سایر کشورها ، در ایران نیز موارد شناسایی شده فقط بخشی ازکل موارد ابتلا است  و تخمین موارد ابتلا در سال 1384 بین 70 هزار تا 60هزار نفر یعنی تقریبا" دو برابر میزان دو سال قبل آن (1382) بوده است. هم اکنون میزان شیوع اچ آی وی در ایران از مرحله با شیوع پایین ( Low level) به مرحله شیوع متمرکز ( concentrated) وارد شده است .

سیاست گذاری و برنامه ریزی :

حضرت آیت ا... خامنه ای در سال 1376 در پاسخ به نامه وزارت بهد اشت ، درمان و آموزش پزشکی صراحتا"  خواستار مبارزه با ایدز شدند و قوه قضائیه و وزارت بهداشت ، را به اجرای پیشنهادات ارائه شده مکلف نمودند .آیت . ..شاهرودی رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای که مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفت قضات را به همکاری در اجرای برنامه های کاهش آسیب            ( harm reduction ) مکلف نمود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای تصویب قوانین مربوط اعلام نموده اند .  معاون رئیس جمهوری ، نماینده رئیس قوه قضائیه و چند تن از وزرا ، تحت عنوان عضو شورای عالی برنامه ریزی کشوری     اچ آی وی و ایدز ، سیاستگذاری مسائل مربوط را به عهده دارند . بالاترین روسای سازمان های مرتبط ، استانداران و بخشی از سایر مسئولان به عنوان عضو کمیته کشوری پیشگیری و کنترل          اچ آی وی و ایدز در جلسه ها حضور می یابند و هدایت       برنامه های  اچ آی وی و ایدز را به عهده دارند . 

ساختار سازمانی :

با تدوین برنامه کشوری و جلب مشارکت سازمان ها ،         وزارت خانه ها و سازمانهای غیر دولتی مختلف یک ساختار سازمانی مناسب در دو سطح کشوری و استانی طراحی شد. در سطح کشوری شورای عالی ایدز ، کمیته کشوری و کمیته های فنی پیش بینی شده ، کمیته کشوری با ریاست وزیر بهداشت و بالاترین مقام سازمان های مرتبط تشکیل می شود . کمیته های فنی نیز شامل پنج کمیته : آموزش و اطلاع رسانی کمیته کشوری مراقبت و درمان کمیته کشوری کاهش آسیب کمیته کاهش و ارزشیابی و کمیته حمایت های اجتماعی است . شورای عالی نیز که شامل معاون رئیس جمهور نماینده قوه قضائیه و برخی از وزرا است جهت گیری کلی را مشخص       می کند. در سطح استانی نیز کمیته های استانی به ریاست استانداران و دبیری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می شوند . در وزارت بهداشت اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی ( یکی از اداره های تابع مرکز مدیریت بیماریها ) هدایت جریان را به عهده دارد. در سازمان زندانهای کشور معاونت سلامت ایجاد شده است و اداره کل بهداشت و درمان تحت نظارت این معاونت امور کنترل اچ آی وی و ایدز در زندانها را به عهده دارد . در اداره مبارزه با بیماریهای دانشگاههای علوم پزشکی نیز تحت نظر معاونت بهداشتی یک واحد برای پیگیری امور اچ آی وی و ایدز وجود دارد ، مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری  ، واحد های محیطی این اداره ها محسوب    می شود . در جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی نیز ساختاری مناسب تدوین شده است و برای سایر سازمانها نیز ساختاری مناسب بر حسب شرح وظایف وجود دارد .

مشارکت جامعه مدنی

طی چند سال اخیر ، تمایل برای بکارگیری سازمانهای غیر دولتی در فعالیتهای مرتبط با اچ آی وی و ایدز از سطح برنامه ریزی تا ارائه خدمات افزایش یافته و در نتیجه برخی نهادهای مدنی بطور قابل توجه دامنه فعالیتهای خود را در امر کنترل اچ آی وی  ایدز گسترش داده اند .

هم اکنون چند سازمان غیر دولتی (NGO ) در زمینه اچ آی وی و ایدز فعالیت دارند گروههایی از افراد مبتلا به اچ آی وی و ایدز نیز تشکیل شده اند و در اجرای برنامه ها مشارکت دارند از فعالیت های مهمی که تاکنون سازمانهای غیر دولتی مرتبط انجام داده اند می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

- مشارکت در تدوین برنامه های کشوری پیشگیری و کنترل    اچ آی وی و ایدز

- راه اندازی چند مرکز مشاوره و آزمایش داوطلبانه اچ آی وی و انجام مشاوره و آزمایش

- مشارکت در برنامه های کاهش آسیب و تشکیل تیم های سیار کمک رسان

- مشارکت نسبتاً مطلوب در اجرای برنامه های آموزش و اطلاع رسانی

- اجرای فعالیتهای حمایتی از افراد مبتلا و پیگیری برای ایجاد شبکه افراد مبتلا به اچ آی وی و ایدز

آموزش و اطلاع رسانی

خدمات پیشگیرانه و آموزش عمومی یکی از سیاستها و راهبردهای وزارت بهداشت است و در برنامه کشوری نیز بر آموزش و اطلاع رسانی به عنوان نخستین استراتژی برنامه تاکید خاص شده است ، در بحث آموزش و اطلاع رسانی همواره نقش موثر روحانیون ، رهبران مذهبی و آموزه های دینی در پیشگیری از ایدز و همچنین آموزش گروههای همسان (Peer Education ) مورد توجه بود برای اجرای آموزش مهارتهای زندگی و مسائل جنسی نیز بر جلب حمایت سیاستگذاران تاکید شده است .

1- آموزش و اطلاع رسانی برای جوانان

جوانان بدلیل مواجه با خطر تجربه فعالیتهای جنسی غیر ایمن و مصرف مواد مخدر و از طرفی  ناکافی بودن آگاهی و مهارت در مقایسه با بزرگسالان  در معرض خطر بیشتر ابتلا به اچ آی وی و ایدز قرار دارند .  برای ارتقاء آموزش های بهداشت باروری و سلامت جنسی مرتبط با اچ آی وی و ایدز به جوانان در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمایی استراتژی مشخصی در غالب برنامه های درسی وجود دارد که رو به گسترش است . برای دانشجویان نیز فعالیتهای خاص پیشگیرانه طراحی شده است .

 

2- فعالیتهای رسانه ای :

برای آموزش و اطلاع رسانی مطلوب در زمینه اچ آی وی و ایدز تمام رسانه ها اعم از صدا و سیما ، مطبوعات ، نشریات و پایگاههای اینترنتی وظیفه مهمی به عهده دارند.  صدا وسیما به عنوان عضو کمیته کشوری تاکنون چند فیلم و سریال تلویزیونی در باره ایدز و رفتارهای مخاطره آمیز تهیه و پخش نموده که    می توان به " خط قرمز " ، پلیس جوان ، بیگانه ای در میان ما ، شاهین آواز می خواند ، کوچه اقاقیا ، آژانس دوستی و باغ صورتی اشاره کرد . اجرای برنامه های متعدد کارشناسی و آموزشی با حضور کارشناسان و متخصصان از شبکه های مختلف صدا و سیما مانند پخش برنامه به رنگ پاییز  از شبکه جوان رادیو و برنامه طاعون قرن از رادیو سلامت از دیگر فعالیتها است .

تهیه و پخش ده ها تیزر و زیر نویس تلویزیونی ، مشارکت وسیع در اجرای برنامه های اطلاع رسانی روز جهانی ایدز و بسیج اطلاع رسانی در این زمینه از سایر فعالیتهای رسانه ای در زمینه            اچ آی وی و ایدز است .  سهم مطبوعات ، نشریات و خبرگزاریهای کشوری و منطقه ای نیز در امر آموزش و اطلاع رسانی اچ آی وی و ایدز قابل توجه است .

3- فعالیتهای انتشاراتی

به لحاظ عدم دسترسی همگان به اینترنت و محدودیت ها در بهره برداری از رسانه ها فعالیتهای چاپی و انتشاراتی در زمینه            اچ آی وی و ایدز وظیفه مهمی در آموزش و اطلاع رسانی دارند . همه ساله ، هزاران پوستر و میلیون ها بروشورو پمفلت در سراسر کشور برای آموزش و اطلاع رسانی چاپ و توزیع می شود علاوه بر این همواره از بیلبردهای  شهری و بین جاده ای برای اطلاع رسانی مطلوب استفاده شده است .

4- برگزاری نشست ها ، همایش ها و کارگاههای آموزشی

در راستای آموزش و اطلاع رسانی و جلب حمایت مسئولان        ( Abvocacy) سالانه دهها نشست و کارگاه آموزشی برای گروههای هدف برگزار می شود. برپایی کارگاههای آموزشی برای اقشار مختلف جامعه ، دانشجویان ، دانش آموزان ، قضات ، روزنامه نگاران ، گروههای آسیب پذیر و ... یکی از فعالیت هایی است که بطور جدی در برنامه های تدوین شده به آن توجه و بر اجرای مستمر آنها تاکید می شود .

 

 

پژوهش و تحقیقات :

تقویت  پژوهش های کاربردی  بعنوان یکی از استراتژی های یازده گانه برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اچ آی وی و ایدز همواره مد نظر بوده  و تاکنون در زمینه آموزش و اطلاع رسانی ، تامین سلامت خون ، نظام پیشگیری از انتقال ویروس در سیستم بهداشتی درمانی ، مشاوره و آزمایش داوطلبانه ، کاهش آسیب ، مراقبت و درمان بیماریهای مقاربتی ، مراقبت و درمان افراد مبتلا ، موضوعات مربوط به حمایت و بررسی های اپید میولوژی ، دهها پژوهش کاربردی در کشور انجام شده است . جهت گسترش فعالیتهای تحقیقاتی در سال 1383 مرکز تحقیقات ایدز در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران شروع بکار کرد.

برنامه های کاهش آسیب

کاهش آسیب (Ham reduction ) یک حرکت جهانی است که در پاسخ به بحران فزاینده ایدز در دهه هشتاد ایجاد شده و هدف آن کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد مخدر است .

با توجه به وجود 000/200 معتاد تزریقی در ایران و از طرفی ، میزان بالای شیوع اچ ای وی و ایدز (بین 25%- 5% ) در مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر در کشور به برنامه های کاهش آسیب به عنوان یکی از استراتژی های مهم برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اچ ای وی و ایدز توجه شده است.

به منظور دستیابی به اهداف استراتژی کاهش آسیب و ساماندهی معتادان خیابانی سخت در دسترس کمیته کشوری کاهش آسیب تشکیل شد که این کمیته برنامه های ذیل را هدایت کرده است :

1- برنامه کمک رسانی سیار :

رویکردی است برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان تزریقی مواد و ارائه خدمات مشاوره ای ، ارائه سر سوزن ، توزیع کاندوم و ...  در محل زندگی یا رفت و آمد آنها و استراتژی موثری برای دسترسی به مصرف کنندگان مواد و درگبرکردن آنها در برنامه های کاهش آسیب و ارتقای توانائی آنان برای کاهش آسیب ناشی از مواد است .

برنامه کمک رسانی سیار ار یک تیم 2 نفره با یک کوله پشتی حاوی وسایل تزریق استریل ، یک ظرف برای جمع آوری سوزن های استفاده شده وتعدادی بروشور  تشکیل شده است که برای ارائه خدمات از محلی به محل دیگر می روند . در تیم های کمک رسانی سیار  از افراد معتاد با رفتارهای پر خطر به منظور آموزش همسان استفاده می شود .

2- راه اندازی مراکز گذری یا Dic :

این مراکز مکانی برای استراحت افراد بی خانمان با رفتارهای پر خطر است که در آن خدمات کاهش آسیب ، برنامه های آموزشی مختلف و آموزش توسط افراد همسان ، غنی سازی اوقات فراغت و ارائه معرفی نامه و ارجاع برای دریافت خدمات مشاوره و در مانی صورت می گیرد افرادی که به این مراکز مراجعه می کنند در مدت 10 روز به مراکز بهداشتی درمانی حوزه جغرافیایی ذیربط برای مشاوره و تست داوطلبانه اچ آی وی معرفی می شوند . مرکز DIC حلقه واسط یک گروه کمک رسان سیار و مرکز درمانی سرپایی یا مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری VCT است .

3- مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری  VCT :

گروههای هدف این مراکز افراد مبتلا به اچ آی وی و ایدز، خانواده آنها ، مصرف کنندگان تزریقی مواد ، افراد با سابقه تماس جنسی پر خطر و مبتلایان به بیماریهای آمیزشی ( STI ) و داوطلبان اختیاری مشاوره هستند در این مراکز افراد یا داوطلبانه برای مشاوره مراجعه می کنند یا از قبل در این مراکز پرونده داشته اند . خدماتی که در این مراکز انجام می شود علاوه بر مشاوره و انجام آزمایش داوطلبانه VCT آموزش های لازم و ارائه خدمات کاهش آسیب همچون توزیع سرنگ و سوزن ، توزیع کاندوم ، توزیع داروی متادون برای معتادان تزریقی ، توزیع مواد ضد عفونی کننده ، انجام آزمایش های پاراکلینیک و ارائه خدمات مراقبت و درمان ضد ترو ویروسی براساس دستورالعمل کشوری است . دسترسی همه افراد

/ 0 نظر / 38 بازدید