11 اسفند روز ملی بهداشت محیط

و ضوابط و مقررات آئین نامه ای صورت می گیرد و تلاش می شود تا به شاخصها مطلوب و مورد نظر دست یافته و   حول محورهای بهداشت مواد غذائی و اماکن عمومی ، بهداشت آب و فاضلاب ، عملیات بهسازی محیط روستا ، مبارزه با جوندگان و حشرات موذی ، بهداشت محیط بیمارستان ، بهداشت پرتوها ، بهداشت محیط مدارس ، کنترل و استعمال دخانیات همچنین با تشکیل پلیس بهداشت  در جهت مبارزه با کشتار قاچاق ، جمع آوری دوره گردان مواد غذائی فعالیت نمود 0 اهم فعالیت های انجام شده عبارتند از: الف ) بهداشت مواد غذائی و اماکن عمومی بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و عمومی و اعمال مقررات قانونی شامل :1 _ کنترل مواد غذائی ( نمونه برداری ) 2 _ بهسازی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی 3 _ تشدید اقدامات کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی و اماکن عمومی 4 _ حذف جوش شیرین از فرآیند تهیه نان ب ) بهداشت آب و فاضلاب از طریق نظارت متمرکز بر کیفیت آب آشامیدنی از نظر باکتریولوژیکی، شیمیائی و بمنظور تامین و حفظ سلامت آب و همچنین دفع بهداشتی فاضلاب در جهت کنترل کیفیت آب آشامیدنی ، تامین بهداشتی آب آشامیدنی در روستاهای فاقد لوله کشی از طریق توزیع کلر 1 % و کنترل دفع بهداشتی فاضلاب و برخورد با متخلفین از طریق اجرای ماده 688  قانون مجازات اسلامی لازم بذکر است که در حال حاضر کلیه روستاهای منطقه  تحت پوشش طرح شبکه آبرسانی روستائی قرار داشته و بهره مند از آب آشامیدنی سالم می باشند0ج ) بهسازی محیط روستا با هدف بهبود و ارتقای شاخصهای بهداشت محیط روستائی و بمنظور جلب مشارکت مردم و از طریق احداث توالتهای بهداشتی ، بهسازی توالتهای موجود در جهت دفع بهداشتی مدفوع و آموزشهای لازم در جهت جدا سازی محل نگهداری دام و طیور از محل زندگی روستائیان بهسازی اماکن تهیه و توزیع مواد غذائی و عمومی و بهسازی آبخوری و سرویسهای مدارس در روستاها با تخصیص اعتبارات استانی و متمرکز در حال انجام است با این هدف در روستاهائیکه شاخص توالت بهداشتی پائین و مشارکت مردم بالا باشد به خانوارهای تحت پوشش برنامه اقلام ذیل  تحویل داده می شو د :

تسهیلات احداث مستراح بهسازی مستراحآجرنصف کامیون یک چهارم کامیون شن نصف کامیونیک چهارم کامیونسیمان 6 پاکت 3 پاکت لوله 4 متر2 مترگچ کار4 پاکت 4 پاکت ایرانیت یک ورق یک ورق اتصالات یک سری یک سری

 د ) بهداشت محیط بیمارستان و بهداشت پرتوها : با هدف ارتقای شاخصهای بهداشت محیط بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی بازدیدهای کنترل و نظارتی صورت گرفته بطوریکه شاخصهای بهداشت محیط بیمارستان ها  اتقاء یابد.ر) کنترل جوندگان وحشرات موذریبمنظور کنترل  حشرات و جوندگان که می توانند عامل بالقوه جهت انتقال بیماریهای باکتریایی باشد از طریق آموزش در جهت بهسازی اماکن و در نهایت استفاده از سموم  جهت کنترل اماکن مشکل دار اقدام می شود. تهیه و تنظیم برای نشریه : غلامرضا ابراهیم زاده مدیر گروه بهداشت محیط

/ 0 نظر / 27 بازدید