ویژگی های کتب تألیفی و گردآوری

حداقل50 درصد منابع جدید (مربوط به ده سال اخیر)، در تالیف استفاده شده باشد. در صورتی که شرط فوق لحاظ نشده باشد کتاب "گردآوری" تلقی شده و مشمول مقررات خاص آن خواهد بود.  

ویژگی های مورد لزوم کتاب های تالیفی و تدوینی:

- فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود.

- نمایه (ایندکس) در انتهای کتاب آورده شود.

- ترجیحا منابع مورد استفاده در پایان هر فصل ارائه شود.

- کلیه اصطلاحات لاتین معادل یابی شده و در زیرنویس ارائه شود.

- منابع بر اساس معاهده ونکوور نوشته شود. منابع در متن اصلی کتاب شماره گذاری شود.

- ترجیحاً در ابتدای هر فصل اهداف مربوطه و در انتهای آن خلاصه مطالب آورده شود.

- منابع مربوط به شکل ها، جداول یا نمودارها در زیرنویس آنها ذکر شود.

- وضعیت کتاب از نظر تالیف، تدوین و یا ترجمه مشخص شود و از ذکر مواردی مثل گردآوری و ترجمه و یا تالیف و ترجمه و ... خودداری شود.

- حداقل حجم کتاب تألیفی با فونت 12 و قطع وزیری (18 سطری) باید معادل 100 صفحه باشد به شرط آنکه بیش از 20% کتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد. در موارد خاص تصمیم گیری برعهده کمیته تألیف و ترجمه است.

ب) گردآوری، تدوین و تنظیم: معمولاً به جای یکدیگر به کار برده می‌شود و می‌توان برای هر سه تعریف زیر را به کار برد: پدید آوردن اثری که محتوای آن از جمع آوری و نتظیم مطالب، آثار اشخاص یا منابع دیگر حاصل شده باشد. به عبارت دیگر، بخشیدن نظمی تازه به مجموعه‌های از قبل موجود برای تأمین هدفین خاص.

گردآوری (تدوین و تنظیم) اثری است که از طریق گردآوری مطالب علمی از کتاب ها یا مقالات به گونه ای منسجم پدید آمده باشد.

- لازم است برای تألیف حداقل 20 منبع و برای گردآوری حداقل 10 منبع ذکر گردد.

- در خصوص تألیف باید حداقل 1% از منابع از نتیجه پژوهش های نویسنده باشد.

ج) نگارش: پدید آوردن اثری که محتوای آن از آثار دیگر بر گرفته شده باشد اما زبان اثر و شیوه ارائه محتوا از شخص پدید آورنده ثانویه باشد.

/ 0 نظر / 79 بازدید