فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم آموزش و ارتقای سلامت 2

 ( فرد به فرد ) و یا تماس غیر مستقیم ( آب یا غذای آلوده و یا از طریق ادرار ) آن را منتقل می کند .

- مطالعه مورد شاهدی Case Control Study 

مطالعه ای که گروهی از افراد با یک بیماری یا مشکل خاص را با یک یا چند گروه از افرادی که آن تشخیص یا بیماری خاص را ندارند مقایسه می کنند . مطالعات مورد شاهدی معمولا بصورت گذشته نگر انجام    می شوند زیرا غالبا در زمان گذشته گروه مورد( بیماران ) و گروه کنترل   ( غیر بیماران ) را ارزیابی می کنند .

- ناحیه تحت پوشش catchment Area  

ناحیه ای تعریف شده در داخل یک جمعیت خاص که توسط یک برنامه سلامت یا یک اداره یا موسسه سلامتی بر اساس متغیرهایی شامل مرزهای جغرافیایی ، دسترسی محلی و توزیع جمعیت انتخاب شده و به آن خدمت ارایه می شود . تمام افراد ساکن در ناحیه تحت پوشش واجد شرایط استفاده از خدمات یا برنامه های ارایه شده توسط موسسه یا اداره می باشند .

- بیماری مزمن Chronic Disease  

وضعیت یا مساله سلامتی که فردی را در یک دوره زمانی طولانی تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به معلولیت پایدار در فرد شود . یک بیماری مزمن ممکن است تداوم یابد ، بصورت حاد درآید  یا به یک بحران یا مرگ منتهی گردد . مشخصه چنین بیماری ، مدت طولانی یا بازگشت های مکرر است و ممکن است نیاز به مراحل طولانی مداخله یا نظارت داشته باشند .

مثال ها : فشار خون بالا ، دیابت ، مشکلات مزمن تنفسی ، درد مزمن و بیماری قلبی مادرزادی

 

- ارتباط Communication  

فرآیندی که با آن پیام ها از طریق یک مجرا به گیرنده منتقل می شود و اطلاعات با دیگر افراد به اشتراک گذاشته می شود . ارتباط می تواند نوشتاری ، کلامی و غیر کلامی باشد .

- مجرای ارتباطیchannel   Communication

مکانیسمی که اطلاعات را از منبع آن به مقصد می رساند . مجراهای ارتباطی ممکن است شامل ارتباط بین فردی ( چهره به چهره ) پخشی     ( رادیو یا تلویزیون ) و چاپی ( روزنامه ها ، مجلات ، پوسترها ، پمفلتها  و اعلامیه ها باشد .

- اجتماع  Community 

ناحیه ای جغرافیایی که به عنوان یک واحد به حساب می آید و گروهی از مردم با علایق یا اهداف و یک احساس هویت مشترک گرد هم      می آیند یا مجموعه ای از افراد که با عضویت ( احساس هویت و تعلق ) یا ارزش ها ، زبان ، آیین ها ، مراسم ها ، نیازها یا تاریخ مشترک مشخص می شوند .

یک اجتماع ممکن است صرف نظر از منطقه جغرافیایی شامل گروهی از افراد نیز باشد که دارای نیازهای یکسان هستند . اجتماعی از کارگران مهاجر که در سراسر کشور پراکنده اند ممکن است نیازهای شناخته شده مشابهی داشته باشند .

آموزش دهندگان سلامت مفهوم اجتماع را به عنوان بخش ادغام شده ای از آموزش و ارتقای سلامت جامعه تشخیص می دهند . در بیشتر موارد اجتماع می تواند به عنوان یک واحد جغرافیایی مانند یک کشور ، شهر ، شهرک یا محله تعریف شود . 

/ 0 نظر / 9 بازدید