عشق الهی

مثبت و یا منفی به جای بگذارد!!

آیا از خود پرسیده ایم چرا نفرت و احساس پوچی؟

بسیار شنیده ایم که کسی میگوید در زندگی شانس نیاورده و این یعنی خود را محکوم به پذیرفتن تقدیر یا حکم از پیش نوشته شده کردن .

تا وقتی که دید منفی در ما باشد زندگی همان تکرار بی مفهوم همیشگی خواهد بود . تنها با تغییر دیدمان به روی زندگیست که میتوان دریچه های لذت بخش زندگی  را دید و لذت برد . به جای اینکه بگوییم تقدیرمان این بوده و کاری نمی توان کرد . چرا سعی نمیکنیم تقدیر نازیبامون رو زیبا کنیم؟؟؟

بله ما انسانیم و قدرت تصمیم داریم. پس در جا زدن در زندگی شایسته ی ما نیست و ما باید در زندگی خویش پیروز باشیم. ما خود معمار سر نوشت خویش هستیم.

محبت شخصی و غیر شخصی :

در عشق و محبت شخصی می توان نسبت به افراد خانواده و خویشاوندان مهربانی و نرمش و ادب و عاطفه  و تایید و تحسین و ملاحظه و ایثار نشان داد. عشق و محبت غیر شخصی یعنی توانائی کنار آمدن با مردم بدون دلبستگی شخصی و  وابستگی عاطفی. برای آفرینش آگاهی و پرورش محبت غیر شخصی و نیکخواهی نسبت به همکاران و آشنایان و همه کسانی که با آنها سروکار داریم تکرار عبارت زیر بسیار موثر و سودمند است :

من بدون هیچ گونه وابستگی، همه مردم را دوست دارم

و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی مرا دوست دارند.

گروهی را می شناسم که به تجربه به قدرت عشق و دعاهایی که کلمه عشق الهی در آن باشد پی برده اند. افراد این گروه هفته ای یک بار گرد هم می آیند و عبارتهای تاکیدی متضمن عشق الهی را تکرار می کنند. هنگامی که دسته جمعی به تکرار عبارتهای گوناگون حاوی عشق الهی سرگرمند آرام دست خود را روی این فهرست می گذارند و می گویند:

 عشق الهی هم اکنون در من و از طریق من به عالیترین کار خود سرگرم است.  عشق الهی هم اکنون برای من و از طریق من سلامت کامل و ثروت فراوان و سعادت بیکران می آورد.

عشق در باطن شماست :

 شما می توانید از دولت عشق بهره مند شوید . زیرا همه محبت و عشقی را که برای شفا و سلامت و توانگری و ثروت و شادمانی و سعادت نیاز دارید در باطن خود شماست . عشق الهی یکی از قوای ذهنی و معنوی خودتان است.

یکی از جامعه شناسان مشهور جهان در دانشگاه هاروارد قدرت محبت را مورد بررسی و پژوهش قرار داد و به این نتیجه رسید که :

عشق را نیز مانند هر فضیلت دیگر ، انسان می تواند آگاهانه ایجاد کند و بپروراند.

برای رفع اختلاف زناشویی خود باید این عبارت را تکرار کنید :

 من از عشق الهی می خواهم که هم اکنون پیوند زناشویی ما را شفا بخشد.

برای حل کردن مشکلاتی که به ظاهر حل کردن آنها محال است باید این عبارت را تکرار کنید:

عشق موانع به ظاهر محال را ذوب می کند و از سر راه برمی دارد.

 محبت غیرممکن را ممکن می سازد. پس این جمله را همیشه تکرار کنید :

همه آدمیان تجلی عشق الهی هستند. پس من به جز عشق الهی با هیچ چیز دیگر نمی توانم روبرو شوم.

برای حل مشکل مالی باید این عبارت تاکیدی را تکرار کنید:

 عشق الهی هم اکنون مرا توانگر و دولتمند می کند.

برای بهبود هر وضع نامناسب این عبارت تاکیدی را تکرار کنید:

من تجلی عشق خدا هستم و میگذارم عشق خدا رهبری و هدایتم کند و به من الهام بخشد.

وضع کسب و کارتان را همان گونه که هست بپذیرید و عشق الهی را حمد و ثنا گویید که برایتان راه حلی مقتدر و خردمندانه می یابد. هرگاه به چنین وضعی گرفتار آمدید بی درنگ تکرار کنید:

عشق الهی را حمد و ثنا می گویم که برایم راه حلی مقتدر و خردمندانه می یابد.

در همه مراحل و زمینه های زندگی محبت دارای قدرتی کامیابی بخش است. بسیاری از کسانی که جویای یک زندگی متعادلند عبارت تاکیدی زیر را موثر یافته اند:

 عشق الهی از طریق من تجلی میکند ، همه آن چه را که برای خوشبختی و تکمیل زندگیم لازم است هم اکنون به سوی من می کشاند.

/ 0 نظر / 82 بازدید